Bilgisayara Giriş
İndir Yazdır
 
Genel Tanıtım
Ders Adı : Bilgisayara Giriş
Ders Kodu : BNS 1167
Dersin Seviyesi : Önlisans
Dersin Derecesi : Önlisans
 Dili : Türkçe
Teorik Kredisi : 3,00
Laboratuvar Kredisi : 0,00
Uygulama Kredisi : 0,00
AKTS : 3,00
Ders Sorumlusu : Öğr. Gör. Ayşe KIR
Ders Tipi : Zorunlu
Anlatım Şekli : Yüzyüze
Ön Koşul Yan Koşul : Yok
Dersin Amacı : Bu derste bilişim olanaklarını kullanarak kendini geliştirmek ile ilgili yeterliklerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği : Bilgisayar Organizasyonu, Yazılım, İşletim Sistemleri, Büro Yazılımları, Kelime İşlemciler, İşlem Tabloları, Sunum Programları, Veri Tabanları, Bilgisayar Ağları, İnternetin Altyapısı ve Kullanımı.
Gerekli Kaynaklar : 1.Güneş ve diğ. 2004. Temel Bilgi Teknolojileri. Anadolu Üniversitesi Yayınları: Eskişehir. 2. Ders notları, görsel ve işitsel ders gereçleri, teknolojik cihazlar, örnek sunum programları, internet siteleri ve veri tabanları, iş uygulamaları.
Planlanan Faaliyetler Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri : Öğretim yöntem ve teknikleri olarak, anlatım, problem çözme, soru-cevap, grup çalışması, örnek uygulamalar, araştırma ve bireysel öğretim yöntem ve teknikleri uygulanabilir.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar :
 
Öğrenme Çıktıları
1 - İnternet ortamında iletişim kurabilme
2 - İnternet ortamında iş başvurusu yapabilme
3 - Sayısal verileri düzenleyebilme
 
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik : İnternet Ve İnternet Tarayıcısı
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Elektronik Posta Yönetimi
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Haber Grupları / Forumlar
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Web Tabanlı Öğrenme
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Kişisel Web Sitesi Hazırlama
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Elektronik Ticaret
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Kelime İşlemci Programında
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Özgeçmiş
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Ara Sınav
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta 10  Teorik : İnternet Ve Kariyer
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta 11  Teorik : İş Görüşmesine Hazırlık
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta 12  Teorik : İşlem Tablosu
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta 13  Teorik : Formüller Ve Fonksiyonlar
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta 14  Teorik : Grafikler
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta 15  Teorik : Sunu Hazırlama Tanıtıcı Materyal Hazırlama
Pratik :
Laboratuvar :
 
 
ECTS İş Yükü
Aktivite Türü Dönem İçerisinde Sayısı İş Yükü
Vize Evet 1 2,00
Ödev Evet 1 4,00
Final Hayır 1 3,00
Uygulama / Pratik Evet 14 14,00
Ders Öncesi Bireysel Çalışma Evet 14 14,00
Ders Sonrası Bireysel Çalışma Evet 14 14,00
Uygulama / Pratik Sonrası Bireysel Çalışma Evet 5 5,00
Ara Sınav Hazırlık Evet 1 10,00
Final Sınavı Hazırlık Evet 1 10,00
Bütünleme Hayır 1 10,00
Toplam Saat 86,00
ECTS 3,00
 
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
  1234567891011121314
111434111113311
213223311111211
331424141221441