Gıda Mühendisliğinde Temel İşlemler I
İndir Yazdır
 
Genel Tanıtım
Ders Adı : Gıda Mühendisliğinde Temel İşlemler I
Ders Kodu : GMD 3123
Dersin Seviyesi : Lisans
Dersin Derecesi : Lisans
 Dili : Türkçe
Teorik Kredisi : 3,00
Laboratuvar Kredisi : 0,00
Uygulama Kredisi : 0,00
AKTS : 3,00
Ders Sorumlusu : Prof. Dr. ERGUN KÖSE
Ders Tipi : Zorunlu
Anlatım Şekli : Yüzyüze
Ön Koşul Yan Koşul : Yok
Dersin Amacı : Gıda Mühendisliğinde yer alan bazı temel ön işlemleri (temizleme, sınıflandırma, öğütme ve eleme, karıştırma, filtrasyon) tanıtmak, gıda sanayi uygulamaları ile kullanılan alet ve ekipmanların amaç ve çalışma sistemlerini irdelemek
Dersin İçeriği : Hammadde ve özellikleri; hammaddenin temizlenmesi ve temizlemede kullanılan yöntemler; hammadde de ayırma ve sınıflandırma, ayırma ve sınıflandırmada kullanılan genel ekipmanlar; öğütme, genel prensipler, öğütme ekipmanları, eleme; karıştırma ve homojenizasyon; filtrasyon, genel prensipler, gıda endüstrisindeki uygulamaları
Gerekli Kaynaklar : Temel İşlemler-I Ders slaytları (Prof. Dr. Ergün KÖSE) Food Engineering Operations, J.G. Brennan, J. R. Butters, N.D. Cowell and A.E.V. Lilley Department of Food Science and Technology, University of Reading, UK. Gıda Endüstrisi Makineleri Prof.Dr. İlbilge Saldamlı, Engin Saldamlı, Hacetttepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü, Savaş Kitabevi
Planlanan Faaliyetler Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri : Gıda endüstrisinde temel işlemlerle ilgili araştırma ödevi verilip derste sunum yapılmaktadır
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Kütle ve Enerji Denklikleri dersini almış olmaları önerilir.
 
Öğrenme Çıktıları
1 - Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi kazanabilme
2 - Gıda mühendisliği uygulamaları ile ilgili mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, modelleme ve çözme becerisi kazanabilme
3 - Güvenli gıda üretimi ve kalite sağlama kavramlarını; ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, etik, sağlık, güvenlik ve sosyal yönleri ile beraber değerlendirebilme
4 - Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama ve çözme becerisi kazanabilme
 
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik : gıda mühendisliğinde temel işlemlere giriş
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : hammadde ve uygulanan işlemler
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : hammaddenin geometrik fiziksel ve fonksiyonel özellikleri
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : hammadde temizleme ve temizleme metodları
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : kuru ve yas temizleme
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : ayırma ve sınıflandırma
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : agırlık boyut sekil ve renk sınıflandırması
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : boyut küçültme genel hususlar ve kullanılan ekipmanlar
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Arasınav
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta 10  Teorik : Eleme
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta 11  Teorik : Karıştırma ve karısımlama
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta 12  Teorik : Emülsifikasyon genel prensipler ve uygulamalar
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta 13  Teorik : filtrasyon genel prensipler ve uygulamalar
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta 14  Teorik : santrifüj seperasyon klarifikasyon standardizasyon baktofugasyon
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta 15  Teorik : diğer seperasyon yöntemleri
Pratik :
Laboratuvar :
 
 
ECTS İş Yükü
Aktivite Türü Dönem İçerisinde Sayısı İş Yükü
Vize Evet 1 2,00
Final Hayır 1 2,00
Derse Katılım Evet 14 42,00
Ara Sınav Hazırlık Evet 1 10,00
Final Sınavı Hazırlık Evet 1 15,00
Ders Öncesi Bireysel Çalışma Evet 14 14,00
Toplam Saat 85,00
ECTS 3,00
 
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
  123456789101112
1500000000000
2000005000000
3000000000040
4000000000000