Kuruluş : Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu bünyesinde 1994–1995 öğretim yılında Seramik Programı örgün öğretime, 1999-2000 öğretim yılında da ikinci öğretime başlanmıştır. 2010–2011 öğretim yılında ismi değiştirilerek Endüstriyel Cam ve Seramik programı olarak örgün öğretime devam etmektedir.
Kazanılan Derece : Program mezunları Endüstriyel Cam ve Seramik Teknikeri unvanını almaktadır.
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) : Önlisans
Kabul ve Kayıt Koşulları : Adayların lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı’ndan (YKS)TYT türünden yeterli puanı alarak ilgili bölüme yerleştirilmiş olduğunu gösterir sonuç belgesi gerekir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar : Endüstriyel Cam ve Seramik Programı örgün eğitimde eğitim vermektedir. Programda sayısal dersler ağırlıklıdır. Programın eğitim planına göre öğrenciler orta öğretimde aldıkları temel dersleri pekiştirmekte ve üst bilgilerini almaktadır. Amaç öğrenciye mesleğin teoriğini öğretirken, uygulama ile teorik bilgileri karşılaştırmasını sağlamak ve el becerisi ile ekip çalışmalarını güçlendirmektir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları : Endüstriyel Cam ve Seramik Programına kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerin ortaöğretim programını bitirmeleri gerekmektedir. Meslek lisesi çıkışlı öğrencilerin sınavsız geçiş yapabilmeleri için Yüksek Öğretim Kurumu’nun belirlediği orta öğretim program mezunu olmaları gerekmektedir. Bunun dışında kalan öğrenciler ancak üniversite seçme sınavı ile programa yerleşebilmektedir. Programa yerleşebilmek için geçerli alan sayısal olarak belirlenmiştir.
Program Profili : Endüstriyel Cam ve Seramik Programında öğrenim gören öğrenciler, teori ve uygulama derslerini Turgutlu Meslek Yüksek Okulu derslik ve atölyelerinde almaktadır. Öğrenci profilinin %50 si meslek lisesi %50 si ise düz lise çıkışlı öğrenciler oluşturmaktadır. Programın öğrenci kontenjanı örgün öğretimde 30 öğrencidir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle) : Program mezunlarının istihdam alanları; seramik fabrikaları ve seramik atölyeleridir. Mezunlar kamu ve özel sektörde istihdam edilebildikleri gibi kendi iş yerlerini de açabilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş : Program mezunları, Dikey Geçiş Sınavı ile Metalürji ve Malzeme Mühendisliği, Seramik Mühendisliği, Güzel Sanatlar Seramik bölümlerine geçiş yapabilmektedir. Bu bölümlerde okurken aynı zamanda Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesine de kayıt yaptırabilmektedir.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme : Programda ölçme ve değerlendirme sisteminde; her ders için bir ara sınav ve dönem sonu sınavı olarak bir final ve bir bütünleme sınavı bulunmaktadır. Sınavlar yazılı yapılmaktadır. Bazı derslerde dersin öğretim elemanı ders gereksinimine göre iki ara sınav veya ara sınava ek olarak birkaç tane kısa sınav da yapabilmektedir. Bazı derslerde ise, ara sınava ek olarak ders kapsamında proje verilmektedir. Öğrencilerin bir üst sınıftan ders alabilmeleri için birinci yıl GANO ortalamasının 1.80 den büyük olması ve mezun olabilmesi için bütün derslerden başarılı olması gerekir. GANO ortalaması en az 2.0 olmalıdır. Bütün derslerde devam mecburiyeti vardır, dönem içinde bir derse % 30 oranında katılmayan öğrenci devamsızlıktan kalır.
Mezuniyet Koşulları : Programdan mezun olabilmek için öğrenciler aldıkları bütün derslere devam ederek başarılı olmak ve GANO sunun en az 2,0 olması gerekir. Ayrıca öğrencilerimiz eğitimleri sırasında zorunlu olan 40 iş günü işletme stajlarını tamamlayarak staj sınavından başarılı olmak zorundadır.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme ) : Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü) : Doç. Dr. Hakan Cengizler(Bölüm Başkanı),Yrd. Doç. Dr. M.Sadrettin Zeybek(AKTS/DS Koordinatörü) İletişim: Celal Bayar Ün. Turgutlu Meslek Yüksekokulu , Malzeme ve Malzeme İşleme Teknolojileri Bölümü, Endüstriyel Cam ve Seramik Programı, Albayrak Mahallesi Karaağaç Yolu No:2 45410 TURGUTLU/MANİSA, Telefon: 0 236 3135502, Faks: 0 (236) 314 45 66, e-posta: hakan.cengizler@bayar.edu.tr
Bölüm Olanakları : Öğrenciler her dönem 4 saat seramik laboratuarı ve seramik atölyesinde endüstriyel cam ve seramik ile ilgili uygulamalı çalışmalarda bulunmaktadır.