Gıda Kimyası I
İndir Yazdır
 
Genel Tanıtım
Ders Adı : Gıda Kimyası I
Ders Kodu : GMD 2111
Dersin Seviyesi : Lisans
Dersin Derecesi : Lisans
 Dili : Türkçe
Teorik Kredisi : 2,00
Laboratuvar Kredisi : 0,00
Uygulama Kredisi : 2,00
AKTS : 5,00
Ders Sorumlusu : Prof. Dr. NERİMAN BAĞDATLIOĞLU
Ders Tipi : Zorunlu
Anlatım Şekli : Yüzyüze
Ön Koşul Yan Koşul : Yok
Dersin Amacı : Gıda Bilimi ve Teknolojisine alt yapı oluşturmak üzere Gıda Kimyası konusunda temel bilgileri vermek
Dersin İçeriği : Su, proteinler, lipitler hakkında bilgi verilecek
Gerekli Kaynaklar : Bağdatlıoğlu, N. Gıda Kimyası-I ve II Ders notları Bağdatlıoğlu, N. Gıda Kimyası-I ve II Ders sunumları, Bölüm web sayfası Belitz, H.D.; Grosch, W.. 1999. Food Chemistry. Springer-Verlag, Berlin. Saldamlı, İ. 2000. Gıda Kimyası. Hacettepe üniversitesi yayınları Demirci, M. 2010. Gıda Kimyası. Gıda Teknolojisi Derneği Yayın No: 40 Heimann, W.. 1982. Fundamentals of Food Chemistry. Ellis Howood Limited, England Owen, F.R. 1985. Food Chemistry. Marcel Dekker, Inc. Newyork De Man, J.M.. 1990. Principles of Food Chemistry, Von Nostrand Reinhold, NY. Keskin, H.. 1975. Gıda Kimyası. İstanbul Üniversitesi Kimya Fakültesi Yayınları
Planlanan Faaliyetler Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri : Dersin laboratuar uygulaması kısmında, 6 farklı deneyin yapılışı, sonuçların hesaplanması ve yorumlanması anlatılmakta ve uygulanmaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Deney raporları zamanında teslim edilmelidir.
 
Öğrenme Çıktıları
1 - Su, proteinler ve lipitlerin kimyasal yapıları ve özellikleri öğrenilecek
2 - Besinlerde bulunan bu bileşenlerin gıdalardaki önemleri ve gıda işleme sırasında meydana gelen değişmeler öğrenilecek
3 - Laboratuar uygulamasında, rutin gıda analiz yöntemlerinden seçilen deneyler yapılacak ve sonuçların hesaplanması ve yorumlanması öğrenilecek
4 - Gıda Kimyasında edinilen bilgiler, teknolojik sorunların çözümü ile ilgili beceri kazandıracak.
5 - Laboratuar uygulamalarında disiplinli çalışma ve grup çalışması becerisi edinilecek
 
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik : Gıda Kimyasının içeriği ve tarihçesi
Pratik :
Laboratuvar : Gıda Kimyası Laboratuarı tanıtımi ve kurallar
 
Hafta Teorik : Gıdalardaki su, yapısı, özellikleri
Pratik :
Laboratuvar : Sularda sertlik tayini
 
Hafta Teorik : su aktivitesi sorpsiyon izotermleri ile su aktivitesinin önemi
Pratik :
Laboratuvar : Sularda sertlik tayini
 
Hafta Teorik : Amino asitler, özellikleri
Pratik :
Laboratuvar : Peynirde tuz tayini
 
Hafta Teorik : Amino asitlerin bazı kimyasal reaksiyonları, sınıflandırılmaları
Pratik :
Laboratuvar : Peynirde tuz tayini
 
Hafta Teorik : Proteinlerin yapısı ve özellikleri
Pratik :
Laboratuvar : Amino asit titrasyonu
 
Hafta Teorik : Proteinlerin sınıflandırılmaları
Pratik :
Laboratuvar : Amino asit titrasyonu
 
Hafta Teorik : Vize sınavı
Pratik :
Laboratuvar : Vize sınavı
 
Hafta Teorik : Lipitler, tanımı ve sınıflandırılması
Pratik :
Laboratuvar : Yağlarda serbest asitlik tayini
 
Hafta 10  Teorik : Basit lipitler, yağ asitleri ve adlandırılmaları, çeşitleri
Pratik :
Laboratuvar : Yağlarda serbest asitlik tayini
 
Hafta 11  Teorik : Monoenoik, dienoik ve polienoik yağ asitleri
Pratik :
Laboratuvar : Peroksit sayısı tayini
 
Hafta 12  Teorik : Yağların kimyasal kompozisyonu, gliseritler,
Pratik :
Laboratuvar : Peroksit sayısı tayini
 
Hafta 13  Teorik : Bileşik Lipitler ve Türev Lipitler
Pratik :
Laboratuvar : Yağlarda Kırılma indisi tayini
 
Hafta 14  Teorik : Yağlarda meydana gelen bozulmalar
Pratik :
Laboratuvar : Laboratuar sınavı
 
 
ECTS İş Yükü
Aktivite Türü Dönem İçerisinde Sayısı İş Yükü
Vize Evet 1 2,00
Final Hayır 1 2,00
Derse Katılım Evet 15 30,00
Laboratuvar Evet 15 30,00
Ders Öncesi Bireysel Çalışma Evet 10 10,00
Ders Sonrası Bireysel Çalışma Evet 10 20,00
Ara Sınav Hazırlık Evet 1 20,00
Final Sınavı Hazırlık Evet 1 20,00
Uygulama / Pratik Sonrası Bireysel Çalışma Evet 10 10,00
Toplam Saat 144,00
ECTS 5,00
 
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
  123456789101112
1520022000000
2520022000000
3510022000000
4220033000002
5220034300002