Kuruluş : Turgutlu Meslek Yüksekokulu 30.03.1994 yılında kurulmuş olup, Yapı Yalıtım Teknolojisi Programı 2012-2013 güz dönemi başı itibarı ile faaliyete geçmitir.
Kazanılan Derece : Programı başarıyla tamamlayan mezunlara Yapı Yalıtım teknolojisi alanında önlisans diploması verilir.
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) : Önlisans
Kabul ve Kayıt Koşulları : Adayların lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı’ndan (YKS) TYT türünden yeterli puanı alarak ilgili bölüme yerleştirilmiş olduğunu gösterir sonuç belgesi gerekir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar : Formal (örgün) eğitimden gelen öğrenciler kabul edilmektedir
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları : Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4,00 üzerinden en az 2,00 ağırlıklı not ortalaması elde eden, meslek stajını da tamamlayan öğrencilere Yapı yalıtım Teknolojisi alanında ön lisans diploması verilir. Verilen bu diploma derecesi, Avrupa Yeterlilikler Çercevesi kapsamında beşinci seviye eğitim düzeyine karşılık gelmektedir
Program Profili : Yapı Yalıtım Teknolojisi Programı, insanların günlük yaşantısında kullandığı her türlü yapının izalasyonu üzerine ön eğitim-öğretim veren bir programdır. Yapı yalıtım teknolojisi, temeli matematik ve fizik eğitimine dayanan ve ardından yapı izalasyonu, yapı malzemeleri, ve yapı yönetimi gibi başlıca mühendislik bilimlerinde genel bilgilerin verildiği teknik bir disiplindir. Programın ana hedefi; bilim ve teknolojiyi takip eden, gelişen teknolojiye paralel olarak gerekli bilgi ve bu bilgileri pratiğe aktarabilecek becerilerle donatılmış teknik elemanlar yetiştirmektir. Bu amaçla programımızda teorik bilgilerin yanında, uygulama alanında kullanılacak pratik bilgiler ve bölümle ilgili bir çok bilgisayar programının (IDEMİMARİ, IDESTATİK, AUTOCAD gibi) eğitim verilmektedir
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle) : Yapı yalıtım Teknolojisi programından mezun olan öğrenciler kazandıkları yeterlikler doğrultusunda; İnşaat sektöründe mal / hizmet üreten inşaat firmalarında, mimarlık ve mühendislik bürolarında , şantiyede uygulama yapan firmalarda, yalıtım firmalarında, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilirler
Üst Derece Programlarına Geçiş : Yapı Yalıtım Teknolojisi teknikerliği mezunları üniversitelerin Kimya ve Kimya Mühendisliği bölümlerine dikey geçiş yapabilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme : 2011-2012 Eğitim-Öğretim yılı başı itibariyle bağıl not sistemi uygulanmakta olup tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir ve Bir dersten veya uygulamadan başarılı olmak için gerekli yarıyıl/yıl sonu sınavı (YSSL) notu alt sınırı değeri 40'dır. Bu değerin altında alan öğrencilere FF notu verilir. Bir dersten veya uygulamadan başarılı olmak için gerekli ham başarı notu (BNAL) alt sınır değeri 35'dir. Bu değerin altında not alan öğrencilere FF notu verilir. İstatistiksel değerlendirmeye dahil edilecek başarı notlarının 100 puan üzerinden alt sınır değeri (BDKL) 15'tir. Bu değerin altında not alan öğrencilere FF notu verilir
Mezuniyet Koşulları : Öğrenci, 120 AKTS/ECTS kredisini tamamlayarak programdan mezun olur
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme ) : Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü) : Bölüm BaşkanıProf. Dr. M. Kenan YALINIZ E-Mail : mkenan@bayar.edu.tr Tel : 0 (236) 313 55 02 / 151 AKTS Koordinatörü Öğr. Gör. Murat Aydın ŞEN E-Posta: murat.sen@bayar.edu.tr Tel: 0 (236) 313 55 02 / 229
Bölüm Olanakları : Yapı Yalıtım Teknolojisi Bölümünde, öğrencilerin eğitim gördükleri sınıfların dışında, teknoloji sınıflarını kullanarak; temel bilgisayar uygulamaları, CAD uygulamaları ve her türlü sunum izleme imkanı bulunmaktadır. Bilgisayar Laboratuarlarında, Yalıtım Teknolojisine yönelik önemli bilgisayar yazılımları (İDEMİMARİ, IDESTATİK, AUTOCAD gibi) öğrencilerin kullanımına sunulmaktadır. İnşaat Bölümü için kurulan laboratuarlarda, zemin, yapı malzemesi ve beton teknolojisi gibi temel konularda deney ortamları mevcuttur