Probability Theory and İntroduction to Statistics
İndir Yazdır
 
Genel Tanıtım
Ders Adı : Probability Theory and İntroduction to Statistics
Ders Kodu : IND 2113
Dersin Seviyesi : Lisans
Dersin Derecesi : Lisans
 Dili : İngilizce
Teorik Kredisi : 2,00
Laboratuvar Kredisi : 0,00
Uygulama Kredisi : 1,00
AKTS : 4,00
Ders Sorumlusu : Doç. Dr. PINAR MIZRAK ÖZFİRAT
Ders Tipi : Zorunlu
Anlatım Şekli : Yüzyüze
Ön Koşul Yan Koşul : Yok
Dersin Amacı : Bu dersin amacı öğrencilerin veri toplama, veri analizi, ve yorumlanması için gerekli istatistiksek araçları öğrenmelerini sağlamaktır. Ek olarak, öğrenciler dersin sonunda bu araçları kullanabiliyor olmalıdır.
Dersin İçeriği : Giriş, veri toplama ve analizi, frekans, histogram, pareto şeması, küme teorisi, olasılık, örnek uzay, permütasyon, kombinasyon, toplam olasılık teoremi, koşullu olasılık, Bayes teoremi, rastgele değişken, olasılık yoğunluk fonksiyonu, beklenen değer, varyans, Bernoulli dağılımı, Binomial dağılımı, Geometrik dağılım, Possion dağılımı, Düzgün dağılımı, Üssel dağılım, Normal dağılım, standart normal dağılım.
Gerekli Kaynaklar : Probability and Statistics in Engineering and Management Science, William Hines, Douglas Montgomery, 1990, John Wiley and Sons.
Planlanan Faaliyetler Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri : Ders öğretim üyesi tarafından sunumlarla anlatılacaktır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : N/A
 
Öğrenme Çıktıları
1 - Koşullu olasılıkları hesaplayabilmek.
2 - Olasılık teoremlerini kullanabilmek.
3 - Üretim ve hizmet sistemlerinde rastgele değişkenleri bulabilmek.
4 - Rastgele değişkenlerin beklenen değerini ve varyansını hesaplayabilmek.
5 - Rastgele değişkenlerin olasılıklarınıo hesaplayabilmek.
 
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik : Giriş
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Veri analizi, Frekans, Histogram, Pareto Şeması
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Küme teorisi, Olasılık Teorisi
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Permütasyon, kombinasyon
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Koşullu olasılık, Toplam Olasılık Teoremi, Bayes Teoremi
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Rastgele Değişken, Kesikli ve Sürekli Rastgele Değişken, Kümülatif Dağılım Fonksiyonu, Olasılık Yoğunluk Fonksiyonu
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Rastgele Değişken, Kesikli ve Sürekli Rastgele Değişken, Kümülatif Dağılım Fonksiyonu, Olasılık Yoğunluk Fonksiyonu
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Ara sınav
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Rastgele değişkenin momentleri: Beklenen değer, varyans
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta 10  Teorik : Rastgele değişkenin momentleri: Beklenen değer, varyans
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta 11  Teorik : Bazı önemli kesikli rastgele değişkenler: Bernoulli dağılımı, Binom dağılımı, Geometrik dağılım, Poisson dağılımı
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta 12  Teorik : Bazı önemli kesikli rastgele değişkenler: Bernoulli dağılımı, Binom dağılımı, Geometrik dağılım, Poisson dağılımı
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta 13  Teorik : Bazı önemli sürekli rastgele değişkenler: Düzgün dağılım, Üssel dağılım
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta 14  Teorik : Bazı önemli sürekli rastgele değişkenler: Düzgün dağılım, Üssel dağılım
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta 15  Teorik : Normal Dağılım, Standart Normal Dağılım
Pratik :
Laboratuvar :
 
 
ECTS İş Yükü
Aktivite Türü Dönem İçerisinde Sayısı İş Yükü
Vize Evet 1 2,00
Final Hayır 1 2,00
Derse Katılım Evet 15 45,00
Ara Sınav Hazırlık Evet 1 20,00
Final Sınavı Hazırlık Evet 1 30,00
Ders Sonrası Bireysel Çalışma Evet 15 15,00
Toplam Saat 114,00
ECTS 4,00
 
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
  123456789101112
1055500000000
2055500000000
3055500000000
4055500000000
5055500000000