Kredi Politikası
İndir Yazdır
 
Genel Tanıtım
Ders Adı : Kredi Politikası
Ders Kodu : BFB 3120
Dersin Seviyesi : Lisans
Dersin Derecesi : Lisans
 Dili : Türkçe
Teorik Kredisi : 3,00
Laboratuvar Kredisi : 0,00
Uygulama Kredisi : 0,00
AKTS : 5,00
Ders Sorumlusu : Dr. Öğr. Üyesi HATİCE NUR GERMİR
Ders Tipi : Zorunlu
Anlatım Şekli : Yüzyüze
Ön Koşul Yan Koşul : Yok
Dersin Amacı : Birikimleri tasarruf sahiplerinden mevduat adı altında toplama ve bu fonları kredilendirmede kullanma, kaynaklara akıcılık sağlama, kaynak dağılımını iyileştirme, kısa süreli fonları uzun süreli fonlar haline dönüştürme şeklinde önemli işlevleri olan bankalar bu görevleriyle para politikasının etkinliğini de arttırmaktadırlar. Esas itibariyle kredi ticareti yapan kuruluşlar olan bankalar aynı zamanda ekonomide kayıtsal para yaratan mali kurumlardır. Bankalar kullandırdıkları kredilerde izledikleri politikalar ve kullandırma yöntemlerinde basiretli bir tüccar gibi davranmazlarsa bu defa kredilerin yani aktiflerin kalitesini yitirmesi donuk aktif ve nihayetinde tahsili gecikmiş alacak haline dönüşmeleri yani başka bir deyişle kredilerin geri ödemelerinde güçlüklerle karşılaşılması bankaların dolayısıyla ekonominin mali krize girmesi anlamı taşımaktadır. Dersimizde bankaların en önemli işlevlerinden birisi olan kredi konusu ele alınarak izledikleri politikalar ile ekonomide üstlendikleri rolün önemi vurgulanmaya çalışılmaktadır
Dersin İçeriği : Kredi kavramının tanımı, Kanun açısından bankaların kredi sayılan işlemleri, Kredinin unsurları, Kredinin işlevleri, Banka kredilerinin belli başlı işlevleri, Bankaların kredi kaynakları, Kredi açma yetkisi, Kredi kullandırma ilkeleri, Krediler üzerindeki yasal yükler Kredilendirme süreci, Kredilerde münakale, Kredi türleri; nakdi ve gayri nakdi krediler, TL ve Yabancı para krediler ve türleri, bankaların kredi politikalarını belirlerken dikkat ettikleri hususlar çerçevesinde ele alınmaktadır.
Gerekli Kaynaklar : Bankacılık Giriş Ve İlkeleri, Editör Dr.Feridun Kaya, Beta Yayınları, İstanbul, 2012 Banka Yönetimi El Kitabı, Prof. Dr. Ali Sait Yüksel, Alfa Yayınları, İstanbul, 2002 Vakıfbank Eğitim Bölümü Yayınları, Halkbankası Eğitim Yayınları, İş Bankası Eğitim Yayınları
Planlanan Faaliyetler Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri : Powerpoint'de hazırlanan teorik bilgi içerikli slaytlar eşliğinde banka bilgi ve deneyimleri paylaşılmaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Derse katılıma özen gösterilmesi yanı sıra staj yapılan banka şubelerinde kredi bölümündeki eğitimlerine önem verilmesi öğrencilere önerilmektedir.
 
Öğrenme Çıktıları
1 - Bankalar için kredi ticareti yapan kredi kurumları ve referansın makro ekonomik önemini, kredilerin tanımını ve tanımlanabilen unsurları anlayabilme
2 - Krediye kaynak teşkil eden özkaynak ve yabancı kaynak açılımlarını öğrenilebilme
3 - Müşterinin kredi talebi ile başlayan ve kredi analizi ile devam eden süreçte gerekli firma evrakları ve belgeleri istenebilme
4 - firma ziyaretinin önemi, kredinin tahsis edildikten sonra takibi ve aktif kalitesinin yitirilmesine dair sinyalleri yakalanabilme
5 - bankaların kredi politikalarını oluştururken dikkat ettikleri hususlara değinilmeye çalışılması ve banka alacağının tahsiline gayret gösterebilme
 
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik : kredi kavramı, krediler ile ilgili genel açıklamalar, kredinin tanımı ve unsurları
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : kredi piyasasının tanımı ve özellikleri, ülkemizde kredi piyasası, kredinin ekonomik hayatımızdaki önemi ve konunun Türkiye açısından değerlendirilmesi
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : kredi arzı, kredi talebi, bankalarda kaynak oluşumu, maliyeti ve kredi fiyatlaması, bankaların kaynakları, öz kaynaklar, yabancı kaynaklar
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : banka bilançolarının pasif tarafının ele alınarak krediye kaynak oluşturan öz ve yabancı kaynaklarının açılımının ele alınması,
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : bankalarda kaynak maliyeti ve kredi fiyatlaması, bankaların kaynak kullanımında dikkate alması gereken hususlar
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : bankalar kanununda krediler ile ilgili hüküm ve sınırlar
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : kredi kararlarını etkileyen faktörler
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Kredi Analizi, Kredilendirmede tümüyle veya kısmen geri dönmeme olasılığını (kredi riski) ortaya koyan başlıca faktörler
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Ara Sınav
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta 10  Teorik : Kredi türleri, nakdi ve gayri nakdi krediler TL
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta 11  Teorik : Nakdi ve gayri nakdi kredi türleri YP
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta 12  Teorik : Kredilendirme süreci,
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta 13  Teorik : Kredi başvurusunun alınması
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta 14  Teorik : kredinin tahsisi, kullandırımı, izlenmesi, tahsilat sağlanması ve kredinin kapatılması ve münakale işlemleri
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta 15  Teorik : Kredinin izlenmesi ve tasfiye
Pratik :
Laboratuvar :
 
 
ECTS İş Yükü
Aktivite Türü Dönem İçerisinde Sayısı İş Yükü
Vize Evet 1 5,00
Final Hayır 2 16,00
Derse Katılım Evet 3 42,00
Ders Öncesi Bireysel Çalışma Evet 4 8,00
Ders Sonrası Bireysel Çalışma Evet 5 10,00
Ara Sınav Hazırlık Evet 6 24,00
Toplam Saat 105,00
ECTS 4,00
 
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
  12345678910111213141516
15443543334554444
24444443344434334
33455353344443435
44455554355534543
55543333333455555