Fiziksel Metalurji
İndir Yazdır
 
Genel Tanıtım
Ders Adı : Fiziksel Metalurji
Ders Kodu : MLZ 3148
Dersin Seviyesi : Lisans
Dersin Derecesi : Lisans
 Dili : Türkçe
Teorik Kredisi : 3,00
Laboratuvar Kredisi : 0,00
Uygulama Kredisi : 0,00
AKTS : 5,00
Ders Sorumlusu : Dr. Öğr. Üyesi Garip ERDOĞAN
Ders Tipi : Zorunlu
Anlatım Şekli : Yüzyüze
Ön Koşul Yan Koşul : Yok
Dersin Amacı : Malzemelerin temel fiziksel özelliklerinin öğretilmesini hedeflemektedir. Temel malzeme kuralları ile pratik uygulamalar arasında köprü kurma becerisi kazandırmak amaçlanmaktadır. Özellikle ileri çalışmalar ve uygulamada çalışacak mühendisler için malzemelerin temel özellikleri verilmektedir.
Dersin İçeriği : Metal ve Alaşımlarda Termodinamik Kavramı, Metal ve Alaşımlarda Atom Boşlukları, Difüzyon, Ara Yüzeyler, Serbest Yüzeyler, Nano Yapılarda Kararlılık, Homojen ve Heterojen Çekirdeklenme. Tane büyüme kinetikleri. Toparlanma ve yeniden kristallenme, Martensit reaksiyonları.
Gerekli Kaynaklar : John. D. Verhoeven, Fundamentals of Physical Metallurgy, John Wiley & Sons, New York, 1975. Physical Metallurgy Principles 4th Edition, Reza Abbaschian (Author), Robert E. Reed-Hill, ISBN-13: 978-0495082545 ISBN-10: 0495082546 David A. Porter, Kenneth E. Easterling, Mohamed Sherif CRC Press, Feb 10, 2009 - Technology & Engineering -
Planlanan Faaliyetler Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri : Sınıfta yüz yüze anlatım. 1 Adet Ara Sınav, 2 Ödev Bir Adet Kısa Sınav ve Final Sınavı şeklinde değerlendirme yapılmaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Öğrencilerin, malzeme bilimi I-II ve termodinamik I-II konularına ders öncesinde çalışması önerilmektedir.
 
Öğrenme Çıktıları
1 - Termodinamik ve kinetik verilerin malzeme özellikleri üzerindeki etkisini anlar.
2 - Öğrenci atom hareketleri, konumları, malzeme hatalarını ve hataların malzeme içi enerjisindeki etkilerini kavrar.
3 - Atomik yayınma mekanizmalarını, kararlı hal ve kararsız hal difüzyonun ve difüzyonun malzeme geliştirme ve uygulamadaki rolünü anlar.
4 - Tane boyutu, tane sınırları, tane enerjileri, iki ve üç boyutlu tane şekli, tane büyümesi ve etkileyen faktörleri kavrar.
5 - Çekirdekleşme teorilerini, çekirdekleşme türlerinin malzeme geliştirilmesindeki önemini anlar.
6 - Çökelme sertleşmesinin prensipleri ve hafif alaşım üretmenin teknolojik önemini kavrar.
7 - Çeliklerde yayınmalı dönüşümlerdeki parametrelerin mikroyapı ve özelliklerdeki etkisini anlar. TTT, CCT diyagramlarının kullanır
 
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik : Temel tanımlar. Termodinamiğin fiziksel Metalurji için önemi
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Alaşım Teorileri, Primer Katı Çözeltileri, Arafazlar, Alaşımların Kararlılığı
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Atom Boşluklarının Tanıtımı ve Enropinin İstatiksel Mekanik Anlamı Arayer atomları
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Kristallerde Atom Boşlukları ve Hatalar, Kristallerde Atom Boşluklarının Hareketi
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Difüzyon ve Difüzyon Mekanizmaları,
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Yer Alan Atomların Difüzyonu
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Difüzyon Katsayısı ve Sıcaklığa Bağımlılığı,
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Ara Sınav
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Arayüzeylere giriş, Sınıflandırılmaları, Arayüzey Enerjileri
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta 10  Teorik : Homojen ve Heterojen çekirdeklenme
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta 11  Teorik : Alaşımlarda ve Metallerde katılaşma
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta 12  Teorik : Toparlanma ve yeniden kristallenme
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta 13  Teorik : Çökelme reaksiyonlarının kinetiği, çökelme sertleşmesi
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta 14  Teorik : Çeliklerde sertleşme
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta 15  Teorik : Martensit reaksiyonları
Pratik :
Laboratuvar :
 
 
ECTS İş Yükü
Aktivite Türü Dönem İçerisinde Sayısı İş Yükü
Quiz Evet 1 1,00
Vize Evet 1 2,00
Final Hayır 1 2,00
Derse Katılım Evet 15 45,00
Ev Ödevi Evet 2 20,00
Ara Sınav Hazırlık Evet 1 20,00
Final Sınavı Hazırlık Evet 1 25,00
Quiz Hazırlık Evet 1 10,00
Ders Öncesi Bireysel Çalışma Evet 14 28,00
Ders Sonrası Bireysel Çalışma Evet 14 28,00
Toplam Saat 181,00
ECTS 6,00
 
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
  1234567891011
123301000000
220001000000
320001000000
420001000000
520301000000
633300000000
733300000000