Akışkanlar Mekaniği
İndir Yazdır
 
Genel Tanıtım
Ders Adı : Akışkanlar Mekaniği
Ders Kodu : GMD 2134
Dersin Seviyesi : Lisans
Dersin Derecesi : Lisans
 Dili : Türkçe
Teorik Kredisi : 2,00
Laboratuvar Kredisi : 0,00
Uygulama Kredisi : 2,00
AKTS : 5,00
Ders Sorumlusu : Dr. Öğr. Üyesi Tuncay YILMAZ
Ders Tipi : Zorunlu
Anlatım Şekli : Yüzyüze
Ön Koşul Yan Koşul : Yok
Dersin Amacı : Dersin başlıca amacı, öğrencilere kapsamlı bir akışkan bilgisini geniş bir bakış açısı ile verebilmek, öğrendiği kuramları gündelik hayatta karşılaştığı sorunlara uygulama becerisini kazandırabilmektir. Bu doğrultuda genel denge kavramı mekanik, momentum, kuvvet, ve kütle dengelerine indirgenmekte ve verilen bir akım probleminin analizinde kullanma kriterleri öğretilmektedir. Borularda, boru ağlarında ve serbest akımda akım parametrelerinin (sürtünme kayıpları, enerji gereksinimi, akış hızı) bulunabilmesi için gerekli hesaplama teknikleri öğretilmektedir. Akışkanlar mekaniği prensipleri ile çalışan karıştırıcılar, akışkan yataklar, siklon ve santrifüjlerin temel işlemlerdeki yeri pratik uygulamaları ile gösterilmektedir.
Dersin İçeriği : Akışkanlar mekaniğinin temel kavramları . Moleküler yapının ve akışkan bileşiminin akış davranışına etkisi: reoloji. Denge kavramı, makro ve mikro sistemlere uygulanması: kütle, mekanik enerji ve momentum dengeleri. Sıkıştırılamayan akışkanların kapalı kanal ve borulardan akımı, karıştırılması. Akışkanların nakli için gerekli mekanik enerjiyi sağlayan ve akışkana ileten araçlar: pompalar, fanlar, kompresörler. Akım sistemlerinin tasarımı.
Gerekli Kaynaklar : 1. Çengel, Y.A., Turner, R.H., 2008. Fundamentals of Thermal-Fluid Sciences, 3rd Ed., McGraw-Hill Inc., USA 2. Geankoplis, C.J., 2003. Transport Processes and Seperation Process Principles, 4th Ed., Prentice Hall, USA YARDIMCI KİTAPLAR: 1. Çengel, Y.A., Cimbala, J.M., 2008. Akışkanlar Mekaniği, Temelleri ve Uygulamaları (Çeviri Editörü: Tahsin Engin), Güven Kitabevi, İzmir
Planlanan Faaliyetler Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri : Sunum şeklinde hazırlanan ders notları görsel eğitim araçları vasıtasıyla öğrenciyle paylaşılır. Derslerde ve uygulamalarda örnek problem çözümleri ile akışkanlar mekaniğinin mühendislikte kullanımı detaylandırılır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Yok
 
Öğrenme Çıktıları
1 - Akışkanlar mekaniğinin statik ve dinamik durumlarını ayırt edebilme
2 - Momentum aktarımının temel prensiplerini açıklayabilme
3 - Matematik ve fizik derslerinde edinilen bilgileri de kullanarak akışkanlar mekaniği problemlerini çözümleyebilme
4 - Akışkanların ve akış tiplerinin sınıflandırabilme
5 - Kütle, enerji ve momentum denkliklerini kurabilme ve birbirleri arasındaki analojiyi kavrayabilme
6 - Verilen bir akışkan hattı için tasarım, analiz, çözümleme ve yorumlama yapabilme
7 - Akışkan hatlarında önemli olan boru, pompa, bağlantı elemanları ve akışölçerler gibi teçhizatların tasarım sırasında seçimlerinde hijyen, enerji ve çevre açısından da önemli olan hususları kavrayabilme
8 - Katıların akışkan içindeki hareketini inceleyebilme
9 - Problemleri bilgisayar programı destekli çözebilme ve sonuçları görsel olarak sunabilme
 
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik : Temel kavramlar
Pratik : Konu ile ilgili soru çözümleri
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Akışkan Statiğine Giriş; Basınç, Manometreler ve Ayırıcılar
Pratik : Konu ile ilgili soru çözümleri
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Akışkan Statiği; Hidrostatik kuvvet
Pratik : Konu ile ilgili soru çözümleri
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Genel Transport Denklemi, Akışkanların Sınıflandırılması
Pratik : Konu ile ilgili soru çözümleri
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Kütle Denklikleri-kararlı ve kararsız hal
Pratik : Konu ile ilgili soru çözümleri, Uygulama Sınavı-1
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Momentum Denklikleri-kararlı ve kararsız hal
Pratik : Konu ile ilgili soru çözümleri
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Enerji Denklikleri-kararlı ve kararsız hal
Pratik : Konu ile ilgili soru çözümleri
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Arasınav
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Borular İçinde Akış
Pratik : Konu ile ilgili soru çözümleri
Laboratuvar :
 
Hafta 10  Teorik : Borular İçinde Akış; Enerji Kayıpları, Pompalama Sistemleri
Pratik : Konu ile ilgili soru çözümleri
Laboratuvar :
 
Hafta 11  Teorik : Pompa Seçimi, Boyut Analizi
Pratik : Konu ile ilgili soru çözümleri
Laboratuvar :
 
Hafta 12  Teorik : Katı Cisimler Üzerinden Akış
Pratik : Konu ile ilgili soru çözümleri
Laboratuvar :
 
Hafta 13  Teorik : Katı ve Akışkan Yatak
Pratik : Konu ile ilgili soru çözümleri
Laboratuvar :
 
Hafta 14  Teorik : Akış Ölçerler
Pratik : Konu ile ilgili soru çözümleri,Uygulama Sınavı-2
Laboratuvar :
 
Hafta 15  Teorik : Genel Değerlendirme
Pratik : Konu ile ilgili soru çözümleri
Laboratuvar :
 
 
ECTS İş Yükü
Aktivite Türü Dönem İçerisinde Sayısı İş Yükü
Vize Evet 1 2,00
Quiz Evet 2 2,00
Final Hayır 1 2,00
Derse Katılım Evet 15 30,00
Uygulama / Pratik Sonrası Bireysel Çalışma Evet 15 30,00
Ara Sınav Hazırlık Evet 8 40,00
Final Sınavı Hazırlık Evet 8 40,00
Quiz Hazırlık Evet 2 2,00
Toplam Saat 148,00
ECTS 5,00
 
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
  123456789101112
1554000000000
2553020000000
3545330000000
4440000000000
5554330000000
6555320000000
7545330000000
8543000000000
9443520300000