Fizyoloji I (Bitki Fizyolojisi)
İndir Yazdır
 
Genel Tanıtım
Ders Adı : Fizyoloji I (Bitki Fizyolojisi)
Ders Kodu : BIO 3115
Dersin Seviyesi : Lisans
Dersin Derecesi : Lisans
 Dili : Türkçe
Teorik Kredisi : 2,00
Laboratuvar Kredisi : 0,00
Uygulama Kredisi : 0,00
AKTS : 3,00
Ders Sorumlusu : Prof. Dr. LEVENT ŞIK
Ders Tipi : Zorunlu
Anlatım Şekli : Yüzyüze
Ön Koşul Yan Koşul : Yok
Dersin Amacı : Bitki fonksiyonları su ilişkileri, bitkide mineral beslenme ve floem taşınım ile fotosentez, solunum ve azot ve lipit metabolizmasını da kapsayan hücre fizyolojisi ve biyokimyasının temel prensiplerini uygulamasını teorik ve uygulamalı olarak öğrenilmesini sağlamak.
Dersin İçeriği : Su potansiyeli, Bitkilerde Su Dengesi ve Taşınımı, Çözünen Madde Taşınımı, Mineral Beslenmei, Floemde Taşınım, Fotosentez, Solunum, Lipit ve Azot metabolizması
Gerekli Kaynaklar : Taiz, L., and E. Zeiger. 2006. Plant Physiology. 4th ed. Sinauer Associates, Inc. Publihers, Sunderland, MA Güven, A. 2008. Bitki Fizyolojisi Ders Notları, Bornova Taiz, L. ve Zeiger, E. 2008 Bitki Fizyolojisi (Plant Physiology) Üçüncü Baskıdan Çeviri, Palme Yayıncılık,
Planlanan Faaliyetler Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri : Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : N/A
 
Öğrenme Çıktıları
1 - Bitki fizyolojisinin temel prensiplerini öğrenebilme
2 - Bitki-su ilişkilerinin temel prensiplerini öğrenmek çevre ve tarımla ilişkilerini kavrayabilme
3 - Bitki besin elementlerini ve bitki için önemini kavrayabilme
4 - Fotosentezin mekanizmasını ve bitkiler ve diğer canlılar için değerini kavrayabilme
 
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik : Giriş, Bitki Fizyolojisi kapsamı, diğer bilim dalları ile ilişkileri
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Bitkilerde su metabolizması
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Difüzyon, ozmosiz ve şişme olayları
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Bitki hücrelerinde su ilişkileri
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Bitkilerde su alınımı
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Bitkilerde mineral madde alınması ve taşınması
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Bitkilerin mineral beslenmesi
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Bitkilerde su kaybı olayları
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Arasınav ve Değerlendirme
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta 10  Teorik : Fotosentezin mekanizması
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta 11  Teorik : Karbondioksit indirgenmesinde C4 ve CAM yolları
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta 12  Teorik : Fotosentezi etkileyen etmenler Kemosentez
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta 13  Teorik : Azot metabolizması
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta 14  Teorik : Solunum
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta 15  Teorik : Fermantasyon
Pratik :
Laboratuvar :
 
 
ECTS İş Yükü
Aktivite Türü Dönem İçerisinde Sayısı İş Yükü
Vize Evet 1 2,00
Final Hayır 1 2,00
Derse Katılım Evet 14 28,00
Ara Sınav Hazırlık Evet 3 30,00
Final Sınavı Hazırlık Evet 3 30,00
Toplam Saat 92,00
ECTS 3,00
 
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
  123456789
1220000010
2120000020
3110000010
4310000220