Yatırım Projeleri Analizi
İndir Yazdır
 
Genel Tanıtım
Ders Adı : Yatırım Projeleri Analizi
Ders Kodu : BFB 3286
Dersin Seviyesi : Lisans
Dersin Derecesi : Lisans
 Dili : Türkçe
Teorik Kredisi : 3,00
Laboratuvar Kredisi : 0,00
Uygulama Kredisi : 0,00
AKTS : 4,00
Ders Sorumlusu : Dr. Öğr. Üyesi HATİCE NUR GERMİR
Ders Tipi : Seçmeli
Anlatım Şekli : Yüzyüze
Ön Koşul Yan Koşul : Yok
Dersin Amacı : Yatırım esas itibariyle orta ve uzun vadeli bir perspektifte ele alınması gereken bir konu olduğundan, bankalar müşterilerinin yatırımlarıyla ilgili projelerinin analizini yaparken kısa dönemliden ziyade orta ve uzun vadelerde projenin vade yapısını irdeleyerek bununla uyumlu bir şekilde finansal yönden desteğini veya yönlendirmesini gerçekleştirmektedirler. Dersimizin konusu içerisinde yatırım projelerinin analizi finansal yönden yapılmaya çalışılmaktadır.
Dersin İçeriği : Yatırım projelerinin finansal olarak desteklenmesinde kullanılan yöntemler olan forfaiting, factoring, leasing, karşı ticaret, barter, Eximbank kredileri, döviz kredileri, risk sermayesi, yurtdışı ihracat kurumlarından sağlanan krediler dersin içeriğini oluşturmaktadır
Gerekli Kaynaklar : -Uluslararası Ticarette Alternatif Finansman Teknikleri ve Muhasebesi Ticari Yazışma Örnekleri, Mehmet Melemen, S.Burak Arzova, Türkmen Kitabevi, İstanbul,2000 -Barter İşlemleri, S.Burak Arzova -Yeni Finans Teknikleri, Sadi Uzunoğlu -Finansal Teknikleri, Sudi Apak
Planlanan Faaliyetler Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri : Çeşitli kaynaklardan derlenen bilgiler powerpoint ortamında hazırlanarak dersin anlatımında yararlanılmaktadır. Bunun yanısıra uygulamada karşılaştığımız örneklerle anlatım zenginleştirilmeye çalışılmaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Konularla ilgili çeşitli yazılı basın ve süreli dergilerden edinilen bilgilerin pekiştirilmesi önerilmektedir.
 
Öğrenme Çıktıları
1 - Yatırımın finansmanında kullanılabilecek alternatif yöntemlerini öğrenilebilme; Forfaiting, Faktoring, Leasing, Karşı ticaret vb
2 - Eximbank’ın amaçları ve Türk Eximbank’ın verdiği kredilerden yararlalanabilme
3 - Ülke kredilerinden yararlanma koşulların belirleleyebilme
4 - Döviz kredileri, risk sermayesi ve franchising modellerini tanımlayabilme
5 - Barter, vadeli işlemler, akreditif, kabul kredili işlemler ile dahilde ve hariçte işleme rejimlerini seçebilme
 
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik : Derste anlatılacak konuların genel olarak tanıtımı
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Forfaiting finansman modelinin anlatımı
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Factoring finansman modelinin anlatımı
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Leasing (Finansal kiralama) finansman modelinin anlatımı
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Karşı ticaret finansman modelinin anlatımı
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Türk Eximbank Kredileri’nin anlatımı
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Yurtdışı İhracat Kredi Kurumlarından Sağlanan Krediler
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Ara Sınav, Döviz Kredileri
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Risk Sermayesi finansman modelinin anlatımı
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta 10  Teorik : Franchising finansman modelinin anlatımı
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta 11  Teorik : Barter finansman modelinin anlatımı
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta 12  Teorik : Vadeli işlemler, forward, futures işlemleri
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta 13  Teorik : Akreditif, vesaik mukabili, mal mukabili ödeme şekli
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta 14  Teorik : Dahilde işleme rejimi
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta 15  Teorik : Hariçte işleme rejimi
Pratik :
Laboratuvar :
 
 
ECTS İş Yükü
Aktivite Türü Dönem İçerisinde Sayısı İş Yükü
Vize Evet 1 5,00
Final Hayır 2 14,00
Derse Katılım Evet 3 36,00
Bütünleme Hayır 4 28,00
Ders Öncesi Bireysel Çalışma Evet 5 15,00
Ders Sonrası Bireysel Çalışma Evet 6 12,00
Toplam Saat 110,00
ECTS 4,00
 
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
  12345678910111213141516
14545554344455445
25354433345455444
33555455544344344
44443444443355554
54334555344544444