Temel Bankacılık Hizmet ve Ürünleri
İndir Yazdır
 
Genel Tanıtım
Ders Adı : Temel Bankacılık Hizmet ve Ürünleri
Ders Kodu : BFB 2114
Dersin Seviyesi : Lisans
Dersin Derecesi : Lisans
 Dili : Türkçe
Teorik Kredisi : 3,00
Laboratuvar Kredisi : 0,00
Uygulama Kredisi : 0,00
AKTS : 5,00
Ders Sorumlusu : Dr. Öğr. Üyesi HATİCE NUR GERMİR
Ders Tipi : Zorunlu
Anlatım Şekli : Yüzyüze
Ön Koşul Yan Koşul : Yok
Dersin Amacı : Bankacılık sisteminin kurulduğu günden bu yana geçirdiği evrimle birlikte bankaların müşterilerine sundukları hizmet ve ürünler anlatılmaya çalışılmaktadır
Dersin İçeriği : Bankacılık hizmetlerinin tanımı ve kapsamı, mevduat, kredi, hizmet bankacılığı, ödeme ve tahsilat işlemleri, döviz alım satım hizmetleri, elektronik bankacılık hizmetleri, Atm bankacılığı, telefon bankacılığı, internet bankacılığı, yatırım işlemleri ana hatlarıyla dersin içeriğini oluşturmaktadır.
Gerekli Kaynaklar : Mikail Altan, Fonksiyonlar ve İşlemler Açısından Bankacılık, 1.Basım, Beta Basım Yayım A.Ş., İstanbul, 2001 Salih Kaya, Uluslar arası Bankacılık Uygulamaları (Bankalarda Dış Ticaret İşlemleri ve Uygulaması) ICC –UCP 500 ve +eUCP, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2003 Erdal Noyan, Bankacılık Faaliyetleri (Mevduat, Katılım Fonları, Krediler) Adalet Yayınevi, Ankara, 2007 İlker Parasız, Türkiye’de ve Dünya’da Bankacılık, 1.Basım, Ezgi Kitabevi Yayınları, Bursa 2011 Mehmet Takan ve Melek Acar Boyacıoğlu, Bankacılık – Teori, Uygulama ve Yöntem, Nobel Yayın Dağıtım, 3.Basım, Ankara, 2011
Planlanan Faaliyetler Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri : teorik bilgi deneyimlerle birlikte slaytlar eşliğinde anlatılmaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : derse katılım, yazılı ve görsel basında bankacılık konularının takibi
 
Öğrenme Çıktıları
1 - mevduat ve mevduat bankacılığı, vadelerine, özelliklerine göre mevduat türlerini öğrenilebilme
2 - kredi hizmetleri, bireysel ve ticari krediler genel tür ve yapıları, TL ve YP kredileri tanımlanabilme
3 - tasarrufların güvence altına alınabilmesi ve tasarruf mevduatı sigorta fonunu belirtilme
4 - haciz işlemleri, birinci haciz, ikinci haciz işlemlerinin ayırt edilebilme
5 - havale, provizyon, eft, kiralık kasa vb bankacılık hizmetlerinin tarif edilebilmesi ve swift’in öğrenilebilme
 
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik : bankacılık hizmetlerinin tanımı ve kapsamı
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : banka bilançolarının pasif tarafı, kaynak yapılarını oluşturan kalemler,
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : banka bilançosunun aktif tarafında bulunan kredi hizmetleri ve gayrinakdi işlemler
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : bankacılıkta hizmet bankacılığı
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : hizmet bankacılığının diğer unsurları
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : mevduatla ilgili yasal hükümler
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : mevduatın gizliliği ve sırların saklanması
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Ara Sınav
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Mevduat hesaplarında tasarruf yetkisi
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta 10  Teorik : Mevduat hesaplarında tasarruf yetkisine dair diğer konular
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta 11  Teorik : müşterek hesaplar,
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta 12  Teorik : mevduatın ve diğer alacakların haczi ve iflas
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta 13  Teorik : mevduat hesaplarında uygulama
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta 14  Teorik : havale
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta 15  Teorik : Bireysel bankacılık ve kredi kartı uygulamaları, elektronik fon transferi, swift
Pratik :
Laboratuvar :
 
 
ECTS İş Yükü
Aktivite Türü Dönem İçerisinde Sayısı İş Yükü
Vize Evet 1 7,00
Final Hayır 2 18,00
Derse Katılım Evet 3 45,00
Ders Öncesi Bireysel Çalışma Evet 4 12,00
Ders Sonrası Bireysel Çalışma Evet 5 15,00
Bütünleme Hayır 6 66,00
Toplam Saat 163,00
ECTS 5,00
 
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
  12345678910111213141516
15555555555555555
25435454545455444
34545555435445555
44445435544544545
55455345555555555