Osmanlı Paleografyası II
İndir Yazdır
 
Genel Tanıtım
Ders Adı : Osmanlı Paleografyası II
Ders Kodu : TAR 3114
Dersin Seviyesi : Lisans
Dersin Derecesi : Lisans
 Dili : Türkçe
Teorik Kredisi : 2,00
Laboratuvar Kredisi : 0,00
Uygulama Kredisi : 0,00
AKTS : 3,00
Ders Sorumlusu : Dr. Öğr. Üyesi Mustafa KAYA
Ders Tipi : Zorunlu
Anlatım Şekli : Yüzyüze
Ön Koşul Yan Koşul : Yok
Dersin Amacı : Orta zorluk derecesinde el yazısı Osmanlı belgelerinin olanlarının okunabilmesi
Dersin İçeriği : Bu ders kapsamında Osmanlı Türkçesi Belgeleri I ve II derslerinde matbu olarak öğrenilen belgelerde geçen kalıplar, bazı kavramlar, elkaplar, dualar gibi belge unsurlarını öğrencilerin el yazısı metinlerde okumaları sağlanacaktır. Aynı zamanda belgelerde geçen tarih ibarelerinin üzerinde durularak öğrencilerin tarih kayıtlarını okuyabilmelerine çalışılacaktır. Her hafta farklı konu, kavram ve kelime gruplarından oluşan, farklı tür ve yüzyıllara ait yazılar okunacaktır.
Gerekli Kaynaklar : Tayip Gökbilgin, Osmanlı İmparatorluğu Medeniyet Tarihi Çerçevesinde Osmanlı Paleografya ve Diplomatik İlmi, İstanbul 1979. Mübahat Kütükoğlu, Osmanlı Belgelerinin Dili, İstanbul 1994.
Planlanan Faaliyetler Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri : Anlatım, Görsel sunu, okuma, interaktif katılım
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Çeşitli arşiv belgeleri
 
Öğrenme Çıktıları
1 - Osmanlı Türkçesi olarak yazılmış her türlü tarihi belgeyi okuyabilme
2 - Osmanlı Türkçesi olarak yazılmış her türlü tarihi belgeyi okuduktan sonra kelime dağarcığını geliştirtebilme
3 - Osmanlı Türkçesi olarak yazılmış her türlü tarihi belgeyi analiz edebilme
4 - Osmanlı Türkçesi olarak yazılmış her türlü tarihi belgeyi akademik çalışmalarda kullanabilme
 
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik : Osmanlı Belge Türlerine giriş
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Belgelerde dil, ifade üslup özellikleri
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : XVIII. Yüzyıla ait divani Buyruldu örnekleri
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : XVIII. Yüzyıla ait divani Buyruldu örnekleri
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Şer'iye sicili örnekleri
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Şer'iye sicili örnekleri
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Mühimme örnekleri
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Ara sınav
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Elkap içeren farklı belge örnekleri
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta 10  Teorik : Basit ve açık bir şekilde yazılan ferman örnekleri
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta 11  Teorik : Basit ve açık bir şekilde yazılan ferman örnekleri
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta 12  Teorik : Yazıları kolay okunabilecek türde farklı defter örnekleri
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta 13  Teorik : Yazıları kolay okunabilecek türde farklı defter örnekleri
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta 14  Teorik : Yazıları kolay okunabilecek türde farklı defter örnekleri
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta 15  Teorik : Genel değerlendirme
Pratik :
Laboratuvar :
 
 
ECTS İş Yükü
Aktivite Türü Dönem İçerisinde Sayısı İş Yükü
Vize Evet 1 1,00
Final Hayır 1 1,00
Bütünleme Hayır 1 1,00
Ara Sınav Hazırlık Evet 1 6,00
Final Sınavı Hazırlık Evet 1 6,00
Ders Öncesi Bireysel Çalışma Evet 12 48,00
Ders Sonrası Bireysel Çalışma Evet 12 24,00
Toplam Saat 87,00
ECTS 3,00
 
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
  12345678910
11421223322
21421223322
31421223322
41421223322