Türev Araçları
İndir Yazdır
 
Genel Tanıtım
Ders Adı : Türev Araçları
Ders Kodu : BFB 4207
Dersin Seviyesi : Lisans
Dersin Derecesi : Lisans
 Dili : Türkçe
Teorik Kredisi : 2,00
Laboratuvar Kredisi : 0,00
Uygulama Kredisi : 0,00
AKTS : 4,00
Ders Sorumlusu : Dr. Öğr. Üyesi TAYFUN DENİZ KUĞU
Ders Tipi : Seçmeli
Anlatım Şekli : Yüzyüze
Ön Koşul Yan Koşul : Yok
Dersin Amacı : Amacımız öncelikle Sermaye Piyasalarının önemli bir pazarı olan Türev Piyasaların tanıtılması, bu pazar ve piyasalarda işlem gören sermaye piyasası araçlarının detayları, etkin kullanımı ile sözkonusu araçların fiyatlarının ve alım-satım metodlarının öğrencilerimize en yalın şekilde öğretmek olarak belirlenmiştir. Derste ayrıca Türev piyasalar ile doğrudan veya dolaylı olarak etkileşim içerisinde olan pazar ve piyasalarla ilgili de çeşitli bilgiler verilerek sermaye piyasaları konularında etkin bilgi aktarımı da hedeflenmektedir
Dersin İçeriği : Vadeli İşlemler Nedir ,Spot-Vadeli İşlem Karşılaştırılması, Futures İşlemlerin Tarihsel Gelişimleri, Futures İşlem Sözleşmeleri, Alivre-Futurs Sözleşmeleri Farklılıkları, Futures Sözleşmeleri Fiyatlandırmaları, Futures Piyasalarının İşleyişi, Pozisyon Ve Emir Tipleri, Fiyat Tipleri, Teminat Ve Pozisyon Kavramları, Futures Sözleşmeleri İle Riskten Koruma, Futures Sözleşmeleri İle Spekülasyon, Futures Sözleşmeleri Dayanak Varlıkları, Dövize Dayalı Futures İşlemler, Faize Dayalı Futures İşlemler, Hisse Senedine Futures İşlemler, Futures İşlemelere Dayalı Varlıkların Fiyatlarına Etki Eden Unsurlar, Opsiyon Nedir, Opsiyon Türleri, Opsiyon Tipleri, Temel Opsiyon Stretejileri, Opsiyon Fiyatlama Yöntem Ve Modelleri, Opsiyon Stratejileri, Türkiye Örneği Vob(Vadeli İşlem Borsası ), Türev Piyasaların Pazarlanması, Riskten Kaçınma Ve Kazanç Kavramı, 2008 Krizinin Türev Piyasalarına Etkisi, Yeni Düzenlemeler, Yeni Ürünler, Sonuç Ve Değerlendirme.
Gerekli Kaynaklar : “An Introduction to Derivatives”, Don M. Chance, Literatür Yayınevi. “Finansal Türevler: Futures, Options and Swaps”, Prof. Dr. İhsan Ersan, Literatür, 1996 “Finansal Vadeli İşlem Piyasalarına Giriş”, İMKB Yayınları, Kasım 2002 “Futures, Options and Swaps”, Robert W. Kolb, Fouth Edition, Blackwell Publishing, 2003. 'Derivatives Markets',Robert L,McDonald,Second Edition,Amozon Publishing,2005 “Türev Piyasalar”, Doç.Dr. Nurgül Chambers, İstanbul, 1998. 'Türev Araçları Lisanslama Rehberi' VOB Yayını-İzmir,2011
Planlanan Faaliyetler Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri : 1-Anlatım yöntemi 2-Örnek olay çalışması yöntemi 3-Sunum yöntemi
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar :
 
Öğrenme Çıktıları
1 - Vadeli piyasaları analiz edebilme
2 - Opsiyon stratejileri oluşturabilme
3 - Vadeli işlem Piyasasını izleyebilme
4 - Vadeli İşlem Piyasalarının İşleyişini anlayabilme
5 - Finans Piyasalarını ve Vadeli Piyasaları tanıyabilme
 
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik : Finansal Piyasalar, Risk Yönetimi ve Vadeli Piyasalar
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Vadeli Piyasaların Gelişimi ve Uygulamaya Bakış
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Vadeli Piyasalara Giriş
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Vadeli İşlem Piyasalarının Fonksiyonları İşleyişi ve Forward Piyasalar
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Vadeli İşlem Piyasalarında Temel Stratejiler
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Future Piyasalar: Future Sözleşmeler Türleri
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Vadeli İşlem Piyasaları Genel Tekrar,Örnek Olay
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Vize sınavı
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta Teorik : Opsiyon Stratejileri
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta 10  Teorik : İleri Opsiyon Stratejileri I
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta 11  Teorik : İleri Opsiyon Stratejileri II
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta 12  Teorik : Swap Sözleşmeleri ve Yöntemleri
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta 13  Teorik : Türkiye’de Vadeli Piyasaların Gelişimi ve İşleyişi: Tarihsel Gelişim, İMKB-VOBAŞ
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta 14  Teorik : Genel Tekrar
Pratik :
Laboratuvar :
 
Hafta 15  Teorik : Genel Tekrar
Pratik :
Laboratuvar :
 
 
ECTS İş Yükü
Aktivite Türü Dönem İçerisinde Sayısı İş Yükü
Vize Evet 1 2,00
Final Hayır 1 2,00
Derse Katılım Evet 14 70,00
Ara Sınav Hazırlık Evet 1 10,00
Final Sınavı Hazırlık Evet 1 20,00
Araştırma Sunumu Evet 1 10,00
Ödev Evet 1 10,00
Toplam Saat 124,00
ECTS 4,00
 
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
  12345678910111213141516
15531055000020320
25411145000210321
35441253000120422
45431254000020301
55401245000110311