Bankacılık Sistemi ve Mevzuatı
İndir Yazdır
 
Genel Tanıtım
Ders Adı : Bankacılık Sistemi ve Mevzuatı
Ders Kodu : BNS 1108
Dersin Seviyesi : Önlisans
Dersin Derecesi : Önlisans
 Dili : Türkçe
Teorik Kredisi : 2,00
Laboratuvar Kredisi : 0,00
Uygulama Kredisi : 0,00
AKTS : 2,00
Ders Sorumlusu : Öğr. Gör. Faruk ÖZBAY
Ders Tipi : Zorunlu
Anlatım Şekli : Yüzyüze
Ön Koşul Yan Koşul : Yok
Dersin Amacı : Finansal sistem içindeki tüm finansal kurumlar hakkında bilgi vermek, bankalar ve bankacılık sistemini detaylı incelemek, bankaların fonksiyonlarını, ekonomideki yerini ve önemini ele almak bu dersin temel amacıdır.
Dersin İçeriği : Derste tüm bankacılık sistemi, bu sistem ile ilişkili tüm diğer finansal kurumlar, para, kredi, faiz ve finansal sistem ilişkisi ve bankaların ekonomideki fonksiyonları konularına değinilecektir.
Gerekli Kaynaklar : 1- TAKAN, Mehmet, “Bankacılık teori, uygulama ve yönetim”, Nobel, 2000, İstanbul, 2- T. LEBLEBİCİ, Dilek, “Bankalarda Operasyonel Risk Yönetimi”, Literatür, 2006,İstanbul 3- KAVAL, Hasan, “Bankalarda Risk Yönetimi”, Yaklaşım, 2000, Ankara
Planlanan Faaliyetler Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri : 1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama, 12: Örnek Olay, 14: Bireysel Çalışma
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar :
 
Öğrenme Çıktıları
1 - Finansal sistemi oluşturan tüm kurumlar hakkında bilgi sahibi olabilme
2 - Para, Kredi, Faiz ve Finansal Sistem ilişkisini kavrayabilme
3 - Banka türleri ve fonksiyonları hakkında bilgi sahibi olabilme
4 - Bankalarda organizasyon, yönetim ve denetim konularında bilgi sahibi olabilme
5 - Bankaların ekonomideki fonksiyonlarını kavrayabilme
 
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik : Finansal sistemin unsurları, fonksiyonları, finansal kurumlar, finansal kurumların fonksiyonları, para, kredi, faiz ve finansal sistem ilişkisi, tasarruf ve yatırım, ödünç alma ve ödünç verme,
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Bankacılığın Tanımı, Bankacılığın tarihsel gelişimi, Banka sistemleri, Banka türleri,
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Katılım Bankaları,
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Bankaların fonksiyonları
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Bankalarda organizasyon ve Yönetim,
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Bankalarda görev ve unvan tanımları, Bankacılık etik ilkeleri
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Merkez Bankacılığı, Merkez Bankasının görev ve yetkileri, Merkez Bankasının para politikası amaçları, Merkez bankasının para politikası araçları,
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Bankaların denetlenmesi, Dış denetimler, İç denetimler, T. Bankalar Birliği Hakkında Genel Bilgiler
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Ara sınav
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta 10  Teorik : Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurumu Hakkında Genel Bilgiler, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Hakkında Genel Bilgiler
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta 11  Teorik : Bankalarda risk yönetimi, Risk çeşitleri, Basel I, Basel II
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta 12  Teorik : Bankalarda aktif pasif yönetimi
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta 13  Teorik : Banka birleşmeleri, Bankacılık Krizleri
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta 14  Teorik : Türk Bankacılığına Yabancı Sermayeli Girişler
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta 15  Teorik : Genel tekrar
Pratik :
Laboratuvar :
 
 
ECTS İş Yükü
Aktivite Türü Dönem İçerisinde Sayısı İş Yükü
Vize Evet 1 1,00
Final Hayır 1 1,00
Ders Öncesi Bireysel Çalışma Evet 14 14,00
Ders Sonrası Bireysel Çalışma Evet 14 14,00
Ara Sınav Hazırlık Evet 1 10,00
Final Sınavı Hazırlık Evet 1 10,00
Toplam Saat 50,00
ECTS 2,00
 
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
  1234567891011121314
111010201000200
201110001000100
301110002001200
410121122111011
500020010001100