Analiz I
İndir Yazdır
 
Genel Tanıtım
Ders Adı : Analiz I
Ders Kodu : MAT 1101
Dersin Seviyesi : Lisans
Dersin Derecesi : Lisans
 Dili : Türkçe
Teorik Kredisi : 4,00
Laboratuvar Kredisi : 0,00
Uygulama Kredisi : 0,00
AKTS : 7,00
Ders Sorumlusu : Prof. Dr. Hüsamettin Coşkun
Ders Tipi : Zorunlu
Anlatım Şekli : Yüzyüze
Ön Koşul Yan Koşul : Yok
Dersin Amacı : Bu dersin amacı, öğrencilere bağıntı, fonksiyon, limit, süreklilik ve türev ile ilgili kavramları ve teoremleri öğretmek ve günlük problemlerin çözümünde bu derste öğrenilen metodların kullanılması yeteneğini kazandırmaktır.
Dersin İçeriği : Sayılar , Fonksiyonlar , Fonksiyonlarda Limit ve Süreklilik Kavramı , Türev ve Uygulamaları, Eğri çizimleri
Gerekli Kaynaklar : Analiz 1, Prof. Dr. Mustafa Balcı, Balcı Yayınları, 2010. Thomas’ Calculus, 11th Edition, G.B Thomas, M.D.Weir, J.Hass and F.R.Giordano, Addison-Wesley, 2005.
Planlanan Faaliyetler Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri : Anlatım, tartışma, soru-cevap.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Konular uygulamalarla desteklenmeli
 
Öğrenme Çıktıları
1 - Fonksiyonlarda limit, süreklilik ve türev kavramlarını anlayabilme
2 - Fonksiyonlarda limit, süreklilik ve türev kavramlarını kullanabilme
3 - Türev uygulamaları ile ilgili problemleri çözebilme
4 - Verilen kavramlarla ilgili uygun örnekler verebilme
 
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik : Kümeler ve sayılar
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Fonksiyonlar
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Transandantal fonksiyonlar
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Diziler ve limitleri
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Bir fonksiyonun limiti
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Sürekli fonksiyonlar ve özellikleri
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Türev kavramı ve türev alma kuralları
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Ara sınav
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Transandantal fonksiyonların türevleri
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta 10  Teorik : Kapalı fonksiyonların türevleri
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta 11  Teorik : Türevle ilgili teoremler
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta 12  Teorik : Belirsiz şekiller
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta 13  Teorik : Eğri çizimi
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta 14  Teorik : Kutupsal koordinatlar
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta 15  Teorik : Kutupsal denklemi verilen eğri çizimi
Pratik :
Laboratuvar :
 
 
ECTS İş Yükü
Aktivite Türü Dönem İçerisinde Sayısı İş Yükü
Vize Evet 1 1,00
Quiz Evet 1 1,00
Final Hayır 1 1,00
Derse Katılım Evet 15 60,00
Ders Öncesi Bireysel Çalışma Evet 15 30,00
Ders Sonrası Bireysel Çalışma Evet 15 60,00
Ara Sınav Hazırlık Evet 1 25,00
Final Sınavı Hazırlık Evet 1 25,00
Quiz Hazırlık Evet 1 7,00
Toplam Saat 210,00
ECTS 7,00
 
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
  1234567891011121314
114453033240233
233444045550445
352355055550445
452544042530445