Halkla İlişkiler
İndir Yazdır
 
Genel Tanıtım
Ders Adı : Halkla İlişkiler
Ders Kodu : BYY 2144
Dersin Seviyesi : Önlisans
Dersin Derecesi : Önlisans
 Dili : Türkçe
Teorik Kredisi : 2,00
Laboratuvar Kredisi : 0,00
Uygulama Kredisi : 0,00
AKTS : 2,00
Ders Sorumlusu : Ögr. Gör. Dr. EMİNE TÜRKAN AYVAZ GÜVEN
Ders Tipi : Zorunlu
Anlatım Şekli : Yüzyüze
Ön Koşul Yan Koşul : Yok
Dersin Amacı : Dersin amacı, günümüz işletmelerinde önemli faaliyet alanlarından biri olan halkla ilişkiler ve iletişim alanına ilişkin kavramları aktarmak,halkla ilişkiler ve tanıtım çalışmalarının işleyiş biçimini anlamak ve halkla ilişkiler mesleğinin içerisinde yer alan temel bilgileri sunarak, kurumsal etkinliğin arttırılmasındaki önemi konusunda öğrencileri bilinçlendirmektir.
Dersin İçeriği : Ders, halkla ilişkilerin genel amaçlarına, görev ve sorumluluklarına, kamuoyu ve medya ile ilişkilere ilişkin temel bilgileri içermektedir.
Gerekli Kaynaklar : Temel Halkla İlişkiler Bilgileri, Prof.Dr.Ahmet Bülend Göksel, Nilay Beşok Yurdakul,Ege Üniversitesi Basımevi.
Planlanan Faaliyetler Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri : Öğretim yöntem ve teknikleri olarak, anlatım, soru - cevap, grup çalışması, örnek halkla ilişkiler uygulamaları yapmak gibi yöntem ve teknikler uygulanabilir.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Dersin interaktif katılımla, %70 devamlılıkla işlenmesi.
 
Öğrenme Çıktıları
1 - Halkla ilişkilere ilişkin temel kavramları,tanımları ve modelleri öğrenebilme.
2 - Sözlü, sözsüz ve yazılı iletişim becerilerini geliştirebilme.
3 - Etkili takım çalışması yapabilme.
 
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik : Kavram olarak Halkla İlişkiler ( Tanımlar, Tarihsel Gelişimi )
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Halkla İlişkilerin Uygulanma Alanları, Amaçlar, Görevleri ve Türkiye'de Halkla İlişkilerin
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Halkla İlişkilerin Temel İlkeleri, Öncüleri ve Getirdikleri Prensipler
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Tarhsel Gelişim Sürecinde Uygulanagelen Halkla İlişkler Modelleri ( ve Eleştiriler )
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Halkla İlişkilere Yakın Kavramlar - 1; İnsan İlişkileri, İnsan Kaynakları, Tanıma ve Tanıtım, Reklamcılık ve Pazarlama ile Halkla İlişkiler İlişkileri
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Halkla İlişkilere Yakın Kavramlar - 2 ; Kurumsal Reklamcılık, Propaganda ve Lobicilik
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Kamu ve Özel Sektörde Halkla İlişkiler ve Örgütlenme
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : " Kurum içi " ve " Kurum dışı " Halkla İlişkiler Uygulamaları ve Halkla İlişkiler Çalışmalarında Kullanılan Araçlar ( Halkla İlikiler ve Medya )
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Ara Sınav
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta 10  Teorik : Halkla İlişkiler Kampanyalarının Organizasyonu ve Uygulama Aşamaları
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta 11  Teorik : Halkla İlişkilerde Kurumsal İmaj ve Kurumsal Kimliğin Oluşturulması
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta 12  Teorik : Kurumların Halkla İlişkiler uygulaması Olarak " Sosyal Sorumluluk " Anlayışı ve Tanıtım Tekniği Olarak Sponsorluk
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta 13  Teorik : Halkla İlişkiler ve Toplam Kalite Yönetimi Anlayışı
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta 14  Teorik : Kriz Yönetimi ve Halkla İlişkiler
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta 15  Teorik : Genel Değerlendirme
Pratik :
Laboratuvar :
 
 
ECTS İş Yükü
Aktivite Türü Dönem İçerisinde Sayısı İş Yükü
Vize Evet 1 15,00
Ödev Evet 1 15,00
Final Hayır 1 15,00
Bütünleme Hayır 1 10,00
Toplam Saat 55,00
ECTS 2,00
 
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
  12345678910111213
14400000045303
25300000034403
35300000045304