Mukavemet I
İndir Yazdır
 
Genel Tanıtım
Ders Adı : Mukavemet I
Ders Kodu : INS 2115
Dersin Seviyesi : Lisans
Dersin Derecesi : Lisans
 Dili : Türkçe
Teorik Kredisi : 3,00
Laboratuvar Kredisi : 0,00
Uygulama Kredisi : 0,00
AKTS : 4,00
Ders Sorumlusu : Prof. Dr. GÖKHAN ALTINTAŞ
Ders Tipi : Zorunlu
Anlatım Şekli : Yüzyüze
Ön Koşul Yan Koşul : Yok
Dersin Amacı : 1. Bilimsel düşünebilmek ve nicel problemleri çözebilmek için matematik ve fiziği anlamak ve kullanmak. 2. Belirli bir malzemeden yapılmış rijit olmayan bir cisme uygulanan kuvvetler ile bu kuvvetler sonucu cisimde meydana gelen deformasyonlar arasındaki ilişkileri kavramak. 3. Yaygın kullanılan mühendislik malzemelerinin temel mekanik özelliklerini ve davranışını anlamak. 4. Çeşitli yükleme durumlarındaki gerilme ve şekil değiştirme bağıntılarına dair net bir anlayış geliştirmek. 5. Problemleri basit ve mantıklı bir şekilde analiz etme ve belli temel ve iyi bilinen prensipleri bunların çözümüne uygulama yeteneğini geliştirmek
Dersin İçeriği : Gerilme hali ve gerilme tansörü. Şekil değiştirme. Lineer elastisite. Hook kanunları. Çubuklarda kesit tesirleri ve diyagramları. Normal kuvvet ve normal kuvvette statikçe belirsiz problemler. Kesme, perçin hesabı. Burulma, dairesel kesitler, dairesel olmayan kesitler, açık ve kapalı tüpler. Atalet momentleri. Düz ve eğik eğilme.
Gerekli Kaynaklar : Ders Kitabı: M. Omurtag, Mukavemet I Yardımcı Kitaplar: 1) M. Omurtag, Mukavemet I – Çözmlü Örnekler 2) M. Bakioğlu, N. Kadıoğlu, H. Engin, Mukavemet Problemleri 3) M. İnan, Cisimlerin Mukavemeti 4) J.M. Gere, S.P. Timoshenko, Mechanics of Materials
Planlanan Faaliyetler Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri : Ders anlatımlarının bir kısmı önceden hazırlanmış PowerPoint sunuları ile yapılmaktadır. Bu PowerPoint dosyaları dersin web sayfasından indirilebilir. Öğrenciler bu ders materyallerini sınıfa gelmeden önce okumalı ve PowerPoint çıktılarını derse getirmelidirler. Ders anlatımı esnasında, ellerindeki notlarda bulunmayan kısımları ek bilgi olarak kaydetmelidirler. Problem çözümleri doğrudan tahtada yapılacaktır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Derse katılım önemlidir. Ders esnasında konu ile ilgili önemli uyarılar ve ek bilgiler verilebilir. Quiz günü derse gelmeyen/ quize giremeyen öğrenciler quiz notu olarak sıfır alacaklarıdır.
 
Öğrenme Çıktıları
1 - Matematik, fizik, statik gibi derslerde edindikleri becerileri mekanik sistemlere uygulayabilme.
2 - Dışarıdan etkiyen kuvvetler sonucu cisimde meydana gelen gerilme kavramını anlayabilecek, ve 2 boyutlu ve 3 boyutlu problemlerde gerilmeleri analiz edebilme.
3 - Sünek ve gevrek malzemeler için gerilme-şekil değiştirme ilişkisini kurabilme.
4 - Genelleştirilmiş Hooke Yasası gibi basit bünye denklemlerini uygulayabilme.
5 - Gerilme-şekil değiştirme eğrisinde elastisite modülü, akma gerilmesi, kopma mukavemeti, süneklik ve tokluk değerlerini saptayabilme.
 
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik : Dersin amacının ve öneminin anlatılması. Genel mukavemet kavramlarının tanıtılması.
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Kesit Tesirlerininin Elde Edilmesi.
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Gerilme Bir, iki ve üç boyutlu gerilme hallerinin tarifi. Dönüşümler.
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Gerilme Gerilme Halleri için Mohr Çemberi Gösterimleri. Gerilme Halleri için Analitik Tanımlamalar.
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Şekil Değiştirme ve şekil değiştirme yerdeğiştirme bağıntıları.
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Gerilme ve Şekil Değiştirme Bağıntıları.
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Eksenel Normal Kuvvet Etkisindeki Sistemlerin Gerilme ve Şekil Değiştirme Davranışları. Kritik yük ve kritik gerilme kavramlarının eksenel normal kuvvete maruz sistemlerde kullanılması.
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Ara Sınav
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Eksenel Normal Kuvvet Etkisindeki Sistemlerin Kuvvet ekseni ile Açı yapan yüzeylerdeki gerilmelerin Mohr Çemberi veya Analitik Yolla Elde Edilmesi ve amaca uygun malzeme dayanımı tayini.
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta 10  Teorik : Normal kuvvet Etkisi altındaki sistemlerde statikçe belirsiz probemlerin çözümü.
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta 11  Teorik : Makaslama tipi kesme kuvveti etkisi ve kayma gerilmesi kavramlarının tanıtılması basit problemlerde uygulamalarının gösterimi.
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta 12  Teorik : Basit Kesme kuvvetine maruz sistemlerde yapıştırıcı, çivi ve perçin hesaplarının yapılması.
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta 13  Teorik : Basit Eğilmeye maruz kirişlerde ortaya çıkacak gerilmeler ve analizlerinin yapılması.
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta 14  Teorik : Çarpım Atalet Momenti ve Eğik eğilmeye Maruz kirişlerde ortaya çıkacak gerilmelerin analizi.
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta 15  Teorik : Eğik eğilme ve basit eğilmeye Maruz Kirişlere ait örnek ve hesaplamalara devam. Burulmaya maruz dikdörgen ve dairesel kesitlerin analizi
Pratik :
Laboratuvar :
 
 
ECTS İş Yükü
Aktivite Türü Dönem İçerisinde Sayısı İş Yükü
Vize Evet 1 1,00
Quiz Evet 2 2,00
Final Hayır 1 2,00
Ders Öncesi Bireysel Çalışma Evet 1 20,00
Ders Sonrası Bireysel Çalışma Evet 1 20,00
Ara Sınav Hazırlık Evet 1 25,00
Final Sınavı Hazırlık Evet 1 30,00
Quiz Hazırlık Evet 2 20,00
Toplam Saat 120,00
ECTS 4,00
 
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
  1234567891011
151000000000
230000000000
333000000000
440000000000
533000000000