Süt Teknolojisi
İndir Yazdır
 
Genel Tanıtım
Ders Adı : Süt Teknolojisi
Ders Kodu : GMD 3112
Dersin Seviyesi : Lisans
Dersin Derecesi : Lisans
 Dili : Türkçe
Teorik Kredisi : 2,00
Laboratuvar Kredisi : 0,00
Uygulama Kredisi : 2,00
AKTS : 5,00
Ders Sorumlusu : Dr. Öğr. Üyesi Aslı AKPINAR
Ders Tipi : Zorunlu
Anlatım Şekli : Yüzyüze
Ön Koşul Yan Koşul : Yok
Dersin Amacı : Sütün bileşimi ve kimyasal yapısı, çiğ süt kalitesi, süt ürünleri (içme sütü, peynir, yoğurt, tereyağı, süttozu, dondurma) teknolojisinin öğretilmesi ve süt ürünleri üretim basamaklarının deneysel yöntemlerle öğretilmesi
Dersin İçeriği : Süt ve süt ürünlerinin bileşimleri, içme sütü, yoğurt ve diğer fermente süt ürünleri, peynir, tereyağı, süttozu, dondurma üretim prosesleri, ürün kalitesini etkileyen faktörler ile süt ve ürünlerinde kalite analizleri
Gerekli Kaynaklar : 1. Mustafa METİN Süt teknolojisi Ege Üniversitesi Müh.Fak.Yayın No:33 Bornova-1998 2. Karagözlü, C. 2013. Süt ve Süt Ürünleri Teknolojisi . E.Ü.Z.F. Basılmamış Ders Notları, Bornova/İzmir. 3. Yetişmeyen A.1997 Süt Teknolojisi. Ankara Üni.Ziraat Fakültesi Yayın No:1482 Ankara 4. Mustafa Üçüncü Süt ve Mamülleri Teknolojisi Ege Üniversitesi Müh.Fak.Yayın Bornova 5. Metin, M., Öztürk, G.F., Süt Mamulleri Analiz Yöntemleri, EMYO Yayınları, No.24. 6. Karagözlü, C., Akbulut, N. 2012 Laboratuvar Tekniği. EÜ Yayınları. Bornova – İzmir
Planlanan Faaliyetler Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri : 1. Ders notları dönem başında öğrenciye verilir ve ders sınıfta Öğretim üyesi tarafından slaytlarla desteklenmiş olarak anlatılır. Öğrencilerin soruları cevaplandırılır. 2. Laboratuar uygulamasında, 6 farklı deneyin yapılışı, sonuçların hesaplanması ve yorumlanması anlatılıp uygulanmaktadır. 3. Öğrenciler laboratuar uygulamasında gruplara bölünerek, bir ürüne ait üretim basamaklarından biri ile ilgili olarak farklı denemeler yaptırılır ve aynı üründe oluşan bu farklılıklar ile ilgili olarak dönem sonunda proje ödevi hazırlamaları beklenir.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : yok
 
Öğrenme Çıktıları
1 - Sütün bileşimi ve Süt işleme prosesleri hakkında bilgi sahibi olabilme
2 - Süt ürünleri proses aşamaları hakkında bilgi sahibi olabilme
3 - Süt ve ürünlerinin üretim basamaklarını deneysel düzenekte yorumlayabilme
4 - Süt ve ürünleri konusunda gıda güvenliği ve gıda katkı maddeleri hakkında bilgi sahibi olabilme
5 - Dünya ve Türkiye süt sanayi hakkında bilgi sahibi olabilme
 
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik : Süt nedir?. Dünya ve Türkiye'de süt endüstrisi
Pratik :
Laboratuvar : Süt ve ürünleri kalite analizlerinde kullanılan laboratuar gereçleri. Süt ve ürünlerinden numune alma teknikleri
 
Hafta Teorik : Çiğ sütün bileşimi, çiğ süt kalitesi
Pratik :
Laboratuvar : Çiğ sütte özgül ağırlık ve refraktometre ile YKM analizleri
 
Hafta Teorik : Çiğ süt kalitesi, sütün sağılması ve işletmeye nakli
Pratik :
Laboratuvar : Çiğ sütte yağ tayini
 
Hafta Teorik : Süt sanayinde temel prosesler (depolama, ısıtma, homojenizasyon, seperasyon, deodorizasyon, standardizasyon)
Pratik :
Laboratuvar : Çiğ sütte laktoz ve protein analizleri
 
Hafta Teorik : Süt sanayinde temel prosesler (depolama, ısıtma, homojenizasyon, seperasyon, deodorizasyon, standardizasyon)
Pratik :
Laboratuvar : Sütte asitlik ve pH analizleri
 
Hafta Teorik : İçme Sütü Teknolojisi (Pastörize süt)
Pratik :
Laboratuvar : Seperatör, homojenizatör ve pastörizatör ekipmanları tanıtımı
 
Hafta Teorik : İçme sütü Teknolojisi (UHT Süt)
Pratik :
Laboratuvar : İçme sütlerinde homojenizasyon kontrolu ve enzim analizleri
 
Hafta Teorik : Yoğurt ve fermente süt ürünleri Tekn. -1
Pratik :
Laboratuvar : Yoğurt sütünün standardizasyonu
 
Hafta Teorik : Yoğurt ve fermente süt ürünleri Tekn. -2
Pratik :
Laboratuvar : Yoğurtta yağ, asitlik analizi
 
Hafta 10  Teorik : Peynir Teknolojisi – 1
Pratik :
Laboratuvar : Peynir mayası kuvvet tayini ve problemleri, peynirde pıhtı oluşumu
 
Hafta 11  Teorik : Peynir Teknolojisi – 2
Pratik :
Laboratuvar : Peynir de yağ, km, ve tuz analizleri
 
Hafta 12  Teorik : Tereyağı teknolojisi
Pratik :
Laboratuvar : Tereyağ analizleri
 
Hafta 13  Teorik : Koyulaştırılmış süt ve süttozu teknolojisi
Pratik :
Laboratuvar : Süt tozlarında nem tayini
 
Hafta 14  Teorik : Dondurma Teknolojisi
Pratik :
Laboratuvar : Dondurma miks hesaplamaları ve dondurma makinesinin tanıtımı
 
Hafta 15  Teorik : Genel Değerlendirme
Pratik :
Laboratuvar :
 
 
ECTS İş Yükü
Aktivite Türü Dönem İçerisinde Sayısı İş Yükü
Vize Evet 1 2,00
Final Hayır 1 2,00
Derse Katılım Evet 14 28,00
Laboratuvar Evet 14 28,00
Ders Sonrası Bireysel Çalışma Evet 14 28,00
Uygulama / Pratik Sonrası Bireysel Çalışma Evet 14 28,00
Ara Sınav Hazırlık Evet 1 20,00
Final Sınavı Hazırlık Evet 1 20,00
Ödev Evet 2 14,00
Toplam Saat 170,00
ECTS 6,00
 
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
  123456789101112
1430100000000
2430200000000
3430230000000
4220220032222
5022030000230