Solutions Thermodynamic
İndir Yazdır
 
Genel Tanıtım
Ders Adı : Solutions Thermodynamic
Ders Kodu : MSE 2118
Dersin Seviyesi : Lisans
Dersin Derecesi : Lisans
 Dili : İngilizce
Teorik Kredisi : 3,00
Laboratuvar Kredisi : 0,00
Uygulama Kredisi : 0,00
AKTS : 5,00
Ders Sorumlusu : Doç. Dr. EMRE YALAMAÇ
Ders Tipi : Zorunlu
Anlatım Şekli : Yüzyüze
Ön Koşul Yan Koşul : Yok
Dersin Amacı : Çözelti ve faz dengelerini termodinamik yorumlama, çözelti termodinamiği için kriterleri ve malzeme biliminde uygulamalarını öğrenmek.
Dersin İçeriği : Yogun malzemelerle bir gaz arasındaki denge, Metallerin oksitlenmesi ve Ellingham diyagramı, Çözelti termodinamiği, kısmi ve integral molar miktarlar, Gibbs-Duhem eşitliği, göreceli kısmi ve göreceli integral molar miktarlar. Çözeltilerin mikroskobik incelemesi, ideal ve ideal olmayan çözeltiler, termodinamikte fazla özellikler. Gibbs-Duhem integrasyonu. Malzeme sistemlerine uygulamaları. Çözeltilerde denge reaksiyonu.
Gerekli Kaynaklar : Introduction to Thermodynamics of Materials, 2003, D.R.Gaskell. Thermodynamics in Materials Science, 1993, R.T.DeHoff.
Planlanan Faaliyetler Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri : Yüz Yüze, Projeksiyon, Yazı Tahtası
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : NA
 
Öğrenme Çıktıları
1 - Kısmi ve integral çözüm özelliklerini örnegin molar, göreceli ve fazla miktarları, çözeltilerin kimyasal reaksiyon dengesini açıklayabilme
2 - Ellingham ve faz kararlılık diyagramlarını ve yüzey ve arayüz termodinamiğini belirleyebilme.
3 - Grafik ve analitik hesaplama yöntemlerini kullanrak çözelti özelliklerini hesaplayabilme.
4 - Gibbs-Duhem eşitliği ile bir termodinamik sistemde bileşenler arasındaki kimyasal potansiyel eneji değişimini tanımlayabilme
5 - Kimyasal reaksiyonlar oluştuğunda karar verme uygulamalarının içindeki termodinamiksel hesaplamaları kullanarak denge koşullarını hesaplayabilmek
 
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik : Çözeltilerin davranışları
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Çözeltilerin davranışları (gazların)
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Yogun malzemelerle bir gaz arasındaki kimyasal denge
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Metallerin oksitlenmesi ve Ellingham diyagramı
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Clausius-Clapeyron Denkliği
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Çözelti termodinamiği, kısmi ve integral molar miktarlar
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Vize
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Çözeltilerin mikroskobik incelemesi
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : ideal ve ideal olmayan çözeltiler
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta 10  Teorik : Gibbs-Duhem Eşitliği
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta 11  Teorik : Göreceli kısmi ve göreceli integral molar miktarlar
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta 12  Teorik : Düzgün çözeltiler ve özellikleri
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta 13  Teorik : Termodinamik Artık Değer
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta 14  Teorik : Çözeltilerin bir istatistiksel modeli
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta 15  Teorik : Gibbs Serbest enerji ve termodinamik aktiviti
Pratik :
Laboratuvar :
 
 
ECTS İş Yükü
Aktivite Türü Dönem İçerisinde Sayısı İş Yükü
Vize Evet 1 2,00
Quiz Evet 2 4,00
Final Hayır 1 2,00
Derse Katılım Evet 14 42,00
Ders Öncesi Bireysel Çalışma Evet 14 14,00
Ders Sonrası Bireysel Çalışma Evet 14 14,00
Ara Sınav Hazırlık Evet 1 16,00
Final Sınavı Hazırlık Evet 1 22,00
Quiz Hazırlık Evet 2 20,00
Bütünleme Hayır 1 2,00
Ödev Evet 2 12,00
Toplam Saat 150,00
ECTS 5,00
 
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
  1234567891011
124000000000
234000000000
344000000000
434000000000
534000000000