Teknik Resim
İndir Yazdır
 
Genel Tanıtım
Ders Adı : Teknik Resim
Ders Kodu : MMK 1105
Dersin Seviyesi : Önlisans
Dersin Derecesi : Önlisans
 Dili : Türkçe
Teorik Kredisi : 3,00
Laboratuvar Kredisi : 0,00
Uygulama Kredisi : 1,00
AKTS : 6,00
Ders Sorumlusu : Öğr. Gör. Veysel TİMOÇİN
Ders Tipi : Zorunlu
Anlatım Şekli : Yüzyüze
Ön Koşul Yan Koşul : Yok
Dersin Amacı : İmalat parçalarını amaca uygun olarak tasarlanmasını sağlayan çizgilerden oluşan bir konuşma dilidir. Günümüzde Tasarımcının gelişen teknolojiye paralel olarak ortaya çıkan sorunları(teknik-imalat büroları arasındaki sorunları) teknik resim bilgisinin gelişmesi ile aşılmasını sağlar.
Dersin İçeriği : Teknik resim tasarımcının ifade etmek istediği makine parçasının gerçekleştirilmesini sağlamak için parçanın uygun görünüş, kesit alma, ölçülendirme, yüzey işlemleri, toleranslar vs. öğretmek
Gerekli Kaynaklar : 1. BULUÇ MACİT "Teknik Resim I – II" Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın NO:2 2. ÖZTAŞ NİMET, GEDİKTAŞ MUSTAFA "Teknik Resim", Çağlayan Basımevi, 1988 3-ÖZÇİLİNGİR NAİL, "Teknik Resim", İstanbul 2002
Planlanan Faaliyetler Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri : Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar :
 
Öğrenme Çıktıları
1 - Teknik resim okuyabilme
2 - Kesit alabilme
3 - Ölçülendirme ve toleranslandırmayı yapabilme
4 - Standart makine elamanları çizimlerini yapabilme.
 
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik : Dersin yürütülme ilkeleri, teknik resmin önemi, çizim araç ve gereçlerinin kullanımı, standart yazı çalışması ve çizgi örnekleri.
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Geometrik çizimler. Pergel ve cetvel kullanarak geometrik çizimler. İki daireye içten ve dıştan teğetler çizmek
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Perspektif resim örneklerinden 3 görünüş çıkartmak
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Perspektif resim örneklerinden 3 görünüş çıkartmak
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Ölçülendirme, ölçü çizgisi, ölçü rakamları, sembollerin anlamı ve toleranslar
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Kesit alma, tam, yarım, kısmi kesit örnekleri Açınımlar, ara kesitler, örnek uygulamaları.
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Kesit alma, tam, yarım, kısmi kesit örnekleri Açınımlar, ara kesitler, örnek uygulamaları.
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Ara Sınav
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Standart makine elamanları(cıvata, kama, pim, perno) çizimleri. Standart makine elamanları(cıvata, kama, pim, perno) çizimleri.
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta 10  Teorik : İki veya üç görünüşten yararlanarak perspektif çizimi
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta 11  Teorik : Montaj uygulamaları
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta 12  Teorik : Yatak rulman birleştirmeleri.
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta 13  Teorik : Demontaj uygulamaları.
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta 14  Teorik : Kayış, kasnak, dişli çark uygulaması
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta 15  Teorik : Genel Tekrar
Pratik :
Laboratuvar :
 
 
ECTS İş Yükü
Aktivite Türü Dönem İçerisinde Sayısı İş Yükü
Vize Evet 1 2,00
Final Hayır 1 2,00
Derse Katılım Evet 14 56,00
Uygulama / Pratik Evet 14 56,00
Ders Öncesi Bireysel Çalışma Evet 14 28,00
Ders Sonrası Bireysel Çalışma Evet 14 28,00
Toplam Saat 172,00
ECTS 6,00
 
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
  1234567891011
102000021000
210000030000
303000010000
434000030000