Tohumlu Bitkiler Sistematiği
İndir Yazdır
 
Genel Tanıtım
Ders Adı : Tohumlu Bitkiler Sistematiği
Ders Kodu : BIO 2128
Dersin Seviyesi : Lisans
Dersin Derecesi : Lisans
 Dili : Türkçe
Teorik Kredisi : 2,00
Laboratuvar Kredisi : 0,00
Uygulama Kredisi : 0,00
AKTS : 2,00
Ders Sorumlusu : Prof. Dr. YASİN ALTAN
Ders Tipi : Zorunlu
Anlatım Şekli : Yüzyüze
Ön Koşul Yan Koşul : Yok
Dersin Amacı : Yurdumuz ve dünya florasını tanıtabilmek.
Dersin İçeriği : Bitki Sistematiğinin tarihçesi, Gymnospermler, Angiospermler, Monokotil ve Dikotil bitki gruplarının ordo, familya, cins ve alt birimlerinin biyolojik özellikleri, yurdumuz ve dünyadaki yayılış alanlarını belirlenmesini içermektedir.
Gerekli Kaynaklar : Ö.Seçmen, Y. Gemici, G.Görk, L. Bekat, E. Leblebici. “Tohumlu Bitkiler Sistematiği”. Ege Üniv. Basımevi, Bornova, İzmir, 2008. V.H.Heywood .
Planlanan Faaliyetler Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri : Ders içeriği ile ilgili önerilen kitaplar takip edilerek, dersin anlatımı yapıldığı gibi öğrencilerinde bu konudaki görüşlerinden yararlanarak öğrencilerin aktif katılımı sağlanmaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Bitkilerin doğal ortamlarında toplanması, kurutulması ve saklanması yani bilimsel herbaryum örneği haline getirilmesi gerçekleştirilebilir.
 
Öğrenme Çıktıları
1 - Bitki sistematiğinin tarihçesini öğrenebilme
2 - Bitki taksonlarına ait vejetatif ve generatif organ yapıları ile ilgili tanıtıcı bilgileri öğrenebilme
3 - Biyolojik zenginliklerimizden olan bitkilerin botanik özellikleri, coğrafik yayılışları, yöresel isimleri ve ekonomik önemini öğrenebilme
4 - Ülkemizin önemli doğal bitkilerini öğrenebilme
 
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik : Tohumlu Bitkiler Sistematiğinin tarihçesi
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Bitkilerin vejetatif ve generatif organ yapılarının tanımı
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Bitkilerin hayat evreleri
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Gymnospermae subdivisiosunun genel özellikleri
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Bu alt divisionun ordo, familya, cins, tür ve alt birimlerinin botanik özellikleri ve yayılış alanları
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Angiospermae subdivisiosunun genel özellikleri
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Dicotyledonopsida sınıfının dialypetalae, sympetalae, apetalae subclassislerinin ordo, familya, cins, tür ve alt birimlerinin botanik özellikleri, yurdumuz ve dünyada yayılışları
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Dicotyledonopsida sınıfının dialypetalae, sympetalae, apetalae subclassislerinin ordo, familya, cins, tür ve alt birimlerinin botanik özellikleri, yurdumuz ve dünyada yayılışları
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Genel Ders Tekrarı ve Arasınav
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta 10  Teorik : Dicotyledonopsida sınıfının dialypetalae, sympetalae, apetalae subclassislerinin ordo, familya, cins, tür ve alt birimlerinin botanik özellikleri, yurdumuz ve dünyada yayılışları
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta 11  Teorik : Dicotyledonopsida sınıfının dialypetalae, sympetalae, apetalae subclassislerinin ordo, familya, cins, tür ve alt birimlerinin botanik özellikleri, yurdumuz ve dünyada yayılışları
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta 12  Teorik : Dicotyledonopsida sınıfının dialypetalae, sympetalae, apetalae subclassislerinin ordo, familya, cins, tür ve alt birimlerinin botanik özellikleri, yurdumuz ve dünyada yayılışları
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta 13  Teorik : Monocotyledonopsida sınıfının ordo, familya, cins, tür ve alt birimlerinin botanik özellikleri, yurdumuz ve dünyada yayılışları
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta 14  Teorik : Monocotyledonopsida sınıfının ordo, familya, cins, tür ve alt birimlerinin botanik özellikleri, yurdumuz ve dünyada yayılışları
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta 15  Teorik : Monocotyledonopsida sınıfının ordo, familya, cins, tür ve alt birimlerinin botanik özellikleri, yurdumuz ve dünyada yayılışları
Pratik :
Laboratuvar :
 
 
ECTS İş Yükü
Aktivite Türü Dönem İçerisinde Sayısı İş Yükü
Vize Evet 1 1,00
Final Hayır 1 1,00
Derse Katılım Evet 15 15,00
Ders Öncesi Bireysel Çalışma Evet 15 15,00
Ders Sonrası Bireysel Çalışma Evet 15 15,00
Ara Sınav Hazırlık Evet 1 5,00
Final Sınavı Hazırlık Evet 1 5,00
Toplam Saat 57,00
ECTS 2,00
 
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
  123456789
1031000100
2000012000
3002100000
4000000000