Circuit Theory I
İndir Yazdır
 
Genel Tanıtım
Ders Adı : Circuit Theory I
Ders Kodu : EEE 2103
Dersin Seviyesi : Lisans
Dersin Derecesi : Lisans
 Dili : İngilizce
Teorik Kredisi : 4,00
Laboratuvar Kredisi : 0,00
Uygulama Kredisi : 0,00
AKTS : 5,00
Ders Sorumlusu : Dr. Öğr. Üyesi Cemile BARDAK
Ders Tipi : Zorunlu
Anlatım Şekli : Yüzyüze
Ön Koşul Yan Koşul : Yok
Dersin Amacı : Elektrik Elektronik Mühendisliğinde gerilim, akım ve güç kavramları üzerine elektrik devrelerinin temel aritmetik modellerini tanımlayıp kurmak. İlgili devre matematik modellerini kullanarak çözümlemelerini yapabilme becerisini kazanmak.
Dersin İçeriği : Devrede akım, gerilim ve güç ile ilgili farklı aritmetik çözüm modellerini kullanarak istenilen sonuçlara ulaşabilmek. Bu amaçla, zamandan bağımsız DA devre çözüm tekniklerini edinmek. Devre teorisi kavramlarını, matematik çözüm metotları ile birleştiren elektrik bağıntılarını kavramak ve etkin olarak kullanabilmek. R, L, C pasif devre elemanlarının DA kaynaklarındaki geçici durum analizlerini kavrayabilmek.
Gerekli Kaynaklar : S.A. Riedel, J.W. Nilsson “Electric Circuits”, Pearson
Planlanan Faaliyetler Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri : Anlatım, görsel materyalden yararlanma, araştırma konuları verme, ödev çalışması ve proje yapma ve soru-cevap ile ders konularının pekiştirilip desteklenmesi.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Farklı temel elektrik devre uygulamalarının irdelenip incelenmesi, ölçüm sonuçlarının ile girdi-çıktı değerlerinin incelenmesi ve yorumlanması.
 
Öğrenme Çıktıları
1 - Elektrik devrelerinin temel bağıntılarını kullanabilme
2 - DA devrelerinin farklı çözüm metotlarını kullanabilme
3 - Gözlü devrelerde farklı çözüm teoremlerini kavrayabilme
4 - R, L, C devre elemanlarının geçici davranışlarını analiz edebilme
5 - İstenilen özelliklerde elektrik devre tasarımlarını yapabilme
6 - Devre çözümünde farklı bilgisayar programlarında yararlanabilme
 
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik : Elektrik büyüklükleri, sembolleri, iletken ve yalıtkan kavramları.
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Elektrik yükü, akım, gerilim, güç ve enerji kavramları.
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Seri bağlı direnç devreleri, gerilim bağıntısı ve gerilim bölücüler.
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Paralel bağlı direnç devreleri, akım bağıntısı ve akım bölücüler.
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Seri-paralel bağlı direnç devreleri, merdiven devreler ve çözümleri.
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Gerilim ve akım kaynakları, eşdeğerleri, Millman dönüşümleri.
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Devre çözümünde Dal, Çevre akımları ve Düğüm gerilimi metotları.
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Devre çözümünde Süperpozisyon teoremi uygulamaları.
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Ara sınav ile öğrenme sürecini değerlendirme.
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta 10  Teorik : Devre çözümünde Theven ve Norton teoremi uygulamaları.
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta 11  Teorik : Manyetik alan, elektromanyetizma ve elktromanyetik indüksiyon.
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta 12  Teorik : Endüktans, Lenz kavramı, DA devrelerinde geçici durum analizi.
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta 13  Teorik : Kapasitans, özellikleri, DA devrelerinde geçici durum analizi.
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta 14  Teorik : DA devrelerinde R, L, C elemanlarının akım-gerilim ifadeleri.
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta 15  Teorik : DA devrelerinde R, L, C elemanlarının akım-gerilim ifadeleri.
Pratik :
Laboratuvar :
 
 
ECTS İş Yükü
Aktivite Türü Dönem İçerisinde Sayısı İş Yükü
Quiz Hazırlık Evet 2 20,00
Ara Sınav Hazırlık Evet 1 10,00
Final Sınavı Hazırlık Evet 1 20,00
Vize Evet 1 2,00
Ödev Evet 1 5,00
Quiz Evet 2 4,00
Final Hayır 1 2,00
Derse Katılım Evet 14 56,00
Ders Sonrası Bireysel Çalışma Evet 14 28,00
Toplam Saat 147,00
ECTS 5,00
 
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
  1234567891011
130000000000
230000000000
303000000000
403000000000
503000000000
603000000000