Kuruluş : Manisa Celal Bayar Üniversitesi Salihli Meslek Yüksekokulu 1992 tarihinde kurulmuştur. 2002-2003 eğitim öğretim yılındaTekstil Teknolojisi Programı eğitim ve öğretime başlamıştır.
Kazanılan Derece : Tekstil Teknolojisi Programı Ön Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) : Önlisans
Kabul ve Kayıt Koşulları : Lise ve dengi okul diplomasına sahip olmak ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) Temel Yeterlilik Testi (TYT) alanından yeterli puan almak gerekmektedir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar : Programa kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarında başarmış oldukları derslerden muaf tutulabilirler. Ayrıca; Yabancı Dil dersi ve ilgili kurulların önerisi ve Senatonun uygun gördüğü dersler için her eğitim-öğretim yılının başında muafiyet sınavı açılır. Muafiyet sınavından 65 veya üstü not alan öğrenciler bu derslerden muaf sayılırlar.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları : Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve zorunlu stajlarını tamamlamak koşuluyla mezun olabilirler.
Program Profili : Tekstil Teknolojisi Programı, Tekstil Teknikeri yetiştiren bir programdır. Uygulamalı derslerle desteklenen öğrencilerimiz, kendi markasını yaratan ve dünya pazarı ile rekabet eden firmalarda yerlerini alabilir veya kendi iş yerlerini açabilirler. Bunun dışında iplik, dokuma, terbiye işletmelerinde ve işletme laboratuvarlarında tekstil teknikeri olarak çalışabilirler.

Toplam kalite yönetim sistemine uygun olarak iş organizasyonu yapabilen, temel tekstil bilgisine sahip, tekstil liflerini ayırt eden ve uygulanan testleri yapabilen, numune iplik, dokuma ve örme kumaşı oluşturabilen, genel terbiye ve konfeksiyon bilgisine sahip ham maddeden mamüle kadar tüm testleri standartlara uygun olarak yapan/yaptıran sonuçları yorumlayan, kontrol eden ve rapor haline getiren, işletmedeki araştırma geliştirme faaliyetlerine katılan, gelişime açık nitelikli kişi yetiştirmeye yönelik, akademik ve mesleki yeterlikleri kazandırmayı amaçlayan bir ön lisans programıdır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle) : Tekstil sektöründe mal/hizmet üreten firmalar ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarda istihdam edilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş : Dikey Geçiş Yapılabilecekler Lisans Programları:
Hazır Giyim Öğretmenliği, Moda giyim Tasarımı, Moda Tasarımı, Moda ve Tekstil Tasarımı, Tekstil, Tekstil Mühendisliği, Tekstil Öğretmenliği, Tekstil Tasarımı, Tekstil Terbiye Öğretmenliği,Tekstil ve Moda Tasarımı


Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme : Her ders için en az bir ara sınav yapılmaktadır. Öğrencilerin aldıkları derslerden başarılı olup olmadıkları bir ara sınav, bir dönem sonu sınavı olmak üzere iki aşamada değerlendirmeye tâbi tutulmaktadır. Ara sınavlar dışında kısa sınavlar, projeler ve öğretim elemanının uygun gördüğü diğer faaliyetler yapılabilir. Bu faaliyetlerin sayısı ve başarı notuna katkısı öğretim elemanı tarafından ders planında belirtilir. Geçme notu tespit edilirken, ara sınav % 40, dönem sonu sınavı da % 60 oranında etkili olmaktadır. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilmektedir. Öğrencinin, bir dersten başarılı sayılabilmesi için en az harf notu olarak CC alması gerekir. GANO’su en az 2.00 olan öğrenciler (DC) ve (DD) notu aldıkları derslerden de başarılı sayılır. Başarısız dersi olmayan, fakat GANO’su 2.00’ın altında olan öğrenciler, mezun olabilmek için öncelikle (DC) ve (DD) olan derslerini yeniden alarak GANO’larını 2.00’ın üzerine çıkarmak zorundadır.
Mezuniyet Koşulları : Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve zorunlu stajlarını tamamlamak koşuluyla mezun olabilirler.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme ) : Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü) : Doç.Dr. İlkay DİLBER V.
ilkay.dilber@cbu.edu.tr
Bölüm Olanakları : Konfeksiyon Atölyesi
Kalıp Atölyesi
Kimyasal ve Fiziksel Tekstil Muayeneleri Cihazları