Mühendislik Mekaniği
İndir Yazdır
 
Genel Tanıtım
Ders Adı : Mühendislik Mekaniği
Ders Kodu : MHN 2101
Dersin Seviyesi : Lisans
Dersin Derecesi : Lisans
 Dili : Türkçe
Teorik Kredisi : 3,00
Laboratuvar Kredisi : 0,00
Uygulama Kredisi : 0,00
AKTS : 4,00
Ders Sorumlusu : Doç. Dr. B.BURAK ÖZHAN
Ders Tipi : Zorunlu
Anlatım Şekli : Yüzyüze
Ön Koşul Yan Koşul : Yok
Dersin Amacı : Dersin amacı, maddesel nokta ve rijit cisim için denge kavramını uygulamalarıyla birlikte öğretmek, mukavemetin temel kavram ve ilkelerini öğretmek, karşılaşılan problemlerin çözümünde nasıl bir yol izleneceğini öğrencilere vermektir.
Dersin İçeriği : Bu ders, mekaniğin temel kavram ve prensiplerinin öğretilmesi konularını kapsamaktadır. Dersin içeriği, kuvvet, iki ve üç boyutta denge, kütle merkezi, atalet momenti, gerilme, şekil değiştirme, eksenel yükleme, burulma ve eğilme konularından oluşmaktadır.
Gerekli Kaynaklar : 1. Ferdinand P.Beer, E.Russell Johnston “Mühendisler için Mekanik- Statik”, Çev. F. Keskinel, T. Özbek,. Birsen Yayınevi, İstanbul 2. Ferdinand P.Beer, E.Russell Johnston, Çeviri: Ö.R.Akgün, O. Yazıcıoğlu, T. Katıl, “Cisimlerin Mukavemeti”, Beta Yayınevi, İstanbul, 2003. 3. F. P. Beer, E. R. Johnston, “Dinamik”, Çev. S. Tameroğlu, T. Özbek,. Birsen Yayınevi, 1962.
Planlanan Faaliyetler Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri : Sunuş Yolu ile Öğretim, Tartışma, Ödev
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar :
 
Öğrenme Çıktıları
1 - Analitik düşünme yetenekleri geliştirebilme
2 - Statiğin ve mukavemetin temel kavramlarını ve ilkelerini öğrenebilme
3 - Problemleri matematiksel olarak ifade edebilme, makul yaklaşımlar yaparak çözümleri bulabilme ve çözümleri ayrıntılı olarak değerlendirebilme
4 - Statik ve mukavemet alt yapısı gerektiren mesleki alandaki problemlerin analizini yapabilme
 
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik : Mühendislik mekaniğine giriş, temel kavramlar, statik problemlerin tanımı, vektörel büyüklükler, ve kuvvet sistemleri
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Bir noktaya ve eksene göre moment, kupl
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Eşdeğer kuvvet sistemleri, kuvvetlerin indirgenmesi
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : İki ve üç boyutlu uzayda mesnet tipleri ve ortaya çıkan tepki kuvvetleri
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Serbest cisim diyagramları, düzlemde denge
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Üç boyutlu problemlerde denge eşitlikleri
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Ara sınav
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Yayılı yük, ağırlık merkezi ve alan atalet momenti
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Mühendislik yapıları (kafesler, çerçeveler ve makineler)
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta 10  Teorik : Mukavemetin temel prensipleri, iç kuvvetler, gerilmeler, normal gerilme, kayma gerilmesi ve emniyet katsayısı
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta 11  Teorik : Eksenel yüklemede gerilme-şekil değiştirme: normal şekil değiştirme, gerilme-şekil değiştirme diyagramları, deformasyonlar, malzeme mekanik özellikleri, lineer elastik malzeme, poisson oranı, , Hooke kanunu
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta 12  Teorik : Burulma, millerin burulmasında kayma gerilmeleri
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta 13  Teorik : Düşey yüklü kirişlerde kesme kuvveti ve eğilme momenti diyagramları
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta 14  Teorik : Düşey yüklü kirişlerde kesme kuvveti ve eğilme momenti diyagramları
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta 15  Teorik : Kirişlerin eğilmesi, simetrik kesitli kirişlerde eğilme gerilmeleri
Pratik :
Laboratuvar :
 
 
ECTS İş Yükü
Aktivite Türü Dönem İçerisinde Sayısı İş Yükü
Vize Evet 1 2,00
Quiz Evet 3 6,00
Final Hayır 1 2,00
Derse Katılım Evet 14 42,00
Ders Öncesi Bireysel Çalışma Evet 13 13,00
Ders Sonrası Bireysel Çalışma Evet 13 26,00
Ara Sınav Hazırlık Evet 1 6,00
Final Sınavı Hazırlık Evet 1 10,00
Ev Ödevi Evet 3 12,00
Toplam Saat 119,00
ECTS 4,00
 
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
  123456789101112
1534040000000
2534040000000
3534040000000
4534040000000