Kuruluş : Celal Bayar Üniversitesi Manisa Sağlık Yüksekokulu 1997 kurulmuştur. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümümüz 17 Ekim 2012 Manisa Sağlık Yüksekokulu bünyesinde kurulmuş, 2013-2014 Akademik yılında lisans eğitimine başlamıştır.
Kazanılan Derece : Programın tamamını tamamlayan öğrenciler Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümünden Lisans diploması almaya hak kazanır.
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) : Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları : Kabul ve kayıt koşullarını Yüksekokulumuz internet anasayfasında “Genel Bilgiler” başlığı altında “Genel Başvuru Kurulları” bölümünde açıklanmıştır.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar : Türkiye Yüksek Öğretim kurumlarında önceki örgün (formal) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "yükseköğretim kurumlarında ön lisans ve lisans düzeyindeki programlar arasında geçiş, çift ana dal, yan dal ile kurumlar arası kredi transferi yapılması esaslarına ilişkin yönetmelik" kapsamında gerçekleştirilmektedir. Yüksekokulumuzda hazırlık programı yoktur. İlgili kurumların önerisi ve Senatonun kararı ile muaf olunması uygun görülen dersler için her eğitim-öğretim yılının başında muafiyet sınavı açılır. Öğrenciler ortak zorunlu yabancı dil dersi seviye tespit sınavından 65 veya üstü not almaları durumunda, ortak zorunlu yabancı dil dersinden muaf sayılır.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları : Programda mevcut olan derslerin tümünü başarıyla tamamlayabilmek için 240 AKTS’ye denk olarak 4.00 üzerinden en az 2.00 genel ağırlık not ortalaması elde etmek zorundadır.
Program Profili : Hareket ve sistemlerin fonksiyon bozukluklarını belirlemek, önlemek, tedavi etmek ve sağlıkla ilgili yaşam kalitesini artırmak için gerekli fizyoterapi ve rehabilitasyon bilgi, beceri ve yeterlilikleri ile donanmış; toplum yararını gözeten; araştırıcı, sorgulayıcı, yaşam boyu öğrenme ve kanıta dayalı uygulama becerisine sahip mezunlar yetiştirmektir. Bu programdan mezun olan fizyoterapistler sağlık profesyonelleri olarak kariyerlerini sürdürebilir ve isterlerse daha üst düzeyde akademik çalışma yapabilirler. Böylece, 26 Nisan 2011 Salı tarihli ve sayı :27916 Resmi gazetede yayınlanan 6225 sayılı kanunun 9.maddesinin "b" fıkrasına göre fizyoterapist; fizyoterapi alanında lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokullardan mezun sağlık meslek mensubu olarak tanımlanmaktadır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle) : Kamu, Üniversite ve özel hastaneleri fizik tedavi ve dal merkezleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ve yaşlı bakım ve huzur evleri gibi kurum ve kuruluşlarda görev alınabilmektedir.
Üst Derece Programlarına Geçiş : Lisans Eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES ve YDS sınavından geçerli not almaları koşuluyla Lisansüstü ( Yüksek lisans ve Doktora) programlarda öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme : Her ders için en az bir ara sınav yapılmaktadır. Öğrencilerin aldıkları derslerden başarılı olup olmadıkları bir ara sınav, bir dönem sonu sınavı olmak üzere iki aşamada değerlendirmeye tabi tutulmaktadır. Ara sınavlar dışında kısa sınavlar, projeler ve öğretim elemanının uygun gördüğü diğer faaliyetler yapılabilir. Bu faaliyetlerin sayısı ve başarı notuna katkısı öğretim elemanı tarafından ders planında belirtilir. Geçme notu tespit edilirken, ara sınav % 40, dönem sonu sınavı da % 60 oranında etkili olmaktadır. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilmektedir.
Mezuniyet Koşulları : Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklanmıştır.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme ) : Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü) : Bölüm Başkanı: Doç. Dr. Duygu ILGIN
AKTS/DS Koordinatörü: Doç. Dr. Duygu ILGIN
Adres: Şehitler Mah. İstasyon Mevkii 45020 MANİSA
Posta kodu: 45020
Telefon: 0 232 239 13 18-5875
Fax: 0 236 232 00 58
Web adresi: www.bayar.edu.tr /syo.cbu.edu.tr/?page_id=237
Mail: fizyoterapiverehabilitasyon@bayar.edu.tr
Ülke: Türkiye
İl: Manisa
İlçe: Merkez
Bölüm Olanakları : Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu bünyesinde Manisa Devlet Hastanesi’nin bahçesinde eğitim ve öğretim vermektedir. Öğrencilerin fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamaları için tam donanımlı uygulama salonu bulunmaktadır. Ayrıca öğrencilere temel değerlendirme ve ölçme prensiplerinin yanında güncel değerlendirme ve ölçme yöntemlerini içeren araç-gereçler bulunmaktadır. 80 kişilik öğrencilere araştırma ve öğrenme imkanı sunan bilgisayar laboratuarlar bulunmaktadır. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon öğrencilerinin yararlanabileceği kütüphane, spor salonu, 85 kişilik konferans salonu, kafeterya ve kafeterya içinde tenis masaları bulunmaktadır.