Makine Dinamiği
İndir Yazdır
 
Genel Tanıtım
Ders Adı : Makine Dinamiği
Ders Kodu : MAK 3104
Dersin Seviyesi : Lisans
Dersin Derecesi : Lisans
 Dili : Türkçe
Teorik Kredisi : 3,00
Laboratuvar Kredisi : 0,00
Uygulama Kredisi : 0,00
AKTS : 4,00
Ders Sorumlusu : Doç. Dr. M. M. FATİH KARAHAN
Ders Tipi : Zorunlu
Anlatım Şekli : Yüzyüze
Ön Koşul Yan Koşul : Yok
Dersin Amacı : Makinaların kinematik ve dinamik bakımdan incelenmesinde kullanılabilecek yaklaşımların ve matematiksel modellerin tanıtılması. Dinamik kuvvetlerin makinalara etkilerinin incelenmesi. Dengesiz kütlelerin oluşturduğu problemlerin tesbiti ve çözümü. Makinalardaki titreşim problemlerinin incelenmesi. Makina tasarımında gerekli olan temel bilgilerin verilmesi.
Dersin İçeriği : Makine Dinamiği, Mekanizma Tekniği dersinin devamı niteliğinde bir derstir. Mekanizmalarda kuvvet hesabı, bağ kuvvetleri, atalet kuvvetleri, bağ kuvvetlerinin D’ Alembert prensibi yöntemi ile hesaplanması, gerilme hesabı, çok serbestlik dereceli sistemlerde kuvvet hesabı, makinelerde dengeleme, tek serbestlik dereceli sistemlerin titreşim analizi, geçirgenlik, pistonlu makinelerde kuvvet analizi, volan analizi bu dersin başlıca konularını oluşturmaktadır
Gerekli Kaynaklar : 1) Dokumacı, E., Makine Dinamiği, DEÜ Yayınları 2) Botsalı, Fatih M., Teori ve Problemlerle Makine Dinamiği, Nobel Yayın 3)Pasin, Fuat, Makine Dinamiği, İTÜ Matbaası
Planlanan Faaliyetler Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri : Ders kapsamında vize ve final sınavına ilave olarak 3 ödev 3 quiz yapılacaktır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar :
 
Öğrenme Çıktıları
1 - Mekanizmalarda kuvvet analizi yapabilme
2 - Dönen makinelerdeki sarsma kuvvetleri için dengeleme analizi yapabilme
3 - Tek serbestlik derecesine sahip mekanizmalarda titreşim analizi yapabilme
4 - Pistonlu makinelerde titreşim ve dengeleme analizi yapabilme
5 - Volan analizi yapabilme
 
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik : Mekanizmalarda kuvvet hesapları, tanımlar ve temel bağıntılar
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Bağ kuvvetlerinin D’ Alembert prensibi ile hesaplanması
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Uygulamalar
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Bağ kuvvetlerinin ve çabanın süper pozisyonla hesaplanması
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Sanal işler yöntemi ile çabanın ve bağ kuvvetlerinin hesaplanması
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Uygulamalar
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Gerilme hesapları, Uygulamalar
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Ara sınav
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Çok serbestlik dereceli mekanizmalarda kuvvet analizi, dişli mekanizmalarında kuvvet analizi
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta 10  Teorik : Volan Analizi
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta 11  Teorik : Makinelerde sarsma kuvvetlerinin dengelenmesi
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta 12  Teorik : Sıralı motorların dengelenmesi
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta 13  Teorik : Tek serbestlik dereceli sistemlerim titreşim analizi,
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta 14  Teorik : Geçirgenlik, şaftların dolanımı
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta 15  Teorik : Pistonlu makinelerde kuvvet analizi
Pratik :
Laboratuvar :
 
 
ECTS İş Yükü
Aktivite Türü Dönem İçerisinde Sayısı İş Yükü
Vize Evet 1 2,00
Ödev Evet 3 9,00
Quiz Evet 3 3,00
Proje Evet 1 10,00
Final Hayır 1 2,00
Derse Katılım Evet 14 42,00
Ders Sonrası Bireysel Çalışma Evet 14 28,00
Ara Sınav Hazırlık Evet 1 8,00
Final Sınavı Hazırlık Evet 1 12,00
Toplam Saat 116,00
ECTS 4,00
 
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
  123456789101112
1514151120030
2544151110030
3514151120030
4514151110030
5514151120030