Statik
İndir Yazdır
 
Genel Tanıtım
Ders Adı : Statik
Ders Kodu : INS 1114
Dersin Seviyesi : Lisans
Dersin Derecesi : Lisans
 Dili : Türkçe
Teorik Kredisi : 4,00
Laboratuvar Kredisi : 0,00
Uygulama Kredisi : 0,00
AKTS : 5,00
Ders Sorumlusu : Doç. Dr. ERKAN DOĞAN
Ders Tipi : Zorunlu
Anlatım Şekli : Yüzyüze
Ön Koşul Yan Koşul : Yok
Dersin Amacı : Bu dersin amacı mühendislik öğrencilerine klasik mekaniğin temel prensiplerini mantıksal olarak kullanarak statik problemlerini analiz etme ve çözme, mekanik problemlerinin çözümünde vektör işlemlerini kullanma, basit mühendislik uygulamalarını kullanarak tümevarımsal öğrenme sürecini geliştirme, matematik ve fen bilgilerini teknik problemlerin çözümüne uygulama yeteneklerini kazandırmaktır.
Dersin İçeriği : Katı cisimler mekaniğine giriş. Eşdeğer kuvvet sistemleri: Moment, bileşke ve kuvvet çifti kavramları. Denge: Serbest cisim diyagramı; denge denklemleri. Yapısal analiz: kafesler, kirişler, çerçeveler. Kesme kuvveti ve eğilme momenti diyagramları. Alan momenti ve ağırlık merkezi, atalet momenti, temel doğrultular.
Gerekli Kaynaklar : 1. Beer F.P., Johnston E. R. Mühendisler için Statik, BİRSEN Yayınevi, İstanbul 2. Omurtag H. Statik ve Mukavemet. Nobel Yayın Dağıtım, 2010. 3. R.C. Hibbeler, Statics and Mechanics of materials. Pearson Prentice Hall, 2004.
Planlanan Faaliyetler Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri : Ders, teorik konu anlatımı ardından pekiştirme sorularının çözülmesi şeklinde işlenecektir. Uygulamaya dönük örnekler ve tartışmalar ile öğrencinin derse ilgisi ve katılımı sağlanacaktır. Görsellerden yararlanılacaktır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Yok
 
Öğrenme Çıktıları
1 - Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulayabilme
2 - Mühendislik problemlerini saptayabilme, tanımlayabilme ve çözebilme
3 - İstenilen gereksinimleri karşılayacak biçimde bir sistemi, parçayı ya da süreci tasarlayabilme
4 - Kuvvet ve moment analizi yapabilme
 
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik : Giriş ve ders işleyişinin tanıtımı. Temel kavramlar ve ilkeler. Düzlem içi kuvvet sistemleri.
Pratik : İlgili örnekler
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Taneciklerin statiği. Düzlemsel kuvvetler, kuvvetlerin bileşkesi ve bir kuvvetin bileşenlerine ayrılması
Pratik : İlgili örnekler
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Taneciğin dengesi, uzaysal kuvvetler.
Pratik : İlgili örnekler
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Eşdeğer kuvvet sistemleri, iç ve dış kuvvetler. Bir kuvvetin momenti
Pratik : İlgili örnekler
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : İki vektörün vektörel çarpımı, kuvvet çiftleri
Pratik : İlgili örnekler
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Katı cisimlerin dengesi, serbest cisim diyagramı
Pratik : İlgili örnekler
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Düzlemde katı cisimlerin dengesi, mesnetler ve reaksiyonlar
Pratik : İlgili örnekler
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Ara Sınav
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Düzlemde katı cisimlerin dengesi, mesnetler ve reaksiyonlar
Pratik : İlgili örnekler
Laboratuvar :
 
Hafta 10  Teorik : Ağırlık merkezi ve atalet momenti
Pratik : İlgili örnekler
Laboratuvar :
 
Hafta 11  Teorik : Kafes sistemler, kafesin tanımı ve analizi
Pratik : İlgili örnekler
Laboratuvar :
 
Hafta 12  Teorik : Çerçeveler, çerçevelerin analizi
Pratik : İlgili örnekler
Laboratuvar :
 
Hafta 13  Teorik : Kesme kuvveti ve eğilme momenti diyagramları
Pratik : İlgili örnekler
Laboratuvar :
 
Hafta 14  Teorik : Kesme kuvveti ve eğilme momenti diyagramları
Pratik : İlgili örnekler
Laboratuvar :
 
Hafta 15  Teorik : Atalet momentleri, ikinci alan momenti
Pratik : İlgili örnekler
Laboratuvar :
 
 
ECTS İş Yükü
Aktivite Türü Dönem İçerisinde Sayısı İş Yükü
Vize Evet 1 3,00
Quiz Evet 4 4,00
Final Hayır 1 3,00
Derse Katılım Evet 42 42,00
Ders Öncesi Bireysel Çalışma Evet 14 14,00
Ders Sonrası Bireysel Çalışma Evet 14 28,00
Ara Sınav Hazırlık Evet 1 6,00
Final Sınavı Hazırlık Evet 1 10,00
Quiz Hazırlık Evet 4 8,00
Diğer Evet 6 18,00
Toplam Saat 136,00
ECTS 5,00
 
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
  1234567891011
110000000000
201020000000
310000000000
402010000000