Kütle Aktarımı
İndir Yazdır
 
Genel Tanıtım
Ders Adı : Kütle Aktarımı
Ders Kodu : GMD 3116
Dersin Seviyesi : Lisans
Dersin Derecesi : Lisans
 Dili : Türkçe
Teorik Kredisi : 2,00
Laboratuvar Kredisi : 0,00
Uygulama Kredisi : 0,00
AKTS : 3,00
Ders Sorumlusu : Dr. Öğr. Üyesi Tuncay YILMAZ
Ders Tipi : Zorunlu
Anlatım Şekli : Yüzyüze
Ön Koşul Yan Koşul : Yok
Dersin Amacı : Kütle aktarımına dayalı ayırma yöntemlerin tanıtılması
Dersin İçeriği : Kütle aktarım süreçlerinin temelleri ve uygulamaları molekülsel yayınımdan başlayan, fazlararası kütle aktarımı ile süren ve gaz soğurma ile tamamlanan bir kapsamda ele alınır.
Gerekli Kaynaklar : TREYBAL, Mass Transfer , McGraw Hill ALPAY, DEMİRCİOĞLU, Mass Transfer and Mass Transfer Operations, e-Book
Planlanan Faaliyetler Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri : Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : yok
 
Öğrenme Çıktıları
1 - Kütle Aktarımının kuramsal temellerini kavrayabilme
2 - Kütle Aktarım İşlemlerinin dayandığı molekülsel süreçleri tanıyabilme
3 - Fizikokimyasal denge bilgisini, sıvı-gaz ve sıvı-buhar sistemlerine uygulayabilme
4 - Kütle ve enerji denklikleriyle birlikte termodinamik ilişkileri kurabilme
5 - Bir ayırma sisteminin sınırlarını çözümleyebilme
6 - Kütle aktarım işlemi gerçekleştirilecek cihazı boyutlandırabilme
7 - Çizelge ve grafik hazırlayabilme ve çözümleyebilme
 
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik : Kütle Aktarım İşlemleri, Sınıflandırma, Ayırma Yöntemi Seçimi, İşletim Seçenekleri, Tasarım Amaçları. Kütle Aktarımı, Molekülsel ve Kitlesel Yayınım
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Yatışkın olmayan ve Yatışkın Durumda Yayınım, Özel Durumlar, Çokbileşenli Karışımlar, Deneysel Yöntemler
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Katmanlı ve Kargaşalı Akışta Kütle Aktarım Katsayıları, Momentum, Isı ve Kütle Aktarımı arasındaki Benzeşim
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Boyutsuz sayılar, Çeşitli Geometri ve Akış Koşulları için Bağıntılar
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Fazlararası Kütle Aktarımı: Denge, İki Direnç Kavramı, Yerel ve Tümel Kütle Aktarım Katsayıları
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Özel Durumlar için Yerel ve Tümel Kütle Aktarım Katsayıları, Bağıl Dirençler
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : ARA SINAV
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Gaz Soğurma, Çözünürlük, Henry Yasası, Çözücüler ve Seçim Ölçütleri
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Dolgulu Kolonlarda Kütle Aktarımı, Aktarım Birimi Sayısı, Aktarım Birimi Yüksekliği
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta 10  Teorik : Sıvı ve Gaz Akımların Dolgulu Yatakta Karşıtakımlı Akışları, Yüklenme ve Taşma, Bir ve İki Fazlı Akımda Basınç Düşmesi, Dolgulu Kolon Boyutlandırma
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta 11  Teorik : Raflı gaz soğurma, işletme doğrusu, en az çözücü miktarı, raf sayısı
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta 12  Teorik : Sıvı-Buhar Dengeleri, Azeotropik sistem, Kabarcıklanma ve Çiğlenme Noktası
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta 13  Teorik : Ani (Flash) Damıtma, işletme ilişkisi, sınırlar
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta 14  Teorik : Basit (Batch) Damıtma, kısmi buharlaştırmalı ve kısmı yoğuşturmalı sistemler
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta 15  Teorik : Hesaplamalı örnekler
Pratik :
Laboratuvar :
 
 
ECTS İş Yükü
Aktivite Türü Dönem İçerisinde Sayısı İş Yükü
Vize Evet 1 2,00
Final Hayır 1 2,00
Derse Katılım Evet 14 28,00
Ders Öncesi Bireysel Çalışma Evet 14 14,00
Ders Sonrası Bireysel Çalışma Evet 14 28,00
Ara Sınav Hazırlık Evet 1 10,00
Final Sınavı Hazırlık Evet 1 10,00
Toplam Saat 94,00
ECTS 3,00
 
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
  123456789101112
1500000000000
2050000000000
3550000000000
4555050000000
5555055000000
6055055000000
7000055000000