Matematik
İndir Yazdır
 
Genel Tanıtım
Ders Adı : Matematik
Ders Kodu : BFB 1131
Dersin Seviyesi : Lisans
Dersin Derecesi : Lisans
 Dili : Türkçe
Teorik Kredisi : 3,00
Laboratuvar Kredisi : 0,00
Uygulama Kredisi : 0,00
AKTS : 5,00
Ders Sorumlusu : Dr. Öğr. Üyesi HÜRRİYET BİLGE
Ders Tipi : Zorunlu
Anlatım Şekli : Yüzyüze
Ön Koşul Yan Koşul : Yok
Dersin Amacı : Bu ders işletme, ekonomi ,bankacılık ve finans ve Uluslararsı ticaret öğrencileri için alanlarında matematiksel araç ve yöntemleri öğreterek matematik temeli sağlar.
Dersin İçeriği : Sayılar, Köklü Sayılar; Üslü İfadeler ve Basit Matematiksel Formüller; Polinomlar; Logaritma; Kümeler; Tanım Aralığı; Mutlak Değer; denklemler, doğrusal denklem sistemleri, doğruların Eğimi ve Denklemi, fonksiyonlar, Fonksiyonların Grafikleri, Türev, Limit ve süreklilik
Gerekli Kaynaklar : Matematik, Prof. Dr. Hüseyin Halilov; Prof. Dr. Hilmi Hacısalihoğulları İş, Ekonomi Ve Sosyal Bilimler Için Matematik, Nobel Yayın, Edward T. Dowling Matematik, Anadolu Üniv. Açık Öğr. Fak. Yayınları
Planlanan Faaliyetler Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri : Anlatım, Soru-Cevap, Uygulama, Ödev, Bireysel Çalışma
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar :
 
Öğrenme Çıktıları
1 - Sayılar ve kümelerle ilgili mesleğinde uygulamalar yapabilme
2 - Mesleğinde fonksiyonlarla ilgili uygulamalar yapabilme
3 - Grafik çizimlerini mesleğine uygulayabilme
4 - Mesleğinde limit ve süreklilik ile ilgili uygulamalar yapabilme
5 - Mesleğinde türev ile ilgili uygulamalr yapabilme
 
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik : Sayılarla ve Ondalık kesirler ile ilgili uygulamalar yapmak
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Sayılarla ve Ondalık kesirler ile ilgili uygulamalar yapmak
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Sayılarla ve Ondalık kesirler ile ilgili uygulamalar yapmak
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Kümelerle ilgili uygulamalar yapmak
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Oran-Orantı, Mutlak Değer ve Denklemler ile ilgili uygulamalar yapmak
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Analitik geometri Uygulamaları yapmak
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Analitik geometri Uygulamaları yapmak
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Sınav haftası
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Temel fonksiyon işlemleri
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta 10  Teorik : Temel fonksiyon işlemleri
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta 11  Teorik : Temel fonksiyon Uygulamaları
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta 12  Teorik : Temel fonksiyon Uygulamaları
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta 13  Teorik : Limit-Süreklilik
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta 14  Teorik : Türev
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta 15  Teorik : Türev
Pratik :
Laboratuvar :
 
 
ECTS İş Yükü
Aktivite Türü Dönem İçerisinde Sayısı İş Yükü
Vize Evet 1 2,00
Final Hayır 1 2,00
Derse Katılım Evet 14 28,00
Ders Öncesi Bireysel Çalışma Evet 14 56,00
Ders Sonrası Bireysel Çalışma Evet 14 28,00
Ara Sınav Hazırlık Evet 1 4,00
Final Sınavı Hazırlık Evet 1 8,00
Diğer Evet 4 16,00
Bütünleme Hayır 1 4,00
Toplam Saat 148,00
ECTS 5,00
 
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
  12345678910111213141516
13411314001002101
22321423002211121
34422454003214121
42222424001213121
54423544013213121