Dinamik
İndir Yazdır
 
Genel Tanıtım
Ders Adı : Dinamik
Ders Kodu : INS 2101
Dersin Seviyesi : Lisans
Dersin Derecesi : Lisans
 Dili : Türkçe
Teorik Kredisi : 2,00
Laboratuvar Kredisi : 0,00
Uygulama Kredisi : 1,00
AKTS : 3,00
Ders Sorumlusu : Doç. Dr. B.GÜLTEKİN SINIR
Ders Tipi : Zorunlu
Anlatım Şekli : Yüzyüze
Ön Koşul Yan Koşul : Yok
Dersin Amacı : Öğrencilerin, maddesel noktanın ve düzlemsel rijit cismin kinematiğini ve kinetiğini kavramalarını sağlamak; Newton'un hareket kanunlarını kavramalarını sağlamak, iş-enerji ve impuls-momentum yöntemlerini maddesel noktalara ve düzlemsel hareket yapan rijit cisimlere uygulayabilmelerini sağlamak; mühendislikte rijit cisim dinamiği ile ilgili problemleri kavramalarını, formüle edebilmelerini ve çözebilmelerini sağlamak
Dersin İçeriği : Maddesel noktaların kinematiği ve kinetiği; Newton’un ikinci hareket yasası; iş-enerji ve impuls-momentum yöntemleri; tanecik sistemleri; düzlemsel hareket yapan rijit cisimlerin kinematiği ve kinetiği; rijit cisimlerin düzlemsel hareketi.
Gerekli Kaynaklar : 1. Mehmet Pakdemirli, Mühendislik Dinamiği, Nobel Yayın Dağıtım, 2. baskı, 2010. 2. Yaşar Pala, Mühendislik Mekaniği Dinamik, Nobel Yayın Dağıtım, 2004. 3. Mehmet H. Omurtag, Mühendislik Mekaniği Dinamik, Birsen Yayınevi, 2011. 4. F.P. Beer, E.R. Johnston, Vector Mechanics for Engineers: Dynamics. McGrawHill, 2003. 5. R.C. Hibbeler, Engineering Mechanics Dynamics 12/ed, Prentice Hall, 2010.
Planlanan Faaliyetler Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri : Derste verilen kaynaklardan harmanlarak teorik konu anlatımının ardından konuyla ilgili uygulama örnekleri çözülmektedir. Ders anlatımlarının bir kısmı ise önceden hazırlanmış PowerPoint sunuları ile yapılmaktadır. Öğrenciler ders anlatımı esnasında, ellerindeki notlarda bulunmayan kısımları ek bilgi olarak kaydetmelidirler. Problem çözümleri doğrudan tahtada yapılacaktır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Yok.
 
Öğrenme Çıktıları
1 - Maddesel noktanın ve nokta sistemlerinin kinematik ve kinetik analizini yapabilme
2 - Maddesel noktalar ve nokta sistemleri için impuls-momentum and iş-enerji yöntemlerini kavrama
3 - Rijit cisimlerin kinematik ve kinetik analizini yapabilme
4 - Rijit cisimler için impuls-momentum and iş-enerji yöntemlerini kavrama
 
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik : Giriş, dersin işlenişinin tanıtımı ve dinamiğin temel kavramları
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Hareketin tanımı, yer koordinatı, sabit konum, yörünge, hareket yönü, hız, ani hız, ivme, ani ivme kavramları, birim sistemleri
Pratik : İlgili örnekler
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Maddesel noktanın kinematiği, düzgün doğrusal hareket, düzgün değişen doğrusal hareket
Pratik : İlgili örnekler
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Çok sayıda maddesel noktanın hareketi, bağıl hareket, eğrisel hareket, hız ve ivmenin dik, teğetsel ve normal bileşenleri
Pratik : İlgili örnekler
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Maddesel noktanın kinetiği, kuvvet-kütle-ivme bağıntısı, dinamik denge, iş, enerji, impuls ve momentum
Pratik : İlgili örnekler
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Newton’un Hareket Denklemi ve D’Alembert İlkesi, eğrisel harekette dinamik denge
Pratik : İlgili örnekler
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Rijit cisimlerin kinematiği, rijit cisim hareketi, sabit eksen etrafında dönme hareketi
Pratik : İlgili örnekler
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Ara sınav
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Dönme hareketinin indirgenmesi, genel düzlemsel hareket
Pratik : İlgili örnekler
Laboratuvar :
 
Hafta 10  Teorik : Dönme hareketinin indirgenmesi, genel düzlemsel hareket
Pratik : İlgili örnekler
Laboratuvar :
 
Hafta 11  Teorik : Rijit cisimlerin kinetiği, kuvvet-kütle-ivme bağıntısı, dinamik denge, Newton’un Hareket Denklemi ve D’Alembert İlkesi
Pratik : İlgili örnekler
Laboratuvar :
 
Hafta 12  Teorik : Rijit cismin iş ve enerji prensibi
Pratik : İlgili örnekler
Laboratuvar :
 
Hafta 13  Teorik : Rijit cismin eğrisel hareketinde dinamik denge
Pratik : İlgili örnekler
Laboratuvar :
 
Hafta 14  Teorik : Titreşim hareketi, tek serbestlikli sistemlerde titreşim, doğal frekans, periyot, sönüm, serbest titreşim, zorlanmış titreşim kavramları,
Pratik : İlgili örnekler
Laboratuvar :
 
Hafta 15  Teorik : Serbest sönümsüz titreşim, serbest sönümlü titreşim, logaritmik azalma, zorlanmış sönümsüz titreşim, zorlanmış sönümlü titreşim
Pratik :
Laboratuvar :
 
 
ECTS İş Yükü
Aktivite Türü Dönem İçerisinde Sayısı İş Yükü
Vize Evet 1 3,00
Quiz Evet 4 4,00
Final Hayır 1 3,00
Derse Katılım Evet 42 42,00
Ders Öncesi Bireysel Çalışma Evet 14 14,00
Ders Sonrası Bireysel Çalışma Evet 14 14,00
Ara Sınav Hazırlık Evet 1 5,00
Final Sınavı Hazırlık Evet 1 5,00
Quiz Hazırlık Evet 4 8,00
Toplam Saat 98,00
ECTS 3,00
 
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
  1234567891011
151102001001
251102001001
351102001001
451102001001