Elektrik Üretim, İletim ve Dağıtım
İndir Yazdır
 
Genel Tanıtım
Ders Adı : Elektrik Üretim, İletim ve Dağıtım
Ders Kodu : SEL 1152
Dersin Seviyesi : Önlisans
Dersin Derecesi : Önlisans
 Dili : Türkçe
Teorik Kredisi : 2,00
Laboratuvar Kredisi : 0,00
Uygulama Kredisi : 1,00
AKTS : 4,00
Ders Sorumlusu : Öğr. Gör. FATİH SUVAYDAN
Ders Tipi : Zorunlu
Anlatım Şekli : Yüzyüze
Ön Koşul Yan Koşul : Yok
Dersin Amacı : Bu derste, her türlü yüksek gerilim şebekelerine ait malzemelerin tanıtılması, montajına ait işlemler için yeterliklerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği : Direklerin çeşitleri, özellikleri ve montajı, İzalatör, Havai hat iletkenleri, enerji nakil hatları, ölçü ve güç trafoları, şalt sistemleri, ayırıcı ve kesiciler.
Gerekli Kaynaklar : -- TOSUN, İ., (2007) Enerji İletimi ve Dağıtımı, Birsen Yayınevi. -- TURGUT, E., SELÇUK K., (2009), Elektrik Enerjisi Üretimi İletimi ve Dağıtımı, Detay Yayıncılık, Ankara.
Planlanan Faaliyetler Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri : Modül sınıf ortamında öğrencilerle yüz yüze, gerekli ders materyalleri kullanılarak, anlatılır, santral, enerji nakil hatları ,ŞALT sahaları ortamında uygulamalar yaptırılır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar :
 
Öğrenme Çıktıları
1 - Elektrik enerjisi üretiminde kullanılan kaynakları tanıyabilme
2 - Elektrik üretim santrallerini ve çeşitlerini tanıyabilme
3 - Enerji iletim ve dağıtım şebekelerini tanıyabilme
4 - Havai hat güzargahında kullanılan elemanları tanıyabilme
5 - Salt saha ve trafo merkezleri ve iletim hatların: anahtarlama, koruma ve ölçme elemanlarını tanıyabilme.
 
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik : Elektrik enerjinin elde edilme yöntemleri tanıyabilme.
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Elektrik enerjisi üretimindeki kullanılan kaynaklar ve santral çeşitleri ; Termik, Gaz, Buhar, Akaryakıt Santralleri
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Elektrik enerjisi üretimindeki kullanılan kaynaklar ve santral çeşitleri ;Hidrolik, Nükleer enerji.
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Elektrik enerjisi üretimindeki kullanılan Yenilebilir kaynaklar ve santral çeşitleri ;Rüzgar, Güneş, yeraltı, gol santralleri
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Ülkemizde kullanılan dağıtım sistemi, gerilim değerleri hakkında bilgi verilmesi. Dağıtım hatlarında güzergah seçimindeki dikkat edilecek huşuların kavranması
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Enerji nakil hatlarında kullanılan direkler, Traversler(konsollar), izolatörlerin tanınması. tipleri, özellikleri ve seçimlerinin yapılması.
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Havai hattı iletkenleri, sınıflandırılması, özellikleri ve seçimleri.
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Vize (Ara) Sınav
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Dağıtımda kullanılan yer altı kablolarının özellikleri, türleri ve seçimleri.
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta 10  Teorik : Dağıtımda kullanılan yer altı kablolarının özellikleri, türleri ve seçimleri.
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta 11  Teorik : Dağıtım transformatörlerinin özellikleri ve trafo posta çeşitleri.
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta 12  Teorik : Trafo gerekli kurulu gücün hesaplanması, trafo norm gücü secimi, trafo yer secimi, kompanzasyon hesabi.
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta 13  Teorik : Açma ve kapama elemanları; ayırıcılar, güç ayırıcıları, kesiciler, güç şalterleri.
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta 14  Teorik : Koruma elemanları; parafudrlar, OG/AG sigortaları, röleler, koruma telleri.
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta 15  Teorik : Ölçme elemanları, Akim ve gerilim trafoları, seçimleri, türleri. 1 ve 3 fazlı aktif ve reaktif sayaçlar.
Pratik :
Laboratuvar :
 
 
ECTS İş Yükü
Aktivite Türü Dönem İçerisinde Sayısı İş Yükü
Vize Evet 1 1,00
Final Hayır 1 1,00
Uygulama / Pratik Evet 13 13,00
Ders Sonrası Bireysel Çalışma Evet 13 26,00
Derse Katılım Evet 13 26,00
Ödev Evet 5 10,00
Ders Öncesi Bireysel Çalışma Evet 13 26,00
Uygulama / Pratik Sonrası Bireysel Çalışma Evet 13 13,00
Ara Sınav Hazırlık Evet 1 2,00
Final Sınavı Hazırlık Evet 1 2,00
Toplam Saat 120,00
ECTS 4,00
 
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
  12345678910111213
10040024230050
20050024230050
30040024230050
40040024230050
50050024230050