Sosyal Güvenlik Bilgisi
İndir Yazdır
 
Genel Tanıtım
Ders Adı : Sosyal Güvenlik Bilgisi
Ders Kodu : BNS 2173
Dersin Seviyesi : Önlisans
Dersin Derecesi : Önlisans
 Dili : Türkçe
Teorik Kredisi : 2,00
Laboratuvar Kredisi : 0,00
Uygulama Kredisi : 0,00
AKTS : 3,00
Ders Sorumlusu : Ögr. Gör. SAFİYE TOKMAK
Ders Tipi : Zorunlu
Anlatım Şekli : Yüzyüze
Ön Koşul Yan Koşul : Yok
Dersin Amacı : Bu dersin amacı, istihdam ilişkilerinin temeli olan ferdi ve kolektif iş hukuku bilgisi ile donatmak, çalışma hayatındaki sosyal risklerin neler olduğu, bu riskler karşısında sigortalılara hangi yardım ve hizmetlerin sağlanacağı konusunda bilgi sahibi yapmaktır.
Dersin İçeriği : Dersin içeriğini, hizmet sözleşmesinin tesisi, sözleşmenin sona erme sonuçları, çalışma, dinlenme süreleri, tatiller, tazminatlar ve genel olarak çalışanların hukuki hakları, sosyal riskler ve bu riskler karşısında sigortalıya sağlanan yardım ve hizmetleri içermektedir.
Gerekli Kaynaklar : A. Hakim ÇELİK, 2012, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Murathan Yayınevi. Ders notları Ders slaytları
Planlanan Faaliyetler Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri : Anlatım, soru-cevap, sınav.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Ders ile ilgili yardımcı kitapları araştırmak, incelemek.
 
Öğrenme Çıktıları
1 - İstihdam ilişkisinin hukuki okumasını yapabilme becerisi kazandırabilme
2 - Çalışma ilişkilerinde karşılaşılan problemleri çözebilme konusunda gerekli donanımı kazandırabilme
 
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik : İş Hukuku Giriş, İş Hukukunun Uygulanma Alanları ve Bireysel İş Hukuku Kavramı ve Kapsamı
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Hizmet Sözleşmesi ve Hizmet Sözleşmesinden Doğan Haklar/ Borçlar
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Hizmet Sözleşmesinin Sona Ermesi
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Hizmet Sözleşmesinin Sona Ermesinin Sonuçları, Tazminatlar
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Çalışma (İş) Süreleri, Dinlenme Süreleri ve Tatiller
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Sendika kavramı, Kuruluşu, Üyeliği ve Organları
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Toplu İş Sözleşmesi ve İş Uyuşmazlıkları
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Toplu İş Sözleşmesi ve İş Uyuşmazlıkları
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Ara Sınav
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta 10  Teorik : Sosyal Güvenlik Hukuku, Tanımı, Görevleri ve Araçları
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta 11  Teorik : Sosyal Riskler ve Çeşitleri, Kurumun, İşverenin ve Sigortalının Yükümlülükleri
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta 12  Teorik : İş Kazaları, Meslek Hastalıkları, Maluliyet, Genel Sağlık ve Hastalık Sigortaları
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta 13  Teorik : Analık, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta 14  Teorik : İşsizlik Sigortası
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta 15  Teorik : Bireysel Emeklilik
Pratik :
Laboratuvar :
 
 
ECTS İş Yükü
Aktivite Türü Dönem İçerisinde Sayısı İş Yükü
Vize Evet 1 1,00
Final Hayır 1 1,00
Ders Öncesi Bireysel Çalışma Evet 14 28,00
Ders Sonrası Bireysel Çalışma Evet 14 28,00
Derse Katılım Evet 14 14,00
Final Sınavı Hazırlık Evet 1 5,00
Ara Sınav Hazırlık Evet 1 3,00
Toplam Saat 80,00
ECTS 3,00
 
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
  1234567891011121314
123213134233311
211222342222333