Kuruluş : Ülkemizde Hemşirelik, Ebelik ve Sağlık Memurluğu mesleklerinin lisans düzeyinde yapılmasını sağlamak amacıyla 1996 yılında Üniversitelere bağlı olarak kurulan 79 Sağlık Yüksekokulu arasında yer alan Manisa Sağlık Yüksekokulu’nun Hemşirelik Bölümü’ne 1997-1998 öğretim yılında öğrenci kabul edilmiştir. Hemşirelik Bölümü lisans düzeyinde ilk mezunlarını 2001 yılında vermiştir. Hemşirelik Kanununda yapılan değişiklikten sonra 2007 yılından itibaren Hemşirelik Bölümüne erkek öğrenci kabul edilmeye başlanmıştır.
Ayrıca Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde yer alan Hemşirelik Anabilim Dalı’nda Hemşirelik ve Kadın Hastalıkları ve Doğum Hemşireliği Yüksek Lisans programları olmak üzere iki adet yüksek lisans programı bulunmaktadır.
Kazanılan Derece : Programda yer alan tüm dersleri başarıyla tamamlaması, GANO (Genel Ağırlıklı Not Ortalaması)’larının en az 2.00 olması kaydıyla öğrenciler HEMŞİRELİK bölümü lisans diploması almaya hak kazanır.
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) : Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları : Ülkemizde, üniversitelere giriş için öğrenci seçme sınavında başarılı olmak gereklidir. T.C. vatandaşları için Lisans programlarına giriş sadece bu sınavdan alınan puana ve Açık öğretim fakülteleri hariç başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olmama şartına bağlıdır. Yabancı Öğrenci Sınavı (YÖS) adı verilen merkezi bir sınav sonuçlarına göre belli bir kontenjan çerçevesinden yabancı uyruklu öğrenci de kabul edilmektedir..
Kayıt için gerekli belgeler;
1. Lise ve dengi okul diploması,
2. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS)'nın Eşit Ağırlık alanından yeterli puanı alarak ilgili birime yerleştirilmiş olduğunu gösterir sonuç belgesi
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar : Üniversitemizde eğitim-öğretim dili Türkçedir. Ancak, yabancı dil hazırlık sınıfına yer veren bölüm ve programlarda, eğitim ve öğretimin bir kısmı veya tamamı belirlenen yabancı dilde yapılabilir. Yüksekokulumuzda hazırlık programı yoktur. İlgili kurulların önerisi ve Senatonun kararı ile muaf olunması uygun görülen dersler için her eğitim-öğretim yılının başında muafiyet sınavları açılır. Öğrenciler ortak zorunlu yabancı dil dersi seviye tespit sınavından 65 veya üstü not almaları durumunda, ortak zorunlu yabancı dil dersinden muaf sayılırlar.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları : Programda mevcut olan (dönemlik 30 olmak üzere, toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak için 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek zorunluluğu vardır.
Program Profili : Hemşirelik birey-aile-toplumla ilgilenen bir programdır. Sağlıklı ya da hasta birey-aile-toplumun sağlık gereksinimlerini, risk faktörlerini belirler, bunların nedenlerini araştırır, uygun hemşirelik girişimlerini (bakım, eğitim, danışmanlık vb) yapar, yaptığı girişimlerin sonuçlarını değerlendirir. Koruyucu, tedavi - bakım ve rehabilitasyon süreçlerinde hemşirelik hizmetleri verir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle) : Mezunlarımız ulusal ve uluslararası düzeyde akademik kariyer olanaklarına sahip olmalarının yanısıra Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kuruluşlarında, özel hastane ve sağlık merkezlerinde, sağlık çalışanlarına gereksinim duyulan her alanda; okul, kreş, fabrika, otellerde istihdam edilebilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş : Lisans Eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES ve ÜDS sınavından geçerli not almaları koşuluyla Lisansüstü ( Yüksek lisans ve Doktora) programlarda öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme : Her ders için en az bir ara sınav yapılmaktadır. Öğrencilerin aldıkları derslerden başarılı olup olmadıkları bir ara sınav, bir dönem sonu sınavı olmak üzere iki aşamada değerlendirmeye tâbi tutulmaktadır. Ara sınavlar dışında kısa sınavlar, projeler ve öğretim elemanının uygun gördüğü diğer faaliyetler yapılabilir. Bu faaliyetlerin sayısı ve başarı notuna katkısı öğretim elemanı tarafından ders planında belirtilir. Geçme notu tespit edilirken, ara sınav % 40, dönem sonu sınavı da % 60 oranında etkili olmaktadır. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilmektedir.
Öğrencinin, bir dersten başarılı sayılabilmesi için en az harf notu olarak CC alması gerekir. GANO’su en az 2.00 olan öğrenciler (DC) ve (DD) notu aldıkları derslerden de başarılı sayılır. Başarısız dersi olmayan, fakat GANO’su 2.00’ın altında olan öğrenciler, mezun olabilmek için öncelikle (DC) ve (DD) olan derslerini yeniden alarak GANO’larını 2.00’ın üzerine çıkarmak zorundadır.
Mezuniyet Koşulları : Hemşirelik alanında lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 240 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlaması ve genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi gerekir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme ) : Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü) : Bölüm Başkanı: Doç. Dr. Sezgi ÇINAR PAKYÜZ
AKTS/DS Koordinatörü: Yrd. Doç. Dr. Hülya DEMİRCİ
Adres : Şehitler Mah. İstasyon Mevkii 45020 MANİSA
Posta kodu : 45020
Telefon : 02362391318 - 2318373
Fax : 02362320058
Web adresi : www.bayar.edu.tr / saglikyo / index .php
Mail : saglikyo@bayar.edu.tr
Ülke : Türkiye
İl : Manisa
İlçe : Merkez
Bölüm Olanakları : Hemşirelik bölümü Celal Bayar Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu ve Rektörlük Yerleşkesi’ne yakın, Manisa Devlet Hastanesi’nin bahçesinde eğitim ve öğretim vermekte olup bölümün alt yapı ve laboratuar imkanları şöyledir: Bölümde 8 derslik bulunmaktadır ve dersliklerin tümünde projektör mevcuttur. Öğrencilerin laboratuar uygulamaları için iki beceri laboratuarı vardır. Beceri laboratuarlarında temel hemşirelik uygulamalarına ( Damar yolu açma, enjeksiyon yapma, vücut boşluklarına katater ve tüp uygulama vb.) imkan veren 2 adet yetişkin maket, kalp ve solunum masajı yapılabilen kardiyo-pulmoner resusitasyon maketi, anatomi maketi, iskelet, epizyotomi maketi, bimanuel muayene maketleri, yeni doğan bakım ve uygulama maketleri, doğum maketleri, kan basıncını ölçme aletleri, dereceler, baskül vb. araç-gereçler bulunmaktadır. Hemşirelik bölümü öğrencilerinin yararlanabileceği kütüphane, spor salonu, 85 kişilik konferans salonu, kafeterya ve kafeterya içinde 2 adet tenis masası bulunmaktadır. Bölümde 1 Doçent, 8 Yardımcı Doçent, 1 Öğretim Görevlisi ve 2 Araştırma Görevlisi kadrolu olarak görev yapmaktadır. İhtiyaç duyulması halinde Üniversitenin ilgili bölümlerinden Öğretim Elemanı desteği alınmaktadır.