Banka Muhasebesi
İndir Yazdır
 
Genel Tanıtım
Ders Adı : Banka Muhasebesi
Ders Kodu : BNS 2185
Dersin Seviyesi : Önlisans
Dersin Derecesi : Önlisans
 Dili : Türkçe
Teorik Kredisi : 3,00
Laboratuvar Kredisi : 0,00
Uygulama Kredisi : 0,00
AKTS : 3,00
Ders Sorumlusu : Dr. Öğr. Üyesi Şule KIRKIK
Ders Tipi : Zorunlu
Anlatım Şekli : Yüzyüze
Ön Koşul Yan Koşul : Yok
Dersin Amacı : Dersin amacı, bankacılıkta ve banka muhasebesinde genel kabul görmüş kavramların açıklanmasıdır.
Dersin İçeriği : Dersin içeriği, banka muhasebesi içeriğini oluşturan kalemlerin incelenmesidir.
Gerekli Kaynaklar : Dersin öğretim elemanının hazırladığı notlar; Alptekin GÜNAY (2013), Banka Muhasebesi, Beta Basım Yayım. İffet Görkey KESİMLİ (2012), Banka Muhasebesi, Kriter Yayınevi. A. Aslan ŞENDOĞDU (2005), Banka Muhasebesi, Nobel Yayın Dağıtım.
Planlanan Faaliyetler Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri : Yüz yüze, anlatım, örnek çözüm
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar :
 
Öğrenme Çıktıları
1 - Bankadaki mevduat ve kredi işlemlerine uygulanan faizlerin hesaplanması yapılarak bankanın gelir ve giderleri üzerinde uygulamaları öğrenme becerisi kazanabilme
2 - Banka muhasebesi içinde bulunan diğer bankacılık işlemlerini( havale, akreditif, kefalet v.s.), aktif ve pasif boyutuyla öğrenerek bunlara iyi anlama becerisi kazanabilme
3 - Banka muhasebesi içinde bulunan asli bankacılık işlemlerini, aktif ve pasif boyutuyla öğrenerek bunlara iyi anlama becerisi kazanabilme
4 - Yine bankacılık yapısını bütün olarak düşündüğünden bankadaki bilançoyu, gelir gider tablosunu gibi muhasebesel belgeleri genel olarak değerlendirme yetisi kazanabilme
5 - Tüm bankacılık muhasebe sistemini(Tek Düz Hesap Planı) tanıma imkanı elde ettiğinden bankacılık hakkında analitik düşünce becerisini kazanabilme
 
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik : Bankalarda bilanço aktifinin önemi ve aktif kalemlerin açıklanması
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Aktif kalemlerden kredilerin açıklanması ve kredi teminatları
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Borçlu cari şeklinde çalışan krediler ve açık kredi uygulaması
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Kefalet ve hazine bonosu karşılığı krediler ve uygulaması
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Senet karşılığı ve mevduat rehni karşılığı krediler ve uygulaması
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Spot krediler, ihracat kredileri ve uygulaması
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Tüketici kredielri ve uygulaması
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Gayrinakdi krediler ve teminat mektubu verilmesi
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Ara Sınav
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta 10  Teorik : Teminat mektubu uygulamaları
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta 11  Teorik : Akreditif işlemleri ve uygulaması
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta 12  Teorik : Sorunlu krediler karşılık ayrılması ve uygulaması
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta 13  Teorik : Reeskont işlemleri gelir gider reeskontu ve uygulamaları
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta 14  Teorik : Amortismanlar ve uygulamaları
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta 15  Teorik : Bilanço ve gelir tablosu
Pratik :
Laboratuvar :
 
 
ECTS İş Yükü
Aktivite Türü Dönem İçerisinde Sayısı İş Yükü
Vize Evet 1 1,00
Final Hayır 1 1,00
Derse Katılım Evet 14 42,00
Uygulama / Pratik Evet 14 14,00
Ders Sonrası Bireysel Çalışma Evet 14 14,00
Ara Sınav Hazırlık Evet 1 4,00
Final Sınavı Hazırlık Evet 1 6,00
Toplam Saat 82,00
ECTS 3,00
 
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
  1234567891011121314
152544435552531
231413453551531
331213453551531
432213453551531
531213453551531