Alternatif Akım Devreleri
İndir Yazdır
 
Genel Tanıtım
Ders Adı : Alternatif Akım Devreleri
Ders Kodu : SEL 1142
Dersin Seviyesi : Önlisans
Dersin Derecesi : Önlisans
 Dili : Türkçe
Teorik Kredisi : 3,00
Laboratuvar Kredisi : 0,00
Uygulama Kredisi : 1,00
AKTS : 5,00
Ders Sorumlusu : Öğr. Gör. Dr. İlker Çetin KESKİN
Ders Tipi : Zorunlu
Anlatım Şekli : Yüzyüze
Ön Koşul Yan Koşul : Yok
Dersin Amacı : Bu derste; doğru akım devre çözüm ve hesaplamaları yapma bilgi ve becerilerinin kazandırılması, alternatif akım devreleri ile ilgili teorem ve kavramları kavrayabilme, gerekli hesaplamalarını yapabilme. amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği : Devre parçalarının tanımları, Ohm Kanunu, Seri ve Paralel DC devreler, Kirchoff gerilimler ve akımlar kanunu, Gerilim ve akım bölme kuralı, Bağımlı ve bağımsız kaynaklarda akım-gerilim ilişkisi, Çevre akımları yöntemi, Düğüm Yöntemi Süperpozisyon, Thevenin ve Norton teorileri, Doğru akımda depolama elemanları, Alternatif akım devreleriyle ilgili temel kavramlar ve teoriler. AC devre denklemlerini oluşturma ve çözme. Alternatif akım, alternative gerilim, faz ve faz farkı, Anlık-ortalama-etkin değerler, Ac devrelerde güç. Seri RL-RC-RLC devreleri, parallel RL-RC-RLC devreleri, Empedans, rezonans, fazör diyagramları, ac kaynaklar. Alternatif akım altında bobbin ve kondansatörün karakterleri, Sinüsoidal alternative akım ve fazörleri. AC analiz metodları, mesh ve node analiz yöntemleri. Köprü devreleri. Devrenin darbe cevabı ve transfer fonksiyonu. Bağıl indüktans ve transformatör teorisi. Sinüs olmayan sistemler, çok fazlı sistemler.
Gerekli Kaynaklar : 1. Prof. Dr. ÇOŞKUN,İ., Yrd. Doç. Dr GÜVEN, E., (2004), Elektroteknik, Devlet Kitapları, Ankara. 2. Doç. Dr. ÖNER, Y., (2010-2011), Elektrik-Elektronik Mühendisliğinin Temelleri Ders Notları, Pamukkale Üniversitesi, Denizli. 3. AKHUNLAR, A., Elektrotekniğin Esasları İ.T.Ü Kütüphanesi 4. ÖNAL, H., Elektroteknik İ.T.Ü Kütüphanesi 5. KESKİNPALA, M., Temel Elektrik Ders Notları A.Ü Yayınları 6. OKUMUŞ, M.T., Gümüşoluk A., Alternatif Akım Devre Analizi, Maki Yayın, 2003, Kahramanmaraş, Türkiye 7. ARİFOĞLU, U, Elektrik-Elektronik Mühendisliğin Temelleri Alatarnatif Akım Devreleri Cilt-II ISBN: 975-316-403-3 Alfa Yayınları, 2000, İstanbul,Türkiye 8. ÖZDEMİR, A, Elektroteknik-II Özkan Matbacılık, Ankara, Türkiye 9. Dalfes M, Elektroteknik Doğru akım ve Altarnatif Akım Temel Kanunlar, Makineler, Problemler, Elektronik, Elektrik Teknolojisi, ISBN: 975-7670-02-2, Seç Kitap Dağıtım, 1993, İstanbul, Türkiye 10. ERALP, F., Elektrik Problemleri 11. KESKİNPALA, M., Temel Elektrik Ders Notları A.Ü Yayınları
Planlanan Faaliyetler Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri : Anlatım (sunuş), soru-cevap, tartışma, problem çözme, gezi gözlem, laboratuvar (deney), örnek olay incelemesi metotları ile beyin fırtınası, gösteri, ikili ve grup çalışmaları, mikro öğrenim, bilgisayar destekli öğretim tekniklerinin biri veya birkaçı kullanılacaktır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar :
 
