Üretim Metalurjisi
İndir Yazdır
 
Genel Tanıtım
Ders Adı : Üretim Metalurjisi
Ders Kodu : MLZ 2113
Dersin Seviyesi : Lisans
Dersin Derecesi : Lisans
 Dili : Türkçe
Teorik Kredisi : 4,00
Laboratuvar Kredisi : 0,00
Uygulama Kredisi : 0,00
AKTS : 5,00
Ders Sorumlusu : Dr. Öğr. Üyesi Ahu ÇELEBİ
Ders Tipi : Zorunlu
Anlatım Şekli : Yüzyüze
Ön Koşul Yan Koşul : Yok
Dersin Amacı : Hammaddeler, hammadde kaynakları, ön işlemler ile metalurjik yakıtlar hakkında bilgi verilecektir. Metallerin pirometalurjik üretiminde uygulanan temel süreçler tanıtılarak kimyasal termodinamik ve metalurji termokimyası ile ilgili kavramların pirometalurjik süreçlerdeki uygulamaları açıklanacaktır. Hidrometalurjik ve elektrometalurjik süreçlerle ilgili temel kavramlar tanıtılacaktır. Demir, bakır, çinko, kurşun, magnezyum, aluminyum ve titanyum gibi bazı önemli metallerin üretimindeki endüstriyel uygulamaları aktarılacaktır. Üretim metalurjisi süreçlerinin çevreye olan etkileri verilecektir.
Dersin İçeriği : Haftalık ders içeriğine göre ders ilerlemesi sağlanacaktır.
Gerekli Kaynaklar : 1. Chemical Metallurgy, John J. Moore, Butterworth-Heinemann, 0-7506-1646-6, İngiltere, 1990 2. Principles of Extractive Metallurgy, Terkel ROSENQVIST, McGRAW-HILL, 0-07-053847-6, Japonya, 1974 3. Unit Processes of Extractive Metallurgy, Robert D.PEHLKE, Elsevier Science Publishing Co., Inc., 0-444-00130-1, A.B.D., 1984 4. Ekstraktif Metalurji, Sezai Cankut, İTÜ Matbaası, İstanbul, 1972 5. Üretim Metalurjisi, Mustafa Akdağ, DEÜ Basım Ünitesi, İzmir, 1992
Planlanan Faaliyetler Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri : Sunum + Bilimsel Tartışma + Kısa sınav + Ödev + Teknik Gezi+Rapor ve makale yazma
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Kısa sınavlar, ara sınavlar ve final sınavı kitap-defter kapalı klasik yazılı olarak yapılacaktır. Dönem ödevi ile ilgili çalışmalarda öğrencilerden istenenler ve değerlendirme ölçütleri hakkındaki tüm bilgiler Bölümün web sitesinde verilmektedir.
 
Öğrenme Çıktıları
1 - Hammaddeler ve hammadde kaynakları ile ilgili temel kavramları tanımlayabilme,
2 - Cevherlerin metalurjik üretime hazırlanması için temel işlemleri ve özelliklerini sıralayabilme,
3 - Metallerin pirometalurjik yollarla üretiminde yararlanılan temel süreçleri ve uygulamalarını irdeleyebilme
4 - Fiziksel ve kimyasal termodinamik ile metalurji termokimyası ilkelerini pirometalurjik üretim süreçlerine uygulayabilme
5 - Üretim metalurjisi süreçlerinden kaynaklanabilecek çevre sorunlarını ve alınabilecek bazı önlemleri ana hatlarıyla tanımlayabilme
 
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik : Giriş, hammaddeler ve hammadde kaynakları, I. ve II. Metalurji
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Cevher hazırlama, sınıflandırma ve cevher zenginleştirme
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Yakıtlar, koklaştırma, gazlaştırma
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Gazların temizlenmesi, aglomerasyon, kavurma süreçleri
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Kavurma süreçleri ve kavurmanın endüstriyel uygulamaları
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : İndirgeme
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Ara sınav
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : İndirgemenin endüstriyel uygulamaları; Magnezyum, titanyum, çinko ve demir bileşiklerinin indirgenmesinin örnekleri
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Yüksek fırında kurşun ve demir üretimi-1
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta 10  Teorik : Yüksek fırında kurşun ve demir üretimi-2
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta 11  Teorik : İzabe; cüruflar, mat ve mat ergitme
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta 12  Teorik : Elektrik Ark Ocakları
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta 13  Teorik : Hidrometalurji ve Elektrometalürji
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta 14  Teorik : Katmanlı imalat yöntemleri ile üretim teknolojileri
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta 15  Teorik : Katmanlı imalat yöntemleri ile üretim teknolojileri
Pratik :
Laboratuvar :
 
 
ECTS İş Yükü
Aktivite Türü Dönem İçerisinde Sayısı İş Yükü
Vize Evet 1 2,00
Ödev Evet 1 10,00
Quiz Evet 1 2,00
Final Hayır 1 2,00
Derse Katılım Evet 14 56,00
Proje Evet 1 10,00
Ders Öncesi Bireysel Çalışma Evet 14 14,00
Ders Sonrası Bireysel Çalışma Evet 14 14,00
Ara Sınav Hazırlık Evet 1 10,00
Final Sınavı Hazırlık Evet 1 10,00
Quiz Hazırlık Evet 1 10,00
Bütünleme Hayır 1 10,00
Toplam Saat 150,00
ECTS 5,00
 
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
  1234567891011
133000000000
233000000000
333000000000
433000000000
533000000000