Teknik Resim
İndir Yazdır
 
Genel Tanıtım
Ders Adı : Teknik Resim
Ders Kodu : MHN 1101
Dersin Seviyesi : Lisans
Dersin Derecesi : Lisans
 Dili : Türkçe
Teorik Kredisi : 2,00
Laboratuvar Kredisi : 0,00
Uygulama Kredisi : 2,00
AKTS : 4,00
Ders Sorumlusu : Dr. Öğr. Üyesi HALİT DOĞAN
Ders Tipi : Zorunlu
Anlatım Şekli : Yüzyüze
Ön Koşul Yan Koşul : Yok
Dersin Amacı : Konuşma dili‐resim‐teknik resim dili ilişkisi kavratmak, bir teknik dil olarak teknik resim dilini öğretmek Teknik resim dili aletleri ve kullanımlarını öğretmek Nesneler ve izdüşümleri ilişkisini kavratmak Nesne (makina parçaları) ve görünüşleri arasındaki ilişkiyi ve teknik resim görünüşlerini anlama becerisi kazandırmak Görünüş tamamlama aracı olarak nesnelerden kesit alma ve teknik resminde kesit oluşturma bacerisi kazandırmak Tasarlanan resimlerin üretim için ölçülendirilmesi ve teknik resmi ölçülendirme becerisi kazandırmak Perspektiflere giriş ve ders kitaplarında görünüş, kesit ve perspektif örneklerine alıştırmak Teknik resim dilini kullanarak soru sorma ve anlama becerisi kazandırmak. Makine elemanlarının çizim ve montajını öğretmek.
Dersin İçeriği : Dersin Teorik olarak anlatımı, Ders uygulama bölümünde ise birebir çizim yapılması.
Gerekli Kaynaklar : Ders kitapları ve Uygulama Levhaları, T Cetveli veya Plançeta, 30-60 ve 90 ‘lık 30cm Gönye, İletki, Kaliteli Pergel, 2B 0,5 ve 0,7 Uçlu Kalem, Yumuşak Leke Yapmayan Silgi, Silgi Tozu Temizleme Fırçası, Daire Şablonu, A4 Çizim Defteri ( Yatık ve Dik Antetli) Seloteyp ( İzolabant) Yapıştırıcı, İsteğe Bağlı Beyaz Önlük Teknik Resim (2000), (Hasan Akyarlı & Ergün Tatlıoğlu), Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları Teknik Resim I (2002), Ali Pancarcı & Emin ÖCAL , Birsen Yayıncılık Teknik Elemanlar İçin Temel Teknik Çizim (2005), (Kemal Varol), Literatur Yayınları An Introduction to Drawing for Civil Engineers (2000), Ahmet Elsheikh
Planlanan Faaliyetler Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri : Sunum, Ders içi uygulamalar, Ders dışı uygulamalar. Derslerin datashow ile enteraktif ve görselliğe önem verilerek işlenmesi. Ders esnasında ani soru ve konu tekrarının istenmesi ile dikkatlerin çekilmesi. Anlaşılmayan noktaların birebir ders anlatımı sırasında giderilmesi. Yapılan her dersin arkasından uygulamasının yapılması ile pekiştirmenin sağlanması. Bir sonraki haftaya mutlaka ödev çizimler verilerek konu hakimiyetinin ve çizim beceri ve kabiliyetinin geliştirilmesi. Zaman zaman yapılması planlanan küçük sınavlarla ile dersteki başarının artırılmaya çalışılması.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Teknik Tasarımlar.
 
Öğrenme Çıktıları
1 - Mühendislik disiplinleri arası teknik resim dilinin öğrenilmesi, proje bileşenlerini tanıyabilme
2 - Nesne görünüşlerini çıkarmak, görünüş tamamlamak, görünüşe gore tasarım, tasarıma gore görünüş okuyabilme.
3 - Nesnlerin görünüşlerini çıkarmak yada tamamlamak, belli bir amaç doğrultusunda kesit almak ve ölçülendirebilme.