Öğrenme Çıktıları
1 - Elektrik ile ilgili temel kavramları açıklayabilme
2 - Doğru akım devrelerine devre teoremlerini uygulayabilme
3 - Alternatif akım devrelerine devre teoremlerini uygulayabilme
4 - Manyetik elemanları tanıyabilme, manyetik alanları ve elektromıknatıslığı açıklayabilme
 
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik : Maddenin yapısı ve elektron teorisi, iletken, yalıtkan ve yarı iletkenler, elektrik yükü, akım, potansiyel fark, gerilim, direnç, ohm kanunu, D.A. Devrelerinde akımın yönü, gerilim düşümü yönü.
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Birden fazla gerilim ve akım kaynaklarının eşdeğerleri, seri devrelerin çözümü, paralel devrelerin çözümü, seri-paralel (karışık) devreler.
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Seri devreler ve Kirşof'un gerilim kanunu, paralel devreler ve Kirşof'un akım kanunu.
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Elektriksel iş, güç ve enerji, elektrik devrelerinde gücün hesaplanması, üretilen ve tüketilen güçlerin hesaplanması, Doğru akım devrelerinde güç hesapları.
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Çevre akımları yöntemi ile devre çözümleme.
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Düğüm gerilimleri yöntemi ile devre çözümleme. Süperpozisyon yöntemi ile devre çözümleme.
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Norton ve Thevenin yöntemi ile devre çözümleme. Maksimum güç aktarımı teoremi.
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Vize (Ara) Sınav
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Maksimum değer, ortalama değer, ani değer, efektif değer, tepeden tepeye değer, frekans, dalga boyu, açısal hız, faz açısı ve faz farkı, faz farkının küçültülmesi, osiloskop kullanarak alternatif akımın çeşitli değerlerinin ölçülmesi,
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta 10  Teorik : A.A. büyüklüklerini vektörel ifade edilmesi, kompleks sayıların devre çözümünde kullanılması. Omik direnç, kondansatör ve indüktans üzerinde akım, gerilim, güç, faz açısı ilişkisi.
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta 11  Teorik : (R,L,C) seri devresinde akım, gerilim, güç, faz açısı ve empedansı kompleks olarak ifade etme
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta 12  Teorik : (R,L,C) seri devresinde akım, gerilim, güç, faz açısı ve empedansı kompleks olarak ifade etme
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta 13  Teorik : (R,L,C) paralel devresinde akım, gerilim, güç, faz açısı ve empedansı kompleks olarak ifade etme
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta 14  Teorik : (R,L,C) paralel devresinde akım, gerilim, güç, faz açısı ve empedansı kompleks olarak ifade etme
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta 15  Teorik : Seri ve paralel devrelerde rezonans. Omik direnç, bobin, kondansatör üzerinde güç ve enerji.
Pratik :
Laboratuvar :
 
 
ECTS İş Yükü
Aktivite Türü Dönem İçerisinde Sayısı İş Yükü
Vize Evet 1 1,00
Ödev Evet 13 13,00
Final Hayır 1 2,00
Uygulama / Pratik Evet 13 13,00
Ders Sonrası Bireysel Çalışma Evet 13 39,00
Derse Katılım Evet 13 39,00
Ders Öncesi Bireysel Çalışma Evet 13 39,00
Ara Sınav Hazırlık Evet 1 2,00
Final Sınavı Hazırlık Evet 1 2,00
Toplam Saat 150,00
ECTS 5,00
 
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
  12345678910111213
14205000003332
24205000003332
34205000003332
44205000003332