Kuruluş : Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu 1996 yılında kuruldu. Yüksekokulda bulunan dört bölüm; Sosyal Hizmet, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Ebelik ve Hemşirelik’tir. Sosyal Hizmet Bölümü 2013-2014 öğretim yılı itibariyle öğrenci kabul etmektedir. Bölümün Sosyal Hizmet Yüksek Lisans Programı da bulunmaktadır.
Kazanılan Derece : Programın tamamını tamamlayan öğrenciler Sosyal Hizmet bölümünden Lisans diploması almaya hak kazanır.
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) : Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları : Kabul ve kayıt koşullarını yüksekokulumuz internet ana sayfasında “Genel Bilgiler” başlığı altında “Genel Başvuru Kuralları” bölümünde açıklanmıştır.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar : Türkiye Yüksek Öğretim kurumlarında önceki örgün (formal) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "Yükseköğretim kurumlarında ön lisans ve lisans düzeyindeki programlar arasında geçiş, çift ana dal, yan dal ile kurumlar arası kredi transferi yapılması esaslarına ilişkin yönetmelik" kapsamında gerçekleştirilmektedir. Yüksekokulumuzda hazırlık programı yoktur. İlgili kurumların önerisi ve Senatonun kararı ile muaf olunması uygun görülen dersler için her eğitim-öğretim yılının başında muafiyet sınavı açılır. Öğrenciler ortak zorunlu yabancı dil dersi seviye tespit sınavından 65 veya üstü not almaları durumunda, ortak zorunlu yabancı dil dersinden muaf sayılır.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları : Programda mevcut olan derslerin tümünü başarıyla tamamlayabilmek için 240 AKTS’ye denk olarak 4.00 üzerinden en az 2.00 genel ağırlık not ortalaması elde etmek zorundadır.
Program Profili : Bir yıl içinde her bir dönemde en az 30 AKTS olmak üzere toplam 60 AKTS alınır. Sosyal Hizmet Lisans Programında eğitim gören öğrenciler birinci sınıftan itibaren seçmeli ders alabilmektedirler. Bölüm dışı seçmeli ders havuzu Celal Bayar Üniversitesi öğrencilerinin tamamı tarafından seçilebilen derslerden oluşmaktadır. Lisans programımızın bir parçası olarak, dördüncü sınıfta (yedinci ve sekizinci dönemlerde) zorunlu uygulama dersleri bulunmaktadır. Sosyal hizmet programının uygulama ağırlığı %30'dur. Öğrenimin ilk yılları, sosyal bilimlerin geneline ilişkin bilgiler ve sosyal hizmet bilimi ve mesleğine ilişkin temel uygulama ve kuram bilgisini kapsar. Programın ilerleyen dönemlerinde sosyal hizmet bilimi ve mesleğine ilişkin derinlemesine kuramsal bilginin yanında, araştırma ve uygulama faaliyetleri gerçekleştirilir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle) : İstihdam avantajı yüksek olan sosyal hizmet bölümünden bugüne kadar mezun olanların sayısı 4400 civarındadır. Mezunlar başta Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı merkezi, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri ile sağlık, özel eğitim, gençlik, sosyal güvenlik, sosyal yardım, adalet, çalışma, yükseköğretim vb. alanlarda görev yapmaktadırlar.
Üst Derece Programlarına Geçiş : Lisans Eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınav (ALES) ve Yabancı Dil Sınavı (YDS) sınavından geçerli not almaları koşuluyla Lisansüstü (Yüksek lisans ve Doktora) programlarda öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme : Her ders için en az bir ara sınav yapılmaktadır. Öğrencilerin aldıkları derslerden başarılı olup olmadıkları bir ara sınav, bir dönem sonu sınavı olmak üzere iki aşamada değerlendirmeye tabi tutulmaktadır. Ara sınavlar dışında kısa sınavlar, projeler ve öğretim elemanının uygun gördüğü diğer faaliyetler yapılabilir. Bu faaliyetlerin sayısı ve başarı notuna katkısı öğretim elemanı tarafından ders planında belirtilir. Geçme notu tespit edilirken, ara sınav % 40, dönem sonu sınavı da % 60 oranında etkili olmaktadır. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilmektedir.
Mezuniyet Koşulları : Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklanmıştır.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme ) : Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü) : Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Fatih ŞAHİN
AKTS/DS Koordinatörü: Yrd. Doç. Dr. Hakan BAYDUR
Adres : Şehitler Mah. İstasyon Mevkii 45020 MANİSA
Posta kodu : 45020
Telefon : 02362391318 - 2318373
Fax : 02362320058
Web adresi : http://syo.cbu.edu.tr/
Mail : saglikyo@bayar.edu.tr
: fatih.sahin@bayar.edu.tr
Ülke : Türkiye
İl : Manisa
İlçe : Merkez
Bölüm Olanakları : Sosyal Hizmet Bölümü Celal Bayar Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu ve Rektörlük Yerleşkesi’ne yakın, Manisa Devlet Hastanesi’nin bahçesindeki geçici binasında eğitim ve öğretim vermekte olup bölümün alt yapı imkanları şöyledir: Bölümde derslikler bulunmaktadır ve dersliklerin tümünde projektör mevcuttur. Sosyal Hizmet Bölümü öğrencilerinin yararlanabileceği kütüphane, spor salonu, 85 kişilik konferans salonu, kafeterya ve kafeterya içinde tenis masaları bulunmaktadır.