Mikroişlemciler
İndir Yazdır
 
Genel Tanıtım
Ders Adı : Mikroişlemciler
Ders Kodu : EEM 3116
Dersin Seviyesi : Lisans
Dersin Derecesi : Lisans
 Dili : Türkçe
Teorik Kredisi : 3,00
Laboratuvar Kredisi : 0,00
Uygulama Kredisi : 0,00
AKTS : 6,00
Ders Sorumlusu : Doç. Dr. Hayati MAMUR
Ders Tipi : Zorunlu
Anlatım Şekli : Yüzyüze
Ön Koşul Yan Koşul : Yok
Dersin Amacı : Mikrodenetleyicilerin fonksiyonlarının tanıtılması ve mikrodenetleyici devrelerinin kurulup programlama vasıtasıyla, kurulumun istenilen fonksiyonları yerine getirecek şekilde çalıştırılmasıdır.
Dersin İçeriği : Mikrodenetleyici birimleri, sayı sistemleri ve dijital gösterim. Çevresel birimler, mikrodenetleyici giriş çıkış bağlantıları ve programlama. Temel C programlama dili ve mikrodenetleyici ile temel devre kurma. Bit, byte ve long byte kavramları. Zamanlayıcı işlemleri ve aritmetiksel işlemler. Saklayıcıların tanımlanması ve mantıksal operatör kullanımı. Giriş ve çıkışların saklayıcılar ile birlikte kullanımı ve karar verme kontrol işlemleri. Mikrodenetleyici ile DC motorların çalıştırılması. Mikrodenetleyici ile DC motor uygulamalarının girişlerle yönlendirilmesi. Mikrodenetleyici ve yedi segment display çalıştırılması. Mikrodenetleyiciye çoklu yedi segment diplay bağlantısı ve tarama mantığı ile çalıştırılması. Giriş elemanları ile çoklu yedi segment displaylerin çalıştırılması. Led, motor, çoklu yedi segment displaylerin birlikte mikrodenetleyici ile kullanımı.
Gerekli Kaynaklar : CCS C ile PIC Programlama, ALTAŞ Yayıncılık, Serdar ÇİÇEK. Programming and Cuctomizing The PIC Microcontroller, TAB Publisher, Myke Predko Mikrodenetleyiciler ve PIC programlama Altaş yayınları, Orhan Altınbaşak .
Planlanan Faaliyetler Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri : Ders Anlatma, Simülasyon, Uygulama ve Ödevler
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Yok
 
Öğrenme Çıktıları
1 - Bit, byte ve long byte kavramlarını mikrodenetleyiciye uygulayabilme.
2 - Mikrodenetleyici ile devre tasarımı yapabilme.
3 - Mikrodenetleyici programlayabilme.
4 - Çevresel donanımlara göre karar verme ve döngü işlemlerini gerçekleştirebilme.
 
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik : Mikrodenetleyici birimleri, sayı sistemleri ve dijital gösterim
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Çevresel birimler, mikrodenetleyici giriş çıkış bağlantıları ve programlama
Pratik :
Laboratuvar : Konu ile ilgili egzersizler
 
Hafta Teorik : Temel C programlama dili ve mikrodenetleyici ile temel devre kurma
Pratik :
Laboratuvar : Konu ile ilgili egzersizler
 
Hafta Teorik : Bit, byte ve long byte kavramları. Zamanlayıcı işlemleri ve aritmetiksel işlemler
Pratik :
Laboratuvar : Konu ile ilgili egzersizler
 
Hafta Teorik : Saklayıcıların tanımlanması ve mantıksal operatör kullanımı
Pratik :
Laboratuvar : Konu ile ilgili egzersizler
 
Hafta Teorik : Giriş ve çıkışların saklayıcılar ile birlikte kullanımı ve karar verme kontrol işlemleri
Pratik :
Laboratuvar : Konu ile ilgili egzersizler
 
Hafta Teorik : Giriş ve çıkışların saklayıcılar ile birlikte kullanımı ve karar verme kontrol işlemleri
Pratik :
Laboratuvar : Konu ile ilgili egzersizler
 
Hafta Teorik : Ara sınav
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Mikrodenetleyici ile DC motorların çalıştırılması
Pratik :
Laboratuvar : Konu ile ilgili egzersizler
 
Hafta 10  Teorik : Mikrodenetleyici ile DC motor uygulamalarının girişlerle yönlendirilmesi
Pratik :
Laboratuvar : Konu ile ilgili egzersizler
 
Hafta 11  Teorik : Mikrodenetleyici ve yedi segment display çalıştırılması
Pratik :
Laboratuvar : Konu ile ilgili egzersizler
 
Hafta 12  Teorik : Mikrodenetleyiciye çoklu yedi segment diplay bağlantısı ve tarama mantığı ile çalıştırılması
Pratik :
Laboratuvar : Konu ile ilgili egzersizler
 
Hafta 13  Teorik : Mikrodenetleyiciye çoklu yedi segment diplay bağlantısı ve tarama mantığı ile çalıştırılması
Pratik :
Laboratuvar : Konu ile ilgili egzersizler
 
Hafta 14  Teorik : Giriş elemanları ile çoklu yedi segment displaylerin çalıştırılması.
Pratik :
Laboratuvar : Konu ile ilgili egzersizler
 
Hafta 15  Teorik : Led, motor, çoklu yedi segment displaylerin birlikte mikrodenetleyici ile kullanımı
Pratik :
Laboratuvar : Konu ile ilgili egzersizler
 
 
ECTS İş Yükü
Aktivite Türü Dönem İçerisinde Sayısı İş Yükü
Vize Evet 1 2,00
Quiz Evet 2 16,00
Proje Evet 1 60,00
Final Hayır 1 2,00
Ders Öncesi Bireysel Çalışma Evet 14 28,00
Ders Sonrası Bireysel Çalışma Evet 14 28,00
Ara Sınav Hazırlık Evet 1 20,00
Final Sınavı Hazırlık Evet 1 20,00
Quiz Hazırlık Evet 2 8,00
Toplam Saat 184,00
ECTS 6,00
 
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
  1234567891011
100303000000
200303000000
300303000000
400303000000