Ticaret Hukuku
İndir Yazdır
 
Genel Tanıtım
Ders Adı : Ticaret Hukuku
Ders Kodu : MUV 1132
Dersin Seviyesi : Önlisans
Dersin Derecesi : Önlisans
 Dili : Türkçe
Teorik Kredisi : 2,00
Laboratuvar Kredisi : 0,00
Uygulama Kredisi : 0,00
AKTS : 2,00
Ders Sorumlusu : Ögr. Gör. Arzu SALKIM
Ders Tipi : Zorunlu
Anlatım Şekli : Yüzyüze
Ön Koşul Yan Koşul : Yok
Dersin Amacı : Dersin amacı, ticari işletme, ticari işletmenin devri ve rehni, gerçek ve tüzel kişilerde tacir sıfatı ve tacir olmanın hüküm ve sonuçlarını, ticaret ünvanı, ticaret sicili, haksız rekabet, marka kavramlarını ve tacir yardımcılarını ayrıntılarıyla ele almaktır.
Dersin İçeriği : Bu ders, ticarî işletme ile ilgili temel konuları, tacir, ticarî işletme türleri, faiz, ticarî iş tacir yardımcıları, ticaret unvanı, işletme adı, ticaret sicili, marka, haksız rekabet, ticarî defterler ve carî hesap kavramları içermektedir.
Gerekli Kaynaklar : Mustafa ÇEKER, Ticaret Hukuku, Adana, 2011.
Planlanan Faaliyetler Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri : Anlatım şeklinde ayrıca dersin bir kısmı Power Point sunumu ile anlatılacak, gerekli olduğu noktalarda öğrenci sunumları hazırlattırılacaktır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Öncelikle bu ders alınmadan önce Temel Hukuk dersinin alınması gerekir.
 
Öğrenme Çıktıları
1 - Ticaret Hukuku’nun genel kurallarını prensiplerini kavrayabilme.
2 - Ticaret hukuku kavramlarını bilerek meslek hayatlarında bu kurallara uygun davranma bilinci edinebilme.
3 - Gerçek hayatta hukuki bir olay ile karşılaşıldığında aşamaları öğrenebilme.
 
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik : Öğrencilerle tanışma, dersin amacı ve içeriği hakkında genel bilgiler; dersin işlenme metodu hakkında bilgi verilmesi, ders kaynaklarını belirleme, ticaret hukukunun kapsamını belirtme,
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Ticaret hukuku sistemleri, Ticaret hukukunun özellikleri, Ticaret hukukunun bölümleri
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Ticaret hukukunun kaynakları
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Ticari işletme
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Ticari iş ve hükümler
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Tacir
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Tacir yardımcıları-1 (Bağlı Yardımcılar)
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Genel Tekrar
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Ara Sınav
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta 10  Teorik : Tacir Yardımcıları-2 (Bağımsız Yardımcılar)
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta 11  Teorik : İşletmelerde kullanılan ad ve işaretler
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta 12  Teorik : Haksız rekabet
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta 13  Teorik : Ticari defterler
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta 14  Teorik : Cari hesap
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta 15  Teorik : Genel Değerlendirme
Pratik :
Laboratuvar :
 
 
ECTS İş Yükü
Aktivite Türü Dönem İçerisinde Sayısı İş Yükü
Vize Evet 1 1,00
Derse Katılım Evet 12 24,00
Ders Öncesi Bireysel Çalışma Evet 12 12,00
Ara Sınav Hazırlık Evet 1 4,00
Final Sınavı Hazırlık Evet 1 6,00
Ders Sonrası Bireysel Çalışma Evet 12 12,00
Toplam Saat 59,00
ECTS 2,00
 
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
  12345678
152434533
252434533
352434533