Mukavemet II
İndir Yazdır
 
Genel Tanıtım
Ders Adı : Mukavemet II
Ders Kodu : INS 2106
Dersin Seviyesi : Lisans
Dersin Derecesi : Lisans
 Dili : Türkçe
Teorik Kredisi : 3,00
Laboratuvar Kredisi : 0,00
Uygulama Kredisi : 0,00
AKTS : 4,00
Ders Sorumlusu : Prof. Dr. GÖKHAN ALTINTAŞ
Ders Tipi : Zorunlu
Anlatım Şekli : Yüzyüze
Ön Koşul Yan Koşul : Yok
Dersin Amacı : 1. Matematiksel ve bilimsel gerçeklerin ve ilkelerin uygulandığı mühendislik tasarım süreçlerini yönetmek. 2. Mekaniğin temel prensiplerini gerçek mühendislik yapılarının ve farklı malzeme özelliklerine sahip makine elemanlarının analiz ve tasarımına uygulamak. 3. Yapısal elemanlarda keyfi düzlemlerde gerilmeleri ve şekil değiştirmeleri bulmak. 4. Verilen bir yükleme durumunda yapısal elemanlar için gerekli boyutların belirtilen özelliklere göre hesaplanması için gerekli süreçleri geliştirmek.
Dersin İçeriği : Bu ders kapsamındaki konular; gerilme şekil değiştirme dönüşümleri, düzlem gerilme için Mohr çemberi, ince cidarlı basınç kapları, güç iletim millerinin tasarımı, elastik eğri denklemi, statikçe belirsiz kirişler, tekillik fonksiyonlarının kullanılması, kolonlar, Euler kolon formülü, merkezcil ve eksantrik yükler altında kolonların tasarımı, enerji yöntemleri, çarpma yükleri, iş-enerji teoremi ile sehimin bulunması, Castigliano teoreminden oluşmaktadır.
Gerekli Kaynaklar : Ders Kitabı: F.P. Beer, E.R. Johnston, Cisimlerin Mukavemeti, 2. baskı, Beta Yayınları, 2003. Yardımcı Kitaplar: 1. M.H. Omurtag, Mukavemet, 3. baskı, Birsen Yayınevi, 2011. 2. M. İnan, Cisimlerin Mukavemeti, İTÜ Vakfı Yayınları, İstanbul, 2001. 3. R.C. Hibbeler, Mechanics of Materials, 3rd edition, Prentice Hall, 1997. 4. M. Vable, Mechanics of Materials, 2nd edition, 2010, http://www.me.mtu.edu/~mavable/MoM2nd.htm adresinden ücretsiz indirilebilir. 5. S. Timoshenko, J.M. Gere, Mechanics of Materials, 4th edition, PWS Publishing Co., 1997.
Planlanan Faaliyetler Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri : Ders anlatımlarının bir kısmı önceden hazırlanmış PowerPoint sunuları ile yapılmaktadır. Bu PowerPoint dosyaları dersin web sayfasından indirilebilir. Öğrenciler bu ders materyallerini sınıfa gelmeden önce okumalı ve PowerPoint çıktılarını derse getirmelidirler. Ders anlatımı esnasında, ellerindeki notlarda bulunmayan kısımları ek bilgi olarak kaydetmelidirler. Problem çözümleri doğrudan tahtada yapılacaktır. Derse katılım önemlidir. Ders esnasında konu ile ilgili önemli uyarılar ve ek bilgiler verilebilir. Quiz günü derse gelmeyen/ quize giremeyen öğrenciler quiz notu olarak sıfır alacaklarıdır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Yok
 
Öğrenme Çıktıları
1 - Matematik, fizik, statik gibi derslerde edindikleri bilgileri makine mühendisliği problemlerine uygulayabime.
2 - Yapısal elemandaki maksimum normal ve kayma gerilmelerini ve bunların doğrultularını elde etmek için Mohr çemberini kullanabilme.
3 - İnce cidarlı basınç kaplarındaki boyuna ve çevresel gerilmeleri hesaplayabilme.
4 - Burulmaya maruz dairesel elemanların analiz ve tasarımını yapabilme
5 - Değişik yükleme şartlarına –çarpma yükleri dâhil– maruz kirişlerin mukavemet ve direngenlik şartlarını sağlayacak şekilde tasarımını yapabilme.
6 - Mühendislik sistemlerinin tasarımında mukavemet, emniyet ve ekonomi parametrelerini optimize edebilecek bir kavrayış sergileyebilme.
7 - Kiriş boyunca kesme kuvveti ve eğilme momenti değerlerini ve bunlardan kaynaklanan sehim ve eğimi hesaplayabilme
8 - Statikçe belirsiz basit sistemlerde gerilme ve şekil değiştirmeyi hesaplamak için elastisite ve denge prensiplerini kullanabilme.
 
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik : Gerilme şekil değiştirme dönüşümleri
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Düzlem gerilme için Mohr çemberi
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : İnce cidarlı basınçlı kaplarda gerilmeler
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Kiriş ve millerin tasarımı; kesme kuvveti ve moment diyagramlarının tekrarı
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Eğilmeye maruz prizmatik kirişlerin tasarımı, kirişlerde asal gerilmeler
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Güç iletim millerinin tasarımı
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Elastik eğrinin yük dağılımından doğrudan hesaplanması, elastik eğri denklemi
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Ara Sınav
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Statikçe belirsiz kirişler
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta 10  Teorik : Süperpozisyon ilkesinin statikçe belirsiz kirişlere uygulanması
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta 11  Teorik : Süperpozisyon ilkesinin statikçe belirsiz kirişlere uygulanması Kirişlerde eğim ve sehimin bulunması için tekil fonksiyonların kullanılması
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta 12  Teorik : Enerji yöntemi, şekil değiştirme enerjisi
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta 13  Teorik : Çarpma yükleri için tasarım, tekil yük etkisi altında iş ve enerji
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta 14  Teorik : Castigliano teoremi, statikçe belirsiz yapılar
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta 15  Teorik : Kolonlar, merkezcil ve eksantrik yüklere maruz kolonların tasarımı
Pratik :
Laboratuvar :
 
 
ECTS İş Yükü
Aktivite Türü Dönem İçerisinde Sayısı İş Yükü
Vize Evet 1 2,00
Ödev Evet 3 30,00
Quiz Evet 4 4,00
Final Hayır 1 3,00
Derse Katılım Evet 14 42,00
Ders Öncesi Bireysel Çalışma Evet 10 10,00
Ders Sonrası Bireysel Çalışma Evet 9 9,00
Ara Sınav Hazırlık Evet 1 6,00
Final Sınavı Hazırlık Evet 1 6,00
Diğer Evet 8 8,00
Toplam Saat 120,00
ECTS 4,00
 
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
  1234567891011
142000000000
240000000000
330000000000
450000000000
544000000000
650000000000
734000000000
840000000000