Kuruluş : Manisa Sağlık Yüksekokulu’nun Hemşirelik Bölümü’ne 1997-1998 öğretim yılında öğrenci kabul edilmiştir. Hemşirelik Bölümü lisans düzeyinde ilk mezunlarını 2001 yılında vermiştir. Hemşirelik Kanununda yapılan değişiklikten sonra 2007 yılından itibaren Hemşirelik Bölümüne erkek öğrenci kabul edilmeye başlanmıştır.
Manisa Sağlık Yüksekokulu 2015-2016 öğretim yılında Sağlık Bilimleri Fakültesine dönüştürülmüştür.
Kazanılan Derece : Hemşirelik Lisans Derecesi
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) : Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları : Kabul ve kayıt koşullarını yüksekokulumuz internet ana sayfasında “Genel Bilgiler” başlığı altında “Genel Başvuru Kuralları” bölümünde açıklanmıştır.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar : Türkiye Yüksek Öğretim kurumlarında önceki örgün (formal) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "yükseköğretim kurumlarında ön lisans ve lisans düzeyindeki programlar arasında geçiş, çift ana dal, yan dal ile kurumlar arası kredi transferi yapılması esaslarına ilişkin yönetmelik" kapsamında gerçekleştirilmektedir. Yüksekokulumuzda hazırlık programı yoktur. İlgili kurumların önerisi ve Senatonun kararı ile muaf olunması uygun görülen dersler için her eğitim-öğretim yılının başında muafiyet sınavı açılır. Öğrenciler ortak zorunlu yabancı dil dersi seviye tespit sınavından 65 veya üstü not almaları durumunda, ortak zorunlu yabancı dil dersinden muaf sayılır.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları : Programda mevcut olan derslerin tümünü başarıyla tamamlayabilmek için 240 AKTS’ye denk olarak 4.00 üzerinden en az 2.00 genel ağırlık not ortalaması elde etmek zorundadır.
Program Profili : Hemşireler, sağlıklı ya da hasta birey-aile-toplumun sağlık gereksinimlerini, risk faktörlerini belirler, bunların nedenlerini araştırır, uygun hemşirelik girişimlerini (bakım, eğitim, danışmanlık vb) yapar ve yaptığı girişimlerin sonuçlarını değerlendirir. Program aynı zamanda koruyucu, tedavi - bakım ve rehabilitasyon süreçlerinde hemşirelik hizmetleri sağlar.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle) : Mezunlarımız ulusal ve uluslararası düzeyde akademik kariyer olanaklarına sahip olmalarının yanı sıra Sağlık Bakanlığı’na bağlı kamu kuruluşlarında, özel hastane ve sağlık merkezlerinde, sağlık çalışanlarına gereksinim duyulan her alanda; okul, kreş, fabrika, oteller gibi istihdam edilebilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş : Lisans Eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınav (ALES) ve Yabancı Dil Sınavı (YDS) sınavından geçerli not almaları koşuluyla Lisansüstü (Yüksek lisans ve Doktora) programlarda öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme : Her ders için en az bir ara sınav yapılmaktadır. Öğrencilerin aldıkları derslerden başarılı olup olmadıkları bir ara sınav, bir dönem sonu sınavı olmak üzere iki aşamada değerlendirmeye tabi tutulmaktadır. Ara sınavlar dışında kısa sınavlar, projeler ve öğretim elemanının uygun gördüğü diğer faaliyetler yapılabilir. Bu faaliyetlerin sayısı ve başarı notuna katkısı öğretim elemanı tarafından ders planında belirtilir. Geçme notu tespit edilirken, ara sınav % 40, dönem sonu sınavı da % 60 oranında etkili olmaktadır. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilmektedir.
Mezuniyet Koşulları : Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklanmıştır.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme ) : Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü) : Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Sezgi ÇINAR PAKYÜZ,
AKTS/DS Koordinatörü: Doç. Dr. Dilek ERGİN
Bölüm Olanakları : Hemşirelik bölümü Celal Bayar Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu ve Rektörlük Yerleşkesi’ne yakın, Manisa Devlet Hastanesi’nin bahçesinde eğitim ve öğretim vermekte olup bölümün alt yapı ve laboratuar imkanları şöyledir: Bölümde 9 derslik bulunmaktadır ve dersliklerin tümünde projektör mevcuttur. Öğrencilerin laboratuar uygulamaları için iki beceri laboratuarı vardır. Beceri laboratuarlarında temel hemşirelik uygulamalarına (Damar yolu açma, enjeksiyon yapma, vücut boşluklarına katater ve tüp uygulama vb.) imkan veren 2 adet yetişkin maket, kalp ve solunum masajı yapılabilen kardiyo-pulmoner resusitasyon maketi, anatomi maketi, iskelet, epizyotomi maketi, bimanuel muayene maketleri, yeni doğan bakım ve uygulama maketleri, doğum maketleri, mikroskop, simulasyon maketi, kan basıncını ölçme aletleri, dereceler, baskül vb. araç-gereçler bulunmaktadır. Hemşirelik bölümü öğrencilerinin yararlanabileceği 80 kişilik öğrencilere araştırma ve öğrenme imkanı sunan bilgisayar laboratuarları, kütüphane, spor salonu, 85 kişilik konferans salonu, kafeterya ve kafeterya içinde tenis masaları bulunmaktadır.