4 - Teknik resim dilini öğrenmek, proje okuyabilme.
5 - Makine parçalarını tanıyarak, görünüşler hakkında fikir sahibi olabilme.
 
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik : TEKNİK RESMİN TANIMI TEKNİ RESMİN ENDÜSTRİDEKİ YERI ÖNEMİ STANDARTLAR RESİM TAKİM VE GEREÇLERİ 1) KURŞUN KALEM VE Çeşitleri 2) Kalem Uçları 3) Cetveller 4) Gönyeler 5) Pergel 6) Resim Tahtası 7) Rapido Kalemi Ve Mürekkebi 8) Şablonlar RESİM TAKIM VE GEREÇLERİNİN KULLANILMASI VE BAKIMI BİLGİSAYAR DESTEKLİ (CAD) ÇİZİM GEREÇLERİ RESİM KÂĞIDI ÇEŞİTLERİ 1‐ Beyaz Resim Kâğıdı 2‐ Aydınger Kâğıdı 3‐ Eskiz Kâğıdı 4‐ Ozalit Kâğıdı RESİM KÂĞIDI ÖLÇÜLERİ RESİM KÂĞIDININ KATLANMASI 1) Dosyalama Boyutu 2) Yazı Alanının Konumu 3) Dosyalara Açılacak Deliklerin Durumu YAZI ALANI (ANTET) KLASÖRLERE KONULACAK RESİM KÂĞIDININ KATLAMA ÖRNEKLERİ DOSYALANMAYAN (KÖRÜKLÜ ÇANTA VEYA ZARF İÇINE KONULAN) RESİM KÂĞIDI KATLANMASI
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : ÖLÇEK ÖLÇEĞİN TANIMI VE ÖNEMİ ÖLÇEK ÇEŞİTLERİ 1) Gerçek Ölçek 2) Küçültme Ölçek 3) Büyültme Ölçek DEĞİŞİK ÖLÇEKTE ÇİZİLMESİ GEREKEN KISIMLAR ÇİZGİNİN ÖNEMİ ÇİZGİ TİPLERİ ÇİZGİLERİN BOYUTLARI, KALINLIKLARI VE ÇEŞİTLERİ ÇİZGİLERİN KULLANILMASINA AİT ÖRNEK ÇİZİMLER TEĞET KENARLARIN GÖRÜNÜŞLERDE BELİRTİLMESİ ÇİZGİLERİN SEÇİLMESİ ÇİZGİLERİN DOĞRU KULLANILMASI YAZILAR 1) Genel Bilgi 2) Boyutlari 3) Yazi Tipleri GEOMETRİK ÇİZİMLER DOĞRUNUN ORTA NOKTASINI BULMAK BİR DOĞRUYA ÜZERİNDEKİ BİR NOKTADAN DİKME İNMEK VE DIŞINDAKİ BİR NOKTADAN DİKME ÇIKMAK 1) Dikme Inmek 2) Dikme Çıkmak AÇILARIN PERGELLE ÇİZİLMESİ ÇOKGENLERİN ÇİZİLMESİ 1) Eşkenar Çokgen Çizmek 2) Beşgen Çizmek 3) Altıgen Çizmek 4) Çokgen Çizmek
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : YAY VEYA DAİRENİN MERKEZİNİ BULMAK DAİRE ÜZERİNDEKİ BİR NOKTADAN DAİREYE TEĞET ÇİZMEK YAYLARIN ÇİZİMİ 1) Kesişen Iki Doğruyu Yarıçapı Verilen Yayla Birleştirmek 2) İki Noktanın Ve Doğrunun Yay Ile Birleştirilmesi 3) İki Daireyi R Yayı Ile Birleştirmek 4) Bir Daire Ile Doğruyu R Yayı Ile Birleştirmek 5) Daire Ile Doğruyu Yarıçapı Verilen Yayla Birleştirmek ( Doğru Dairenin Dışında Ise) 6) İki Daire Yayının Yarıçapı Bilinen Yayla ( R) Ile Birleştirilmesi 7) Daire Ile Yayı, Yarıçapı Verilen Yayla Birleştirmek
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : KÜÇÜK ÇAPI BİLİNEN OVAL ÇİZMEK BİR YAYIN UZUNLUĞUNU BULMAK DİĞER GEOMETRİK ŞEKİLLERİN ÇİZİLMESİ 1) Helis Eğrisi 2) Sikloit Eğrisi 3) Spiral Çizmek 4) Elips Çizmek
