Gıda Mikrobiyolojisi
İndir Yazdır
 
Genel Tanıtım
Ders Adı : Gıda Mikrobiyolojisi
Ders Kodu : GMD 2132
Dersin Seviyesi : Lisans
Dersin Derecesi : Lisans
 Dili : Türkçe
Teorik Kredisi : 2,00
Laboratuvar Kredisi : 0,00
Uygulama Kredisi : 2,00
AKTS : 4,00
Ders Sorumlusu : Doç. Dr. NURAL KARAGÖZLÜ
Ders Tipi : Zorunlu
Anlatım Şekli : Yüzyüze
Ön Koşul Yan Koşul : Yok
Dersin Amacı : Gıda Mühendisliği mesleği içerisinde gıda mikrobiyolojisinin önemini kavrayarak, gıda ile mikroorganizma arasındaki ilişkiyi kurabilecek; bu ilişkiyi analiz edebilecek ve gıda sanayiinde mikroorganizmaların kullanımı hakkında bilgi birikimine sahip olabilecek ve bir gıdanın mikrobiyolojik analizini yaparak sonuçları yorumlayabilecek öğrenci yetiştirmek.
Dersin İçeriği : Gıdalarda bulunan mikroorganizmaların önemi, bulaşma kaynakları ve üremelerini etkileyen faktörler, gıda muhafaza ilkeleri, gıdalardaki indikatör mikroorganizmalar, gıda kaynaklı mikrobiyal hastalıklar, çeşitli gıda gruplarındaki mikroorganizmalar, mikrobiyal bozulmalar ve fermentasyon mikrobiyolojisi ve HACCP sistemi ile ilgili bilgiler vermektir. Ayrıca mikrobiyolojik analiz amacıyla gıda homojenatlarının hazırlanması, örneklerin analize alınması, gıdaların temel mikrobiyolojik analizlerini yaparak mikrobiyolojik kalitelerinin belirlenmesi ve analiz sonucunun yorumlanmasını sağlanmaktır.
Gerekli Kaynaklar : Nural Karagözlü Gıda Mikrobiyolojisi Ders Notları Ders Kitabı: • Gıda Mikrobiyolojisi. Ed. A. Ünlütürk, F. Turantaş. Mengi Tan Basımevi, Çınarlı İzmir, 2000. • Gıda Mikrobiyolojisi. Ed. O. Erkmen. Efil Yayınevi, Ankara, 2010. Yardımcı Kitaplar: • Food Microbiology. W. C. Frasier, D. C. Westhoff. McGraw-Hill Book Company, New York. 1988. • Food Microbiology, Fundamentals and Frontiers. Ed. M. P. Doyle, L. R. Beuchat, T. J. Montville. ASM Press, Washington D.C.. 1997.
Planlanan Faaliyetler Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri : Dersin teorik ve laboratuvar kısımları haftalık içerik bölümünde verilen düzende işlenmektedir. Teorik ders bilgisayarda hazırlanan sunumlar yardımıyla sektörel örneklemelerle öğrencilere aktarılmaktadır. Dersin laboratuvar kısmında ise iki asistan gözetiminde gıdaların mikrobiyolojik analizinde kullanılan temel analiz yöntemleri öğretilmektedir.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Yok
 
Öğrenme Çıktıları
1 - Gıda mikrobiyolojisinin önemini kavrayabilme
2 - Gıda, mikroorganizmalar, gıdaların bozulması, gıda kaynaklı hastalıklar, gıdaların saklanması gibi konularda ilişki kurabilme
3 - Gıda sanayinde mikroorganizmaların kullanımı konusunda bilgi birikimine sahip olabilme
4 - Gıdaların mikrobiyolojik analizini yaparak sonuçları yorumlayabilme
 
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik : Gıda mikrobiyolojisine giriş
Pratik :
Laboratuvar : Besiyeri hazırlama
 
Hafta Teorik : Mikrobiyal bulaşma kaynakları.
Pratik :
Laboratuvar : Dilüsyon hazırlama ve aerobik mezofilik canlı sayımı
 
Hafta Teorik : Gıdalarda mikrobiyal gelişimi etkileyen faktörler
Pratik :
Laboratuvar : Toplam koliform analizi
 
Hafta Teorik : Gıdalarda mikrobiyal gelişimi etkileyen faktörler,
Pratik :
Laboratuvar : Fekal koliform ve Escherichia coli analizi
 
Hafta Teorik : Gıdalarda indikatör mikroorganizmalar
Pratik :
Laboratuvar : Pastörize sütte koliform analizi
 
Hafta Teorik : Gıda kaynaklı mikrobiyal hastalıklar
Pratik :
Laboratuvar : Maya ve küf sayımı
 
Hafta Teorik : Gıda kaynaklı mikrobiyal hastalıklar, gıda muhafaza ilkeleri, kontaminasyonun önlenmesi,
Pratik :
Laboratuvar : Staphylococcus aureus sayımı
 
Hafta Teorik : Mikroorganizmaların uzaklaştırılması, gıdalarda mikrobiyal gelişimin inhibisyonu, mikroorganizmaların öldürülmesi
Pratik :
Laboratuvar : Salmonella aranması
 
Hafta Teorik : Sınav haftası
Pratik :
Laboratuvar : Sınav haftası
 
Hafta 10  Teorik : Et ve et ürünlerinde, süt ve süt ürünlerinde, yumurta ve yumurta ürünlerinde mikrobiyolojik bozulmalar, patojen mikroorganizmalar ve muhafaza yöntemleri
Pratik :
Laboratuvar : Ozmofilik maya sayımı
 
Hafta 11  Teorik : Meyve sebze ve meyve sebze ürünlerinde, hububat ve hububat ürünlerinde mikrobiyolojik bozulmalar, patojen mikroorganizmalar ve muhafaza yöntemleri,
Pratik :
Laboratuvar : Aerobik sporlu bakteri sayımı
 
Hafta 12  Teorik : Konserve gıdalarda mikrobiyolojik bozulmalar, Fermentasyon mikrobiyolojisi ve fermente gıdalar
Pratik :
Laboratuvar : Membran filtrasyon tekniği ve Swab yöntemi
 
Hafta 13  Teorik : Örnekleme, örnekleme planları, mikrobiyolojik analizler, mikrobiyolojik standartlar, gıdaların mikrobiyolojik kalitelerinin kontrolünde kullanılan metotlar, bazı gıdalarda uygulanan mikrobiyal kalite kontrol uygulamaları
Pratik :
Laboratuvar : Anaerobik kültür teknikleri
 
Hafta 14  Teorik : Tehlike analizi ve kritik kontrol noktaları.
Pratik :
Laboratuvar : Genel tekrar
 
Hafta 15  Teorik : Tehlike analizi ve kritik kontrol noktaları.
Pratik :
Laboratuvar : Sınav haftası
 
 
ECTS İş Yükü
Aktivite Türü Dönem İçerisinde Sayısı İş Yükü
Vize Evet 1 1,00
Final Hayır 1 1,00
Laboratuvar Evet 14 28,00
Derse Katılım Evet 14 28,00
Ders Öncesi Bireysel Çalışma Evet 14 14,00
Ders Sonrası Bireysel Çalışma Evet 14 14,00
Ara Sınav Hazırlık Evet 1 8,00
Final Sınavı Hazırlık Evet 1 8,00
Quiz Evet 1 5,00
Toplam Saat 107,00
ECTS 4,00
 
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
  123456789101112
1300003000000
2044000044450
3300343040050
4044440004050