Kuruluş : Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, 1993-1994 yılında eğitim-öğretime başlamıştır. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde kurulan Tıbbi Görüntüleme Teknikleri programı 2011-2012 akademik yılında eğitimine öğretime başlamıştır.
Kazanılan Derece : Bu programdan mezun olan öğrencilere Ön Lisans Diploması ve “Tıbbi Görüntüleme Teknikeri” ünvanı verilir
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) : Önlisans
Kabul ve Kayıt Koşulları : YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar : Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı'na yapılan yatay geçiş başvuruları “Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik” kapsamında gerçekleştirilmektedir. Yurt İçi üniversitelerden geçişler için; yabancı dil hazırlık sınıfı hariç en az bir dönem öğrenim görmek. Öğrenim görülen üniversitede, bulunduğu dönemin sonuna kadar alınması öngörülen tüm dersleri alarak geçer not almış olmak. 100 üzerinden en az 60 veya 4.00 üzerinden en az 2.40 genel not ortalamasına sahip olmak. Disiplin cezası almamış olmak. Yurt Dışı Üniversitelerden Geçişler İçin; Yükseköğretim Kurulu(YÖK) tarafından tanınan bir üniversitede öğrenim görmek. Yabancı dil hazırlık sınıfı hariç en az bir öğretim yılı (iki dönem) öğrenim görmek. Öğrenim görülen üniversitede, bulunduğu dönemin sonuna kadar alınması öngörülen tüm dersleri alarak geçer not almış olmak. 100 üzerinden az 60 veya 4.00 üzerinden en az 2.40 genel not ortalamasına sahip olmak. Disiplin cezası almamış olmak.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları : Tıbbi Görüntüleme Teknikleri programını bitirip ön lisans derecesi elde edebilmek için, öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve mesleki seçmeli derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarı ile tamamlaması ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekir.
Program Profili : Tıbbi Görüntüleme Teknikleri programının amacı sağlık kuruluşlarında hekim tarafından X-ışınlarının gerek hastalığın tanısı (teşhis) gerekse tedavisinde kullanılması için yürütülen çalışmalarda hastaların hekim tarafından belirlenen şekilde filmlerini çeken; ışın tedavisi gören hastaların cihazlarını hazırlayan ve uygulayan, gelişen teknolojiyi alanda uygulayabilecek teknik yeterlilikte ve başta uzman radyoloji hekimleri olmak üzere tüm sağlık personeli ile uyum içinde çalışabilen, ülke ve dünya koşullarına uygun, bilgili, becerikli ve donanımlı sağlık teknikerleri yetiştirmektir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle) : Sağlık Bakanlığı’na bağlı kamu ve özel yataklı/yataksız tedavi kurumlarının Radyoloji üniteleri ve Tıbbi Görüntüleme Merkezleridir. Hastalığın teşhisi için istenmiş olan direkt filmler, Bilgisayarlı Tomografi, Magnetik Rezonans, Mamografi, Ultrasonografi gibi birimlerinde veya ışın tedavisi gören hastaların cihazlarının hazırlanmasında ve uygulanmasında ve Nükleer Tıp bölümünün çeşitli ünitelerinde hizmet verirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş : Radyoloji ve Tıbbi Görüntüleme Teknikleri programı öğrencileri Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile “Hemşirelik” ve “Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri” lisans programlarına geçiş yapabilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme : Her ders için en az bir ara sınav yapılmaktadır. Öğrencilerin aldıkları derslerden başarılı olup olmadıkları bir ara sınav, bir dönem sonu sınavı olmak üzere iki aşamada değerlendirmeye tabi tutulmaktadır. Ara sınavlar dışında kısa sınavlar, projeler ve öğretim elemanının uygun gördüğü diğer faaliyetler yapılabilir. Bu faaliyetlerin sayısı ve başarı notuna katkısı öğretim elemanı tarafından ders planında belirtilir. Ara sınav % 40, dönem sonu sınavı da % 60 oranında etkili olmaktadır. Sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilmektedir. Sınavlar ve başarı notları ile ilgili olarak Celal Bayar Üniversitesi Önlisans Eğitim Öğretim sınav Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.
Mezuniyet Koşulları : Öğrencilerin mezun olabilmeleri için dört yarıyılda toplam 120 AKTS kredisini başarıyla tamamlamış ve 4,00 üzerinden en az 2,00 genel akademik ortalama elde etmiş olmaları gerekmektedir. Programda belirtilen dersleri başarılı ile geçmeleri, 30 iş günü olan zorunlu yaz stajını başarı ile tamamlamaları gerekmektedir
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme ) : Tam zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü) : Program Başkanı: Prof. Dr. M. Emin LİMONCU
Program ECTS/DS Sorumlusu: Öğr. Gör. H. Fehmi ÖZEL
Adres: Celal Bayar Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Uncubozköy kampüsü, C blok, Manisa
Posta Kodu: 45030
Tel : +90 236 237 13 78
Fax: +90 236 234 89 31
Mail: saglikmyo@cbu.edu.tr
Web adresi: http://saglikmyo.cbu.edu.tr/
Bölüm Olanakları : 1 araştırma Lab, 2 Bilgiasayar Lab, 3 adet 40 m2 derslik, 4 adet 65 m2 derslik, 8 akademik personel odası, 6 idari personel odası, 1 arşiv, toplam 4700 m2 kapalı alan