Hukukun Temel Kavramları
İndir Yazdır
 
Genel Tanıtım
Ders Adı : Hukukun Temel Kavramları
Ders Kodu : BNS 1131
Dersin Seviyesi : Önlisans
Dersin Derecesi : Önlisans
 Dili : Türkçe
Teorik Kredisi : 2,00
Laboratuvar Kredisi : 0,00
Uygulama Kredisi : 0,00
AKTS : 3,00
Ders Sorumlusu : Ögr. Gör. TEKMEZ KULU
Ders Tipi : Zorunlu
Anlatım Şekli : Yüzyüze
Ön Koşul Yan Koşul : Yok
Dersin Amacı : Bu ders ile öğrencilerin toplumda bir arada yaşaması için gerekli olan temel hukuk kurallarını tanıma ve temel düzeyde hukuk bilgisi verme amaç edinilmiştir.
Dersin İçeriği : Hukuk kuralları başta olmak üzere sosyal hayatı düzenleyen kuralları tanıtma, hukukun var olan kaynaklarını, türlerini, başlıca hukuk sistemlerini ve hukuk dallarının birbirleriyle ilişkilerini kapsar. Ayrıca Özel hukuk ve Kamu hukuk dallarıyla ilgili temel bilgileri kapsar.
Gerekli Kaynaklar : Ufuk Aydın (2008), Temel Hukuk Dersleri, Eskişehir: Nisan Kitabevi. Kemal Gözler (2003), Genel Hukuk Bilgisi, Bursa: Ekin Kitabevi. Halil Kalabalık, Murat Erdem (2014), Temel Hukuk Bilgisi, Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Planlanan Faaliyetler Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri : Anlatım şeklinde ayrıca dersin bir kısmı Power Point sunumu ile anlatılacak.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : En temel hukuk dersi bu olduğu için diğer hukuk derslerine temel teşkil eder.
 
Öğrenme Çıktıları
1 - Hukukun temel kavramlarını öğrenebilme.
2 - Hukuk normlarının toplumdaki rolünü anlayabilme.
 
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik : Öğrencilerle tanışma, dersin amacı ve içeriği hakkında genel bilgiler; dersin işlenme metodu hakkında bilgi verilmesi, ders kaynaklarını belirleme, temel hukukunun kapsamını belirtme,
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Hukuk kavramı, hukukun tarihsel gelişi, hukukun konusu ve sosyal ilişkileri düzenleyen kurallar,
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Hukuk kurallarının özelliği, sistemi, türleri, amacı ve sınıflandırılması,
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Hukukun kaynakları, Yaptırım türleri,
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Hukukun dallara ayrılması ve çeşitleri, Kamu hukuk-özel hukuk arasındaki farklar,
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Kamu hukuku dalları kapsamında Anayasa Hukukunun incelenmesi,
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Kamu hukuku dalları kapsamında İdare Hukukunun incelenmesi,
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Ara Sınav
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Kamu hukuku dalları kapsamında Ceza Hukukunun incelenmesi,
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta 10  Teorik : Kamu hukuku dalları kapsamında Vergi Hukukunun incelenmesi,
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta 11  Teorik : Özel Hukuk kapsamında Medeni hukukunun başlangıç hükümlerinin incelenmesi,
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta 12  Teorik : Özel hukuk kapsamında Medeni hukukunda kişiler hukukunun incelenmesi kapsamında Kişi türleri ve ehliyet türlerinin incelenmesi-1
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta 13  Teorik : Özel hukuk kapsamında Medeni hukukunda kişiler hukukunun incelenmesi kapsamında Kişi türleri ve ehliyet türlerinin incelenmesi-2
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta 14  Teorik : Özel hukuk kapsamında Ticaret hukukunun başlangıç hükümlerinin incelenmesi,
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta 15  Teorik : Genel Değerlendirme
Pratik :
Laboratuvar :
 
 
ECTS İş Yükü
Aktivite Türü Dönem İçerisinde Sayısı İş Yükü
Vize Evet 1 3,00
Final Hayır 1 3,00
Bütünleme Hayır 1 3,00
Derse Katılım Evet 14 28,00
Ders Öncesi Bireysel Çalışma Evet 7 21,00
Ara Sınav Hazırlık Evet 3 9,00
Final Sınavı Hazırlık Evet 3 9,00
Toplam Saat 76,00
ECTS 3,00
 
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
  1234567891011121314
125114212334332
224114212334332