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : İZ DÜŞÜM İZ DÜŞÜMÜN TANIMI VE ÇEŞİTLERİ 1) Merkezî iz düşüm 2) Paralel iz düşüm İZ DÜŞÜM DÜZLEMLERİ GEOMETRİK ŞEKİLLERİN EŞLENİK DİK İZ DÜŞÜMLERİ 1) Noktanın iz düşümü 2) Normal doğruların iz düşümü 3) Eğik doğruların ve eğrilerin iz düşümü 4) Açının iz düşümü 5) Düzlemlerin iz düşümü 6) Bazı geometrik cisimlerin iz düşümler İZ DÜŞÜM DÜZLEMLERİ, BÖLGELER VE MEYDANA GELMELERİ
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : GÖRÜNÜŞ ÇIKARMA GÖRÜNÜŞ ÇIKARMANIN TEMEL İLKELERİ 1) Parça konumu ve görünüşlerin tespiti 2) Görünüş sayısının tespiti ve görünüş çeşitleri GÖRÜNÜŞ ÇIKARMA YÖNTEMİ VE SEMBOLÜ 1) Birinci bölge iz düşüm metodu 2) Üçüncü bölge iz düşüm metodu GÖRÜNÜŞ ÇIKARMADA OK METODU GÖRÜNÜŞLERİN SEÇİLMESİ İKİ GÖRÜNÜŞLE İFADE EDİLEN PAÇALAR ÜÇ GÖRÜNÜŞLE İFADE EDİLEN PARÇALAR DÖRT GÖRÜNÜŞLÜ PARÇALAR BASİT NESNELERİN GÖRÜNÜŞ ÖRNEKLERİ
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : TEK GÖRÜNÜŞLÜ PARÇALARIN ÇİZİLMESİ VE SEMBOLLERLE GÖSTERİLMESİ ÖZEL VE YARDIMCI GÖRÜNÜŞLER 1) Yarım ve 1/4 görünüş 2) Kısmi görünüş 3) Koparılmış gibi gösterilen görünüşler 4) Döndürülmüş görünüşler 5) Tekrarlanan elemanların sadeleştirilmiş görünüşleri 6) Düzlem yüzeylerin gösterilmesi LOKAL GÖRÜNÜŞLER VE SADELEŞTİRİLMİŞ ARAKESİT GÖRÜNÜŞLER GÖRÜNÜŞLERDE SANAL ARAKESİTLİ PARÇALARIN GÖSTERİLMESİ KESKİN KÖŞELİ PARÇALARDA ARAKESİTLER ARAKESİTLERİN MAKİNE PARÇALARI ÜZERİNDE GÖSTERİLMESİ GÖRÜNÜŞ ÇİZİMİNDE ÇİZGİLERİN ÖZELLİKLERİ GÖRÜNÜŞLERDE TEĞET KENARLARIN ÇİZİLMESİ ÖN GÖRÜNÜŞÜN SEÇİLMESİ VE GÖRÜNÜŞLERİN YERLEŞTİRİLMESİ 1) Ön görünüşün seçilmesi 2) Görünüşlerin yerleştirilmesi GÖRÜNÜŞLERİN OKUNMASI BASİT TEMEL NESNELERDEN ÖRÜNÜŞ ÇIKARMA ÖRNEKLERİ
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Ara Sınav
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : KOMPLEKS NESNELERDEN GÖRÜNÜŞ ÇIKARMA ÖRNEKLERİ
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta 10  Teorik : KESİT GÖRÜNÜŞLER KESİTİN TANIMI VE GEREĞİ KESİT GÖRÜNÜŞÜN ÖZELLİKLER 1) Taralı yüzeyler 2) Kesit düzlemi kesit düzlemi çizgisi 3) Görünen kenarlar 4) Görünmez kenarlar
