Lojik Tasarım
İndir Yazdır
 
Genel Tanıtım
Ders Adı : Lojik Tasarım
Ders Kodu : EEM 2120
Dersin Seviyesi : Lisans
Dersin Derecesi : Lisans
 Dili : Türkçe
Teorik Kredisi : 3,00
Laboratuvar Kredisi : 0,00
Uygulama Kredisi : 1,00
AKTS : 6,00
Ders Sorumlusu : Dr. Öğr. Üyesi MUSTAFA NİL
Ders Tipi : Zorunlu
Anlatım Şekli : Yüzyüze
Ön Koşul Yan Koşul : Yok
Dersin Amacı : Sayı sistemleri ve kodlamalar ile ilgili temel kavramları tanıtmak, Temel Lojik kapıları açıklamak, Lojik entegreleri tanıtmak, Karnough Haritalarını kullanarak sadeleştirme yapmasını öğretmek, bileşik devreleri detaylandırılarak / gruplandırarak bileşik devreleri tasarlama becerisini kazandırmak.
Dersin İçeriği : Analog ve sayısal kavramlarını tanıtmak, sayı sistemlerini açıklamak, kodlama ile ilgili kavramları vermek, Boolean Matematiği kurallarını açıklamak, Lojik kapı devrelerini tanıtarak kullanımlarını öğretmek, Bileşik lojik devrelerin tasarımını kavratmak
Gerekli Kaynaklar : [1] Hüseyin Ekiz, Mantık Devreleri, Değişim Yayınları. [2] Morris Mano, Digital Design, Prentice Hall.
Planlanan Faaliyetler Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri : Anlatım, görsel materyalden yararlanma, araştırma konuları verme, ödev çalışması ve proje yapma ve soru-cevap ile ders konularının pekiştirilip desteklenmesi.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Farklı uygulama örneklerinin irdelenmesi
 
Öğrenme Çıktıları
1 - Lojik tasarımında Analog ve Sayısal Kavramları bilgilerini uygulama becerisi kazanabilme
2 - Lojik tasarımında Lojik Kapılar ve Lojik Devreler bilgilerini uygulama becerisi kazanabilme
3 - Lojik tasarımında Çoklayıcılar bilgilerini uygulama becerisi kazanabilme
 
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik : Analog ve Sayısal Kavramları
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Sayı Sistemlerinin İncelenmesi
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Kodlama ve Kodlar
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Boolean Kuralları ve Lojik İfadelerin Sadeleştirilmesi
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Lojik Kapılar ve Lojik Devreler
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Karnaugh Haritaları
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Bileşik Devre Tasarımı
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Sayısal Entegreler ve Sayısal Göstergeler
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Ara sınav
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta 10  Teorik : Kodlama İle İlgili Lojik Devreler
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta 11  Teorik : Çoklayıcılar - Veri Seçiciler (Multiplexers - Data Selector)
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta 12  Teorik : Azlayıcılar-Veri Dağıtıcılar (Demultiplexers)
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta 13  Teorik : Karşılaştırıcı ve Aritmetik İşlem Devreleri
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta 14  Teorik : Bileşik Devreler ile İlgili Uygulamalar - I
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta 15  Teorik : Bileşik Devreler ile İlgili Uygulamalar - II
Pratik :
Laboratuvar :
 
 
ECTS İş Yükü
Aktivite Türü Dönem İçerisinde Sayısı İş Yükü
Vize Evet 1 2,00
Ödev Evet 3 15,00
Quiz Evet 1 1,00
Final Hayır 1 2,00
Derse Katılım Evet 14 42,00
Ders Sonrası Bireysel Çalışma Evet 14 42,00
Ara Sınav Hazırlık Evet 1 40,00
Final Sınavı Hazırlık Evet 1 40,00
Toplam Saat 184,00
ECTS 6,00
 
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
  1234567891011
130000000000
203000000000
330000000000