Genel Mikrobiyoloji
İndir Yazdır
 
Genel Tanıtım
Ders Adı : Genel Mikrobiyoloji
Ders Kodu : GMD 2121
Dersin Seviyesi : Lisans
Dersin Derecesi : Lisans
 Dili : Türkçe
Teorik Kredisi : 2,00
Laboratuvar Kredisi : 0,00
Uygulama Kredisi : 2,00
AKTS : 4,00
Ders Sorumlusu : Doç. Dr. NURAL KARAGÖZLÜ
Ders Tipi : Zorunlu
Anlatım Şekli : Yüzyüze
Ön Koşul Yan Koşul : Yok
Dersin Amacı : Genel Mikrobiyoloji dersinin amacı; temel mikrobiyolojik kavramların öğrenilmesi ile gıda mikrobiyolojisi dersi için gerekli alt yapının oluşturulmasını sağlamaktır.
Dersin İçeriği : Genel mikrobiyoloji dersi mikrobiyoloji ile ilgili temel kavramlar ve mikroorganizmaların temel yapıları ve fonksiyonları üzerinde durur. Ayrıca mikroorganizmaların metabolizmaları, üreme, gelişme ve inhibisyonlarını anlatır. Uygulama konuları ise daha çok mikrobiyoloji laboratuvarının kullanım kuralları, mikroorganizmaların boyanması, mikroskobun kullanımı ve mikroskop altında bakteri, küf ve maya hücrelerinin incelenmesidir.
Gerekli Kaynaklar : Nural Karagözlü Genel Mikrobiyoloji Ders Notları Nezihe Tunail. 2009. Mikrobiyoloji. Basım yeri, Ankara. Basan Yayın evi: Yazarın Kendisi
Planlanan Faaliyetler Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri : Teorik dersler sınıfta bilgisayar destekli sunumlar eşliğinde yapılacak, laboratuvar çalışmaları ise araştırma görevlileri eşliğinde bireysel olarak öğrencilere verilecektir.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Yok
 
Öğrenme Çıktıları
1 - Gıda mikrobiyolojisi dersi için temel oluşturabilme
2 - Mikroorganizmaların isimlendirilmesi ve sınıflandırılması hakkında bilgi sahibi olabilme
3 - Mikroorganizmaların hücre yapısı ve fonksiyonları hakkında bilgi sahibi olabilme
4 - Mikrobiyal üreme ve metabolizma bilgilerini kavrayabilme
5 - Fiziksel ve kimyasal yöntemlerle mikrobiyal üremenin engellenmesi hakkında bilgi sahibi olabilme
6 - Aseptik teknik, kültür ve preperat hazırlama ve uygun sterilizasyon teknikleri gibi temel mikrobiyoloji teknikleri kavrayabilme
7 - Işık mikroskobunu kullanabilme ve bilinmeyen bir mikroorganizmayı boyama yöntemlerini kullanarak özelliklerini belirleyebilme
 
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik : Mikrobiyolojiye giriş
Pratik :
Laboratuvar : Genel Laboratuvar Kuralları
 
Hafta Teorik : Mikrobiyolojinin Tarihsel Gelişimi
Pratik :
Laboratuvar : Aseptik Çalışma Teknikleri
 
Hafta Teorik : Mikroorganizmalarda taksonomi, tanımlama, ve sınıflandırma
Pratik :
Laboratuvar : Aseptik Çalışma Teknikleri
 
Hafta Teorik : Prokaryot hücre ve organelleri
Pratik :
Laboratuvar : Mikroskop Kullanımı
 
Hafta Teorik : Prokaryot hücre ve organelleri
Pratik :
Laboratuvar : Mikroskop Kullanımı
 
Hafta Teorik : Ökaryot Hücre Yapısı ve Fonksiyonları
Pratik :
Laboratuvar : Basit Boyama
 
Hafta Teorik : Ökaryot Hücre Yapısı ve Fonksiyonları
Pratik :
Laboratuvar : Basit Boyama
 
Hafta Teorik : Virüsler ve Bakteriyofajlar
Pratik :
Laboratuvar : Gram Boyama
 
Hafta Teorik : Sınav haftası
Pratik :
Laboratuvar : Sınav haftası
 
Hafta 10  Teorik : Mikrobiyal üreme
Pratik :
Laboratuvar : Gram Boyama
 
Hafta 11  Teorik : Mikroorganizmaların beslenme ve gelişmeleri
Pratik :
Laboratuvar : Spor Boyama
 
Hafta 12  Teorik : Mikroorganizmaların Fiziksel ve Kimyasal Yöntemlerle Kontrolü
Pratik :
Laboratuvar : Spor Boyama
 
Hafta 13  Teorik : Mikroorganizmaların Fiziksel ve Kimyasal Yöntemlerle Kontrolü
Pratik :
Laboratuvar : Saf kültür hazırlama tekniği
 
Hafta 14  Teorik : Mikrobiyal genetik ve Bağışıklık
Pratik :
Laboratuvar : Saf kültür hazırlama tekniği
 
Hafta 15  Teorik : Bağışıklık
Pratik :
Laboratuvar : Sınav haftası
 
 
ECTS İş Yükü
Aktivite Türü Dönem İçerisinde Sayısı İş Yükü
Vize Evet 1 1,00
Final Hayır 1 1,00
Derse Katılım Evet 14 28,00
Laboratuvar Evet 14 28,00
Ders Öncesi Bireysel Çalışma Evet 14 42,00
Ara Sınav Hazırlık Evet 1 2,00
Final Sınavı Hazırlık Evet 1 3,00
Toplam Saat 105,00
ECTS 4,00
 
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
  123456789101112
1000000000000
2000000000000
3000000000000
4334000000003
5000400000003
6440433000003
7000400000004