Finansal Yönetim
İndir Yazdır
 
Genel Tanıtım
Ders Adı : Finansal Yönetim
Ders Kodu : BFB 2148
Dersin Seviyesi : Lisans
Dersin Derecesi : Lisans
 Dili : Türkçe
Teorik Kredisi : 3,00
Laboratuvar Kredisi : 0,00
Uygulama Kredisi : 0,00
AKTS : 4,00
Ders Sorumlusu : Dr. Öğr. Üyesi TAYFUN DENİZ KUĞU
Ders Tipi : Zorunlu
Anlatım Şekli : Yüzyüze
Ön Koşul Yan Koşul : Yok
Dersin Amacı : Bu dersde amaç öğrencilerimize yatırımlar ve yatırımların finansmanı ile ilgili temel kavram ve prensipleri açıklamak ve finansal yönetimle ilgili uygulamada karşılaşılan temel sorunlara uygun çözümler getirme beceerileri kazandırmaktır.
Dersin İçeriği : 1) Finansal yönetimin tanımı, Fonksiyonları 2) İşletmenin Amaçları 3) Firmaların Hukuki açıdan Organizasyon yapısı 4) Sermaye yapısını açıklayan teorik yaklaşımlar 5) Basit-Bileşik Faiz, Bugünkü- Gelecekteki Değer 6)Basit iç-dış iskonto 7) Fon akım Tablosu 8) Finansal kaldıraç- Çalışma Kaldıraç 9)Başabaş Analizi Varsayımları ve Uygulanması 10)Çalışma sermayesi çeşitleri 11) Çalışma sermayesi finansman stratejileri
Gerekli Kaynaklar : Prof.Dr. Metin Kamil ERCAN, Yrd.Doç.Dr. Ünsal BAN, Finansal Yönetim kitabı dersin işleyişine yön verecektir. Hesap makinası ve projeksiyon cihazı da örnek çözümlemelerinde kullanılacaktır.
Planlanan Faaliyetler Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri : Sözlü anlatım, soru-cevap, problem çözme, ders anında güncel verilerle örnek olay incelemesi, grup çalışmaları
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Gündemin yakından takip edilmesi, ekonomik olgu ve olayların irdelenmeye çalışılması
 
Öğrenme Çıktıları
1 - Finansal yönetim fonksiyonlarını ayırabilme
2 - Finansal analiz yapabilme
3 - Finansal planlama yapabilme
4 - Aktif ve pasifleri yönetebilme
 
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik : Finansal yönetimin tanımı, Fonksiyonları
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : İşletmenin Amaçları
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Firmaların Hukuki açıdan Organizasyon yapısı
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Sermaye yapısını açıklayan teorik yaklaşımlar
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Basit-Bileşik Faiz, Bugünkü- Gelecekteki Değer
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Vize sınavına hazırlık niteliğnde örneklerin çözülmesi
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Basit iç-dış iskonto
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Vize sınavı
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Fon akım Tablosu
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta 10  Teorik : Finansal kaldıraç- Çalışma Kaldıraç
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta 11  Teorik : Başabaş Analizi Varsayımları ve Uygulanması
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta 12  Teorik : Çalışma sermayesi çeşitleri
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta 13  Teorik : Örnek çözümlemeleri
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta 14  Teorik : Final sınavına hazırlık niteliğnde örneklerin çözülmesi
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta 15  Teorik : Final sınavına hazırlık niteliğnde örneklerin çözülmesi
Pratik :
Laboratuvar :
 
 
ECTS İş Yükü
Aktivite Türü Dönem İçerisinde Sayısı İş Yükü
Vize Evet 1 2,00
Final Hayır 1 2,00
Derse Katılım Evet 14 42,00
Ders Öncesi Bireysel Çalışma Evet 14 28,00
Ders Sonrası Bireysel Çalışma Evet 14 28,00
Staj pratik Evet 20 20,00
Toplam Saat 122,00
ECTS 4,00
 
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
  12345678910111213141516
15511055000311440
25503035000244533
35531055000344534
45542355010555533