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta 11  Teorik : TARAMA ÇİZGİLERİ 1) Tarama çizgilerinin kalınlığı 2) Tarama çizgilerinin açısı ve aralığı 3) Montaj resimlerde komşu parçaların taranması 4) Geniş alanlarda tarama çizgileri 5) Aynı parçanın paralel düzlemler içindeki kesitlerin tarama çizgileri 6) Şeklin içine yazılan rakamlarda tarama çizgileri 7) Malzeme cinsinin belirtilmesinde kullanılan tarama çizgileri KESİT ÇEŞİTLERİ 1) Tam kesit 2) Yarım kesit 3) Kademeli kesit 4) Kısmi kesit 5) Bölgesel kesit 6) Döndürülmüş kesit 7) Yerinde döndürülmüş kesit Basit Nesnelerden Kesit Alma Örnekleri
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta 12  Teorik : Kompleks Nesnelerden Kesit Alma Örnekleri
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta 13  Teorik : TEKNİK RESMİNDE KESİTLER PERSPEKTİF RESİMLERE GİRİŞ PERSPEKTİF RESİMİN TANIMI VE ÇEŞİTLERİ DİK İZDÜŞÜM YÖNTEMİYLE ELDE EDİLEN PERSPEKTİFLER 1) İzometrik perspektif 2) Dimetrik perspektif 3) Trimetrik perspektif EĞİK İZDŞÜM YÖNTEMİYLE ELDE EDİLEN PERSPEKTİF 1) Eğik perspektif MERKEZİ KONİK İZDÜŞÜM YÖNTEMİ İLE ELDE EDİLEN PERSPEKTİFLER 1) Konik perspektifin özellikleri 2) Konik perspektifin çeşitleri PERSPEKTİF RESİMLERDE KESİTLER
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta 14  Teorik : ÖLÇÜLENDİRME ÖLÇÜLENDİRMEDE GENEL İLKELER ÖLÇÜLERİN GÖSTERİLMESİ VE YAZILMASI 1) Ölçülerin gösterilmesi 2) Ölçü rakamlarının yazılması ÖLÇÜLERE EKLENECEK HARF VE SEMBOLLER 1) Çap ölçülendirilmesi 2) Yarıçap ölçülendirilmesi 3) Kare kesit ölçülendirilmesi 4) Küre ölçülendirilmesi 5) Bölüntülerin (Tekrarlanan şekil elemanları) ölçülendirilmesi 6) Flenş üzerindeki deliklerin ölçülendirilmesi 7) Yayların ölçülendirilmesi 8) Konik ve eğimli yüzeylerin ölçülendirilmesi 9) Dikdörtgen görünüşlerin ölçülendirilmesi 10) Tırtılların ölçülendirilmesi ÖLÇÜLENDİRME TÜRLERİ 1) Zincirleme ölçülendirme 2) Paralel ölçülendirme 3) Artan kademeli ölçülendirme 4) Koordinatlarla ölçülendirme 5) Birleşik (Karma) ölçülendirme 6) Yardımcı ölçülerin gösterilmesi
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta 15  Teorik : Toleranslar, Yüzey işaretleri, Makine Elemanlarının Resmedilmesi ve Montaj
Pratik :
Laboratuvar :
 
 
ECTS İş Yükü
Aktivite Türü Dönem İçerisinde Sayısı İş Yükü
Vize Evet 2 6,00
Ödev Evet 12 24,00
Final Hayır 1 3,00
Uygulama / Pratik Sonrası Bireysel Çalışma Evet 14 14,00
Derse Katılım Evet 15 60,00
Uygulama / Pratik Evet 15 15,00
Toplam Saat 122,00
ECTS 4,00
 
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
  123456789101112
1030004000000
2000000020000
3000400000000
4000000000200
5000000000000