Döküm Prensipleri ve Teknolojisi
İndir Yazdır
 
Genel Tanıtım
Ders Adı : Döküm Prensipleri ve Teknolojisi
Ders Kodu : MLZ 3143
Dersin Seviyesi : Lisans
Dersin Derecesi : Lisans
 Dili : Türkçe
Teorik Kredisi : 3,00
Laboratuvar Kredisi : 0,00
Uygulama Kredisi : 0,00
AKTS : 5,00
Ders Sorumlusu : Dr. Öğr. Üyesi Savaş ÖZTÜRK
Ders Tipi : Zorunlu
Anlatım Şekli : Yüzyüze
Ön Koşul Yan Koşul : Yok
Dersin Amacı : Bu derste , çekirdeklenme, büyüme ve metallerin katılaşma yapıları ile katılaşma zamanı, besleyici ve yolluk tasarımı, metal akışkanlığı, döküm yöntemleri, kalıp kumu, model , maça yapımı ve malzemeleri, ergitme fırınları, döküm hataları ile döküm alaşımlarının öğretilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği : Sıvı metal,çekirdeklenme,katılaşma ve büyüme,dökümlerde yolluk ve besleyici hesabı,katılaşma zamanı, akışkanlık ,döküm yolu ile üretim teknikleri, kalıp kumları ve maçalar,döküm yöntemleri,ergitme fırınları ile döküm alaşımlarıını kapsar
Gerekli Kaynaklar : 1. E. Çavuşoğlu, Döküm Teknolojisi , 1992-İTÜ 2. ASM, ASM Handbook Vol. 15, Casting 3. Phase Transformations in Metals and Alloys THIRD EDITION DAVID A. PORTER, KENNETH E. EASTERLING, and MOHAMED Y. SHERIF 4. Complete Casting Handbook, John Campbell, ISBN–13: 978-1-85617-809-9
Planlanan Faaliyetler Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri : 1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 5: Gösteri ile öğrenme etkinlikleri uygulanmaktadır. Ölçme Yöntemleri: A: Sınav , C: Ödev ,
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Öğrencilerin termodinamik konularına hakim olmaları bilmiyorsa dersten önce çalışmları önemle tavsiye olunur.
 
Öğrenme Çıktıları
1 - Çekirdeklenme, büyüme ve Metallerin Katılaşma yapılarını öğrenebilme
2 - Katılaşma zamanı, yolluk ve besleyici tasarımını hesaplayabilme
3 - Akışkanlık ve döküm hatalarını inceleyebilme
4 - Üretim yöntemleri, döküm, döküm kumları, maçalar ve kalıp tasarımını öğrenebilme
5 - Harcanan kalıba ve kalıcı kalıba döküm yöntemlerini öğrenebilme
6 - Ergitme ve döküm işlemleri ile döküm alaşımlarını öğrenebilme
 
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik : Ergitme ve döküm işlemleri ile döküm alaşımlarını öğrenir
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Dökümhane işlemleri-Modeller, döküm kumları
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Dökümhane işlemleri-Maçalar, ergitme işlemleri ve fırınlar
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Dökümlerin yapısı - çekirdeklenme ve büyüme
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Katılaşma yapısı- hücresel, dendiritik ve peritektik katılaşma
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Katılaşma zamanı , besleyiciler ve NRL yöntemi
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Besleyicinin yeri ve besleme mesafesi
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Ara sınav
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Döküm yöntemlerinin tarihçesi
Pratik : Laboratuarda Döküm uygulaması
Laboratuvar :
 
Hafta 10  Teorik : Dökümde akıcılık ve akıcılığın ölçülmesi
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta 11  Teorik : Döküm yöntemleri-harcanan kalıplara döküm, kum kalıplara döküm
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta 12  Teorik : Harcanan kalıplara döküm-kabuk kalıba, vakumlu kalıba,alçı kalıba, seramik kalıba döküm
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta 13  Teorik : Harcanan kalıplara döküm-CO2 kalıplara, Hassas döküm ve dolu kalıba döküm
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta 14  Teorik : Kalıcı kalıplara döküm
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta 15  Teorik : Döküm Hataları ve dökme demirler
Pratik :
Laboratuvar :
 
 
ECTS İş Yükü
Aktivite Türü Dönem İçerisinde Sayısı İş Yükü
Derse Katılım Evet 14 42,00
Ders Öncesi Bireysel Çalışma Evet 14 28,00
Ders Sonrası Bireysel Çalışma Evet 14 28,00
Ara Sınav Hazırlık Evet 1 20,00
Final Sınavı Hazırlık Evet 1 25,00
Ev Ödevi Evet 2 2,00
Quiz Evet 1 1,00
Vize Evet 1 2,00
Final Hayır 1 2,00
Toplam Saat 150,00
ECTS 5,00
 
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
  1234567891011
103000000000
203000000000
303000000000
403000000000
503000000000
603000000000