Mukavemet I
İndir Yazdır
 
Genel Tanıtım
Ders Adı : Mukavemet I
Ders Kodu : MAK 2119
Dersin Seviyesi : Lisans
Dersin Derecesi : Lisans
 Dili : Türkçe
Teorik Kredisi : 3,00
Laboratuvar Kredisi : 0,00
Uygulama Kredisi : 0,00
AKTS : 4,00
Ders Sorumlusu : Doç. Dr. B.BURAK ÖZHAN
Ders Tipi : Zorunlu
Anlatım Şekli : Yüzyüze
Ön Koşul Yan Koşul : Yok
Dersin Amacı : 1. Bilimsel düşünebilmek ve nicel problemleri çözebilmek için matematik ve fiziği anlamak ve kullanmak. 2. Belirli bir malzemeden yapılmış rijit olmayan bir cisme uygulanan kuvvetler ile bu kuvvetler sonucu cisimde meydana gelen deformasyonlar arasındaki ilişkileri kavramak. 3. Yaygın kullanılan mühendislik malzemelerinin temel mekanik özelliklerini ve davranışını anlamak. 4. Çeşitli yükleme durumlarındaki gerilme ve şekil değiştirme bağıntılarına dair net bir anlayış geliştirmek. 5. Problemleri basit ve mantıklı bir şekilde analiz etme ve belli temel ve iyi bilinen prensipleri bunların çözümüne uygulama yeteneğini geliştirmek
Dersin İçeriği : Bu ders kapsamındaki konular; gerilme kavramı, gerilmenin bileşenleri, eksenel yüklemede gerilme- şekil değiştirme ilişkisi, Poisson oranı, statikçe belirsiz basit problemler, plastik deformasyonlar, burulma, elastik bölgede dönme açısı, güç iletim millerinin tasarımı, basit eğilme, artık gerilmeler, eksantrik eksenel yüklemenin genel hali, eğilme etkisindeki prizmatik kirişlerin tasarımı, simetrik olmayan eğilme, kesme kuvveti ve eğilme momenti diyagramları, kirişlerde kesme kuvvetlerinden oluşmaktadır.
Gerekli Kaynaklar : Ders Kitabı: F.P. Beer, E.R. Johnston, Cisimlerin Mukavemeti, 2. baskı, Beta Yayınları, 2003. Yardımcı Kitaplar: 1. M.H. Omurtag, Mukavemet, 3. baskı, Birsen Yayınevi, 2011. 2. M. İnan, Cisimlerin Mukavemeti, İTÜ Vakfı Yayınları, İstanbul, 2001. 3. R.C. Hibbeler, Mechanics of Materials, 3rd edition, Prentice Hall, 1997. 4. M. Vable, Mechanics of Materials, 2nd edition, 2010, http://www.me.mtu.edu/~mavable/MoM2nd.htm adresinden ücretsiz indirilebilir. 5. S. Timoshenko, J.M. Gere, Mechanics of Materials, 4th edition, PWS Publishing Co., 1997.
Planlanan Faaliyetler Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri : Ders anlatımlarının bir kısmı önceden hazırlanmış PowerPoint sunuları ile yapılmaktadır. Bu PowerPoint dosyaları dersin web sayfasından indirilebilir. Öğrenciler bu ders materyallerini sınıfa gelmeden önce okumalı ve PowerPoint çıktılarını derse getirmelidirler. Ders anlatımı esnasında, ellerindeki notlarda bulunmayan kısımları ek bilgi olarak kaydetmelidirler. Problem çözümleri doğrudan tahtada yapılacaktır. Derse katılım önemlidir. Ders esnasında konu ile ilgili önemli uyarılar ve ek bilgiler verilebilir. Quiz günü derse gelmeyen/ quize giremeyen öğrenciler quiz notu olarak sıfır alacaklardır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Yok
 
Öğrenme Çıktıları
1 - Matematik, fizik, statik gibi derslerde edindikleri becerileri mekanik sistemlere uygulayabilme
2 - Dışarıdan etkiyen kuvvetler sonucu cisimde meydana gelen gerilme kavramını anlayabilme, ve 2 boyutlu ve 3 boyutlu problemlerde gerilmeleri analiz edebilme
3 - Sünek ve gevrek malzemeler için gerilme-şekil değiştirme ilişkisini kurabilme
4 - Genelleştirilmiş Hooke Yasası gibi basit bünye denklemlerini uygulayabilme
5 - Gerilme-şekil değiştirme eğrisinde elastisite modülü, akma gerilmesi, kopma mukavemeti, süneklik ve tokluk değerlerini saptayabilme
6 - Sıcaklık değişimi nedeniyle elemanda meydana gelecek normal gerilmeyi ve deformasyonu belirleyebilme
7 - Eksenel yükleme, burulma, basit eğilme ve enine yükleme arasındaki farkın ve bunların yapı elemanları üzerindeki etkilerinin farkında olabilme
8 - Kirişler ve güç iletim milleriyle ilgili problemlerde gerilmeleri ve bunlara karşılık gelen deformasyonları analitik olarak çözebilme ve basit elemanları tasarlayabilme
 
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik : Mukavemete giriş, kuvvet ve gerilme kavramları
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Gerilme ve şekil değiştirme ilişkileri, eksenel yükleme
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Statikçe belirsizlik, ısıl gerilmeler, Poisson oranı, dilatasyon, kayma şekil değiştirmesi
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Gerilme yığılması, plastik deformasyon, artık gerilmeler
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Burulma, elastik bölgede gerilmeler
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Dönme açısı, statikçe belirsiz miller, güç iletim millerinin tasarımı
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Basit eğilme, elastik bölgede gerilmeler, diğer yükleme tipleri
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Ara Sınav
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Birden çok malzemeden yapılmış elemanlarda eğilme
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta 10  Teorik : Plastik deformasyonlar, artık gerilmeler, genel eksantrik eksenel yükleme
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta 11  Teorik : Eğilmeye Maruz Kirişler, kesme kuvveti ve eğilme moment diyagramları
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta 12  Teorik : Eğilme etkisindeki prizmatik kirişlerin tasarımı
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta 13  Teorik : Eksene dik yükleme, yatay düzlemde kesme kuvveti tayini
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta 14  Teorik : Kirişlerde kayma gerilmesi
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta 15  Teorik : İnce cidarlı elemanlarda kayma gerilmeleri, simetrik olmayan yükleme
Pratik :
Laboratuvar :
 
 
ECTS İş Yükü
Aktivite Türü Dönem İçerisinde Sayısı İş Yükü
Vize Evet 1 2,00
Ödev Evet 4 20,00
Quiz Evet 4 4,00
Final Hayır 1 2,00
Derse Katılım Evet 14 42,00
Ders Öncesi Bireysel Çalışma Evet 14 28,00
Ara Sınav Hazırlık Evet 1 6,00
Final Sınavı Hazırlık Evet 1 6,00
Ders Sonrası Bireysel Çalışma Evet 14 14,00
Toplam Saat 124,00
ECTS 4,00
 
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
  123456789101112
1503040040050
2504040040050
3502050030050
4502050030050
5502050040050
6502050040050
7503040050050
8505